Outsourcing ERP aplikací

Rok 1999 možná dobře strávíte při testování způsobilosti systémů pro rok 2000 nebo při řešení projektů týkaj


Rok 1999 možná dobře strávíte při testování způsobilosti systémů pro rok 2000
nebo při řešení projektů týkajících se převodů eura, zatímco vaše jiné
aktivity, související například se zaváděním podnikových informačních systémů
(Enterprise Resource Planning), zůstanou poněkud stranou.
Na obzoru jsou však 2 zajímavé trendy v oblasti ERP, které si už nyní zasluhují
trochu pozornosti. Jedná se o zajištění infrastruktury podnikových systémů u
externích organizací (outsourcing) a propojení ERP aplikací s elektronickým
obchodem.
Během roku 1998 přišli 3 z 5 největších dodavatelů systémů ERP se čtyřmi
iniciativami patřícími do oblasti outsourcingu. Společnost J. D. Edwards
(www.jde.com) představila své Síťové aplikační služby (Network Application
Services), Oracle (www.oracle. com) uvedl na trh produkt Business On-Line a
Baan (www.baan.com) představil Midmarket Outsourcing. Koncem roku 1999 se
očekává, že podobnou iniciativu vyhlásí též společnost SAP.
Má však outsourcing v oblasti ERP význam? Z mého pohledu určitě existují
organizace, pro které bude externě zajišťovaný informační systém přínosem.
Dříve než přistoupíte na model outsourcingu, je však třeba posoudit několik
faktorů.
Na straně plus mohou společnosti, které se spolehnou na externě podporované
systémy ERP, těžit z provozní spolehlivosti a s výhodou využívat lépe
spravovatelnou rozpočtovou linii. Produkty ERP se staly složitějšími a
dodavatelé začali se zlepšováním svých technologií, vazby nutné pro
elektronické obchodování nevyjímaje. Tyto změny vyžadují určitou míru školení
zaměstnanců.
Přesun implementace systému ERP směrem k externímu dodavateli znamená, že
požadované každodenní operace a dlouhá období výuky budou v rukou tohoto
dodavatele. To poskytuje organizaci svobodu, která jí umožňuje zaměřit se na
podnikatelské aspekty ERP.
Kromě toho externí dodavatelé si za své služby účtují pevné měsíční poplatky.
To umožňuje zákazníkům lépe řídit finanční toky a eliminovat velké výdaje,
které jsou obvykle spojovány se zaváděním a upgradováním systémů ERP. Přesto
jsou vidět 4 faktory mluvící v neprospěch outsourcingu ERP. V oboru ERP je dnes
jen velmi málo zákazníků, kteří již okusili outsourcing v praxi, proto buďte
opatrní, pokud se necítíte dobře v roli průkopníka.
Mnoho organizací může zjistit, že fyzické umístění dat u dodavatele je příliš
silné kafe. Externí dodavatel by měl udržovat (ve svém sídle) důvěrná a
strategická data zákazníka, což nemusí dobře sedět mnoha podnikovým manažerům.
Náklady na outsourcing produktů ERP jsou paralelou k možnostem leasingu jiných
produktů a služeb, tj. z dlouhodobého hlediska budou náklady určitě vyšší, než
kdybychom příslušný produkt měli doma.
Externí dodavatelé systémů ERP obvykle nabízejí jen malou nebo žádnou podporu
modifikací. Mám pocit, že tento nedostatek flexibility zabrání mnoha
společnostem, aby uvažovaly o outsourcingu. Organizace tak nebudou schopny
implementovat unikátní podnikové procesy, provést nezbytné modifikace při
změnách charakteru podnikatelské činnosti nebo využít výhodu systému ERP
jakožto aspektu umožňujícího diferenciaci konkurenčních subjektů.
Lepší stránka věci
V poslední době se často mluví o výhodách plynoucích z využívání aplikací
elektronického obchodu (e-commerce) a elektronického podnikání (e-business).
Komunita ERP se rovněž vydává směrem k webovým aplikacím typu podnik-podnik a
podnik-zákazník. Například společnost SAP si vzala na mušku prodejní stranu
rovnice webových aplikací typu podnik-zákazník a podnik-podnik. Stejná
společnost se rovněž zabývá nákupní stranou produktu typu podnik-podnik pro
webové zásobování.
Věřím, že na rozdíl od rovnice pro outsourcing plyne ze spojení ERP systémů a
webových aplikací významný prospěch. Jako nejužitečnější se v tomto případě
ukazují 3 aspekty.
Zaprvé, plná podpora standardu XML s sebou do království Webu přinese
elektronické transakce výměny dat obvyklé v ERP prostředích. Zákazníci si
povšimnou změn rozhraní, otevřenějšího transakčního přístupu a ocení tato
zlepšení, která překonávají stávající proprietární mechanizmy.
Zadruhé, těsnější vazba externích (avšak bezpečných) webových transakcí s
interními daty ERP by měla zlepšit vykonávání transakcí. A konečně, návratnost
investic způsobená automatizací externích transakcí, se uživatelům ERP vyplatí.
9 0587 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.