Otevřený dopis zájemcům

Tomu, koho se to týká: Dovoluji si Vám adresovat tento dopis, týkající se Vašeho rozhodnutí koupit podíl českého s...


Tomu, koho se to týká:
Dovoluji si Vám adresovat tento dopis, týkající se Vašeho rozhodnutí koupit
podíl českého státu ve společnosti Český Telecom (ČTc). V době, kdy píši tento
dopis, ještě není přesně známo, kdo jste: samostatný zahraniční telekomunikační
operátor nebo velká skupina soukromých investorů, kteří koupí státní podíl na
české burze. Nicméně, jako strana zainteresovaná do budoucího chování
společnosti ČTc, cítím povinnost nabídnout Vám stručný pohled na společnost,
jejímž vlastníkem jste se rozhodl(i) stát. Během uplynulých pěti let, od doby,
kdy se objevila první konkurence na trhu s pevnými telefonními linkami a
připojením na internet, využil ČTc všechny dostupné nástroje k tomu, aby
zamezil rozvoji konkurence a současně odepřel českým spotřebitelům výhody
spojené s vyšší kvalitou a cenově dostupnějšími službami, které se snažili
nabídnout jeho konkurenti.
Po celou dobu bylo opakované protisoutěžní chování ČTc odsuzováno, trestáno a
kdykoli to bylo možno i zastaveno státními regulačními úřady. Řadě projektů,
které společnost spustila s cílem zničit své konkurenty na telekomunikačním
trhu, bylo zamezeno až na poslední chvíli intervencí Českého telekomunikačního
úřadu (ČTÚ). V průběhu uplynulého roku byly ČTc a jeho dceřiná společnost
Eurotel ve třech případech uznány vinnými z protisoutěžního chování a byla jim
udělena pokuta Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle veřejně
dostupných informací tak ČTc byl nejpokutovanější společností v loňském roce.
Jednou z pokut byla i pokuta ve výši 23 milionů Kč za zneužití dominantního
postavení ČTc v souvislosti s xDSL širokopásmovou technologií (ADSL), podle
ÚOHS "na úkor konkurence a koncových spotřebitelů". Svými počiny se ČTc
podařilo oddálit zavedení přístupu na internet prostřednictvím ADSL o více než
rok, čímž bylo českým spotřebitelům odepřeno širokopásmové připojení a naopak
dceřiná společnost Eurotel získala dostatek času na vývoj konkurenceschopných
paušálních technologií GSM a CDMA pro připojení na internet, což se v zásadě
odrazilo i na obchodu s pevnými linkami.
A konečný výsledek? Utrpěli spotřebitelé. To jsou pravé hodnoty společnosti, do
které jste se rozhodli investovat. Avšak bez ohledu na to, že byly některé
protisoutěžní kroky ČTc řádně potrestány, stále jsou příslušné regulační úřady
tak zahlceny oznámeními o zneužití dominantního postavení společnosti ČTc, že
je ještě nebyly schopny rozhodnout, a dokonce je ani nestihly nezačít posuzovat.
Závěrem, doufám v to, že jako nový většinový vlastník společnosti budete
usilovat o změnu proti-konkurenčního chování ČTc ve prospěch spotřebitelů v
této zemi.
Pokud se tak stane, bude mým potěšením přivítat Vás v sektoru českých
telekomunikací jako férového konkurenta.
Se srdečným pozdravem,
Naveed Gill

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.