Outsorcujte obchody

Firma DCI začíná u nás nabízet systém AMOS. Jedná se vlastně o jakýsi outsourcing obchodních procesů. Systém podl...


Firma DCI začíná u nás nabízet systém AMOS. Jedná se vlastně o jakýsi
outsourcing obchodních procesů.
Systém podle okolností nachází na Internetu potenciální tuzemské i zahraniční
partnery firmy, která se stane abonentem celého řešení. Jedná se tedy vlastně o
jakousi kombinaci vyhledávací a párovací technologie, jejímž hlavním využitím
je samozřejmě oblast business-to-business.
Míra outsourcingu závisí na situaci firmy, DCI poskytuje tuto službu i
subjektům, které např. vůbec nemají připojení na Internet (eventuálně ani
nevlastní počítač), nebo nejsou vlastními silami schopné služby e-commerce
zvládnout. Nejvíce uživatelů systému AMOS je dnes na Slovensku, služba se však
nově začíná nabízet i v ČR a v Polsku.
AMOS vychází technologicky ze serverových řešení IBM (Net.Commerce, WebSphere),
je nadstavbou nad aplikačními servery.(pah)
0 1507 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.