OTN nabízí transparentní služby přenosu

Nový globální standard tyto úkoly může vyřešit jde o normu ITU G.709, běžně označovanou jako Optical Transport Net...


Nový globální standard tyto úkoly může vyřešit jde o normu ITU G.709, běžně
označovanou jako Optical Transport Network (OTN) nebo jako technologie typu
Digital Wrapper (DW). Zatímco Digital Wrapper je tady v řadě podob už několik
let, příslušné standardy tu byly v různých stadiích dokončení a teprve v
loňském roce bylo zařízení, které skutečně podporuje technologii OTN, k
dispozici. Tím se také její síťové využití stalo ve Spojených státech a v
Evropě skutečností.
Typy OTN
Dnes je OTN primárně nabízena ve dvou úrovních, OTU1 a OTU2. OTU1 je definována
jako 2,7Gb datový tok určený k tomu, aby transparentně přenášel provoz Sonetu
OC-48 nebo SDH (Synchronous Digital Hierarchy) STM-16. OTU2 je naopak předurčen
k tomu, aby umožnil v rámci svého 10,7Gb toku transportovat OC-192, STM-64 nebo
plnohodnotný 10Gb provoz LAN (a třeba i 10Gb Fibre Channel).
Na rozdíl od technologií Sonet/SDH může být OTU2 modifikován i pro speciální
rychlosti, takže může při plné rychlosti linky přenášet také například 10Gb tok
pocházející z IP/Ethernet přepínačů a směrovačů. To je důležité, neboť fyzická
vrstva sítě LAN obvykle zahrnuje i proprietární data (režii), která zvyšují
požadovanou propustnost dat nad hodnotu 10 Gb/s v takové situaci pak nemusí
přenosová rychlost 9,953 Gb/s dostupná pro samotný přenos dat v linkách
Sonet/SDH postačovat. Standard OTU3 (40 Gb/s) tyto sítě snadno rozšiřuje tak,
aby podporovaly i budoucí požadavky na zvýšení šířky pásma. Slučování provozu
Aby byly podporovány i služby s nižšími rychlostmi, umožňují rozšíření
standardu OTN to, aby služby využívající několik nižších vlnových délek (tedy
toky méně než 2,5 Gb/s) byly sloučeny do jediné vlnové délky OTU, přičemž je
zajištěna podpora strukturování kvality služby a bitové transparentnosti
datového toku. Tento přístup zjednodušuje a dramaticky snižuje náklady na
realizaci přístupových a metropolitních sítí.
Využívání technologie OTN bylo iniciováno hlavně dramatickým růstem
ethernetového provozu a dalších služeb postavených na paketech stejně jako
využitím sítí příští generace. Jedním z klíčových přínosů technologie OTN je
to, že může být hladce kombinováno více sítí a služeb, jako jsou například
Sonet/SDH, do jediné společné infrastruktury, kde lze provozovat nové
ethernetové, úložné či audiovizuální aplikace.
OTN tak činí prostřednictvím své transparentnosti, což znamená, že každá služba
je zcela zachována, i když je přenášena skrze velké množství zařízení optické
sítě na dané síti. Aby mohla být tato funkcionalita poskytnuta, OTN "zabalí"
klientská data (užitečný náklad) i režii do svého vlastního datového formátu a
pro transport signálu po celé síti pak využívá své specifické řízení. To je
rozhodující pro zachování původní struktury klientského signálu a zajištění
monitoringu výkonu celé sítě.
Například bez OTN by se MAC informace umístěná v klientském ethernetovém paketu
musela v každém síťovém uzlu vyjímat a potom znovu vkládat, což by mohlo mít za
následek ztrátu původních informací to pak drasticky ohrožuje schopnost podniků
řídit jednotlivé služby v rámci sítí WAN.
OTN tak posunuje řízení o stupeň dále. Tak jako Sonet/SDH i OTN nabízí
mechanismy pro signalizaci, řízení na dálku či stahování softwaru
prostřednictvím vlastního všeobecného komunikačního kanálu. Na rozdíl od SDH
však OTN rozšiřuje tyto možnosti také na asynchronní datové služby, jako jsou
třeba gigabitový Ethernet, 10Gb Ethernet, Fibre Channel, Enterprise Systems
Connection nebo Fibre Connection, které jinak nemohou poskytovat své
odpovídající mechanismy.
Na rozdíl od IP směrovačů a přepínačů je OTN optická technologie, která ve
skutečnosti do sítě nezavádí žádnou latenci nebo kolísání signálu. To zvyšuje
průchodnost aplikace, eliminuje potřebu permanentního ladění sítě a také
zlepšuje celkový výkon sítě. K čemu se OTN hodí
S rychlým přesunem směrem k infrastruktuře postavené na technologiích
IP/Ethernet je OTN ideální technologií pro budování konvergované sítě WAN, ať
již přímo nebo prostřednictvím přenosových služeb OTN, a to na základě její
transparentní podpory původních i paketových služeb, schopnosti rozšiřovat
operace spojené s technologiemi Sonet/SDH, řízením datových protokolů se
zamezením chyb či plnou podporu transportu neokleštěného 10Gb ethernetového
toku.
(pal) 6 1181

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.