Otevřete se OpenDocumentu!

Skupina 35 amerických a mezinárodních dodavatelů IT řešení, vládních i nevládních organizací, akademických instit...


Skupina 35 amerických a mezinárodních dodavatelů IT řešení, vládních i
nevládních organizací, akademických institucí a zástupců průmyslů jiných oborů
oznámila vytvoření OpenDocument Format Alliance (ODFA). Nově vytvořené
seskupení si klade za cíl prosadit elektronický souborový formát OpenDocument
jako globální prostředek jednotné výměny elektronických dokumentů.

Otevřené co?
Celým jménem se předmět jejich snažení nazývá OpenDocument Format for Office
Application, ale zkráceně se používá označení OpenDocument. Jako XML souborový
formát jej vyvíjí standardizační organizace OASIS (Organization for the
Advancement of Structured Information Standards). Specifikace pokrývá text,
výpočetní tabulky a další typy objektů vytvářené kancelářskými produkčními
sadami. OpenDocument podporuje většina producentů open source aplikací i autoři
komerčních sad StarOffice a Workplace firem Sun a IBM.

Masová účast
ODFA se zformovala pod záštitou obchodního sdružení Software & Information
Industry Association (SIIA). Mezi jeho členy patří také firmy Corel, EMC,
Novell nebo Red Hat. Další participující organizace pocházejí z Francie, Indie,
Japonska nebo z Velké Británie.
Společnosti a organizace podílející se na činnosti ODFA chtějí s pomocí
jednotného XML formátu mimo jiné i zjednodušit přenositelnost dat mezi různými
softwarovými produkty. Mezi zakládající členy aliance patřily firmy IBM, Oracle
a Sun Microsystems.

Boj v Massachusetts
Peter Quinn, CIO amerického státu Massachusetts, dokončil v září minulého roku
plán a současně politiku pro přechod státních úřadů na souborový formát
OpenDocument. Akce by měla začít 1. ledna 2007. Jedním ze zjevných motivů
tohoto kroku byla i snaha zbavit se dosavadní závislosti na aplikační sadě
Microsoft Office.
Autor projektu se po jeho představení veřejnosti dostal pod velký politický
tlak. Rozhodnutí bylo všestranně přezkoumáváno a vše nakonec vyústilo v
Quinnovo odstoupení v lednu 2006. Jeho nástupce Louis Gutierrez se ovšem
přijatého úmyslu nehodlá vzdát a v nastoupené cestě i nadále pokračuje.
Pokud by se podobná situace opakovala kdekoli na světě, bude nyní ODFA schopna
a ochotna postiženým CIO dodat případové studie a white papery týkající se
úspěšných adopcí OpenDocumentu. Jedním z cílů ODFA je totiž snaha o odstranění
trojkombinace se zkratkou FUD (Fear, Uncertainty and Doubt Strach, Nejistota,
Pochybnost).
Odborníci ze softwarového průmyslu sestavili v souvislosti s událostmi v
Massachusetts čtyři hlavní důvody hovořící pro přechod vládních institucí na
otevřený formát. Jde o zajištění součinnosti softwaru různých dodavatelů,
dlouhodobý přístup a kontrola aplikací, možnost volby a nižší náklady na
pořízení i provoz softwaru a nakonec neomezené perspektivy inovací, jež může s
pomocí otevřeného formátu provádět i úplně nový dodavatel informačních řešení.

Spojenci
K projektu ODFA se připojila například i American Library Association (ALA).
Učinila tak proto, že její představitelé vidí shodu mezi posláním a cíli ALA a
ODFA. Těmi jsou šíření a zpřístupnění informací. Díky participaci tohoto
subjektu se program ODFA rozšířil například o práci s postiženými, kterým by
softwarové produkty aliance rovněž měly být přizpůsobeny.
Představitelé Sunu a IBM uvádějí, že na propagaci OpenDocumentu se dohodli
poté, co se oni i řada dalších podnikatelských subjektů IT shodli na nutnosti
konverze binárních souborů do XML. Stěžejní bod tohoto přechodu představuje
především maximální přenositelnost dokumentů mezi jakýmikoli platformami.

Konkurence
Společnost Microsoft mezitím pokračuje v lákání na svůj licencovaný formát Open
XML. Její zástupci veřejně deklarovali, že do budoucna počítají s několika
otevřenými dokumentovými formáty, jen ne s OpenDocumentem. Za
nejpravděpodobnější považují pomalou konvergenci všech formátů, ale ta přijde
až ve střednědobém horizontu.
ODFA se účasti Microsoftu na svém díle nebrání, a dokonce jej za tímto účelem
přizvala. Představitelé aliance se rovněž domnívají, že Microsoft OpenDocument
dříve nebo později stejně adoptuje. Do té doby budou konvertory pro tyto XML
dokumentové formáty dodávat nejspíše třetí strany.
ODFA není jedinou organizací, která se podporou OpenDocumentu zabývá. Již v
září loňského roku vznikla dobrovolnická organizace OpenDocument Fellowship.
Tvoří ji fyzické osoby pracující v různých oborech IT a jejím posláním je
šíření a podpora této specifikace. Stránky ODFA lze nalézt na adrese
www.odfalliance.org.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.