Ovládací panely a síťová správa

Podle odhadu analytické společnosti Forrester mohou společnosti ušetřit až 30 procent z rozpočtu díky zavedení integr...


Podle odhadu analytické společnosti Forrester mohou společnosti ušetřit až 30
procent z rozpočtu díky zavedení integrovaných kontrolních panelů s propojením
na monitorovací software pro infrastrukturu, správu aplikačního portfolia a
projektovou správu.
Tvorba takovéhoto automatizovaného kontrolního panelu je pro šéfa IT ve
společnosti Inergy Automotive Systems Aruna DeSouzu úkolem číslo jedna. DeSouza
byl teprve nedávno jmenován i do další funkce správce zajištění globálních
služeb která vyžaduje vylepšené sledování úrovně IT služeb. "Pro IT oddělení je
velice důležité měření výsledků vlastní práce, aby bylo pak možné ukázat
zlepšení úrovně služeb v čase. Ačkoli obchodní oddělení často technologiím
stojícím v pozadí výsledků měření příliš nerozumí, dokáže díky takovému
přehledu ocenit vývoj IT oddělení a případná zlepšení," říká DeSouza. S ohledem
na výkonné pracovníky v IT, kteří se snaží svá oddělení provozovat spíše jako
byznys než jako nákladová střediska, byste se jim měli snažit zajistit
informace, které pomohou vymezit obchodní důsledky jednotlivých incidentů
(aplikační latence, doba výpadku serveru a podobně). Výzkumný ředitel Gartneru
Bull Gassman tvrdí: "IT oddělení začíná brát v úvahu měření, která nám
prozradí, zda se našemu byznysu daří." Pro lepší průhlednost obchodních údajů a
měření IT oddělení přechází ze statických, manuálně aktualizovaných ovládacích
panelů na automatizované systémy s častěji updatovanými kontrolními daty z
ještě více zdrojů. Některé systémy vyvinuli samotní zaměstnanci, jiné jsou k
dispozici v podobě nabídek od dodavatelů, jako je BMC Software, CA, Cognos,
Hyperion, HP a IBM.
Zároveň trend směřující k pokročilejšímu monitoringu napomáhá vzniku nových
partnerství mezi dodavateli nástrojů pro správu systému a výrobci BI (business
intelligence) aplikací. Názorným příkladem je integrace plánovacího softwaru
DecisionCenter od HP do BI platformy firmy Business Objects.
DeSouza patří mezi uživatele, kteří mění statický ovládací panel za
automatizovaný kontrolní panel. Od něj si slibuje, že IT oddělení pomůže
zefektivnit dodávku služeb, čímž podpoří jeho obchodní aktivity.
"Dříve jsme se nejvíce soustředili na síťové metriky. Nyní sledujeme více
finančních indikátorů a zároveň monitorujeme úroveň spokojenosti zákazníků i
rychlost reakce helpdesku na problémy uživatelů," tvrdí DeSouza.
Transparentní údaje
Jednou z největších výzev pro IT správce je zvolení správné metriky pro
sledování. Častým důvodem neúspěchu ovládacích panelů je podle Gassmana příliš
mnoho informací: "Pokud panel obsahuje více než pět metrik, vyzkoušejte, které
z nich opravdu ovlivňují výkon. Všechny ostatní pak odstraňte, neboť vás jen
zbytečně rozptylují," radí.
Stejně vitální je pak i schopnost udržet si nad výsledky a indikátory
kontrolního panelu určitý nadhled. "Jen proto, že na panelu nebliká varovná
kontrolka, si nemůžete být jisti, že je vše v naprostém pořádku. Je velice
důležité rozumět datům proudícím do ovládacího panelu. Je nutné chápat zdroj
těchto dat, způsob, jak se informace z různých míst proplétají, a mít přehled o
tom, jak často jsou aktualizovány," tvrdí viceprezident IT z firmy White
Electronic Designs James Kritcher. Jean-Philippe Drayem, správce systémové
architektury společnosti Avaya, souhlasí: "Tak se pojistíte proti unáhleným
reakcím výkonných pracovníků na potenciálně špatné informace plynoucí z
monitoringu (například kvůli neaktuálnosti vstupních dat) a ujistíte se, že na
IT procesech či technologiích nevykonají dílo zkázy. U nás používáme metriky z
různých zdrojů, abychom se ujistili o jejich správnosti."
Drayemův kontrolní panel sleduje například stavy aplikační dostupnosti a doby
odezvy či výkonnostní údaje týkající se všeho možného (kupříkladu schopnosti
helpdesku řešit problémy efektivně a rychle). Všechna data, která má Drayem na
svém kontrolním panelu k dispozici, včetně indikátoru momentálních výpadků,
jsou rovněž k dispozici IT správcům na velké plazmové obrazovce.
Ovládací panel asistenta ředitele pro IT služby v Kansaské univerzitní
nemocnici Michaela Nixe monitoruje podobné metriky. Činí tak však skrz webové
rozhraní, ne plazmovou obrazovku. Nix panel kontroluje každé ráno, personál jej
pak sleduje v průběhu dne. Kromě toho Nix umožnil přístup k výstupním údajům i
lidem mimo oddělení IT.
"Máme samostatný kontrolní panel pro tři další oddělení, jejichž personál lze
označit za časté uživatele IT služeb," upřesňuje Nix. Pro každé z těchto
oddělení je výhled na panel přizpůsoben, aby se zobrazovaly pouze údaje z pro
ně relevantních aplikací a částí sítě. Do budoucna Nix plánuje vytvoření
podobných kontrolních panelů i pro ředitele zbylých oddělení.
Kolik to stojí?
Zavedení kontrolního panelu nemusí nutně obnášet ohromující výdaje. Dobrým
příkladem jeho levné implementace je vlastní řešení Craiga Bushe, správce sítě
poskytovatele zdravotnického zařízení, firmy Exactech. To je postavené čistě na
open source nástrojích linuxové pracovní stanice.
Pro back-endovou storage databázi používá nástroj RRDTool, pro tvorbu
front-endové grafické databáze si vzal na pomoc utilitu MRTG. K zobrazování
grafiky Bush potřeboval jen webovou aplikaci s názvem Routers2.cgi.
"Všechno je to open source, takže nezaplatíte ani korunu. Samozřejmě, že mému
řešení chybějí některé z vizuálně přitažlivějších indikátorů, které komerční
nabídky obsahují, v podstatě je však jeho funkcionalita na srovnatelné úrovni,"
hájí Bush svůj projekt.
Ačkoli zavedení ovládacích panelů může znít jako ideální a jednoduché řešení,
varuje Gassman IT oddělení, aby tento projekt nebrala na lehkou váhu: "Před
vnořením ovládacích panelů do celkové infrastruktury je třeba vzít v potaz
několik faktorů. Je třeba mít jistotu, že vstupní data budou přesná,
relevantní, bezpečně zajištěná a aktualizovaná. Krom toho musejí být systémy
před implementací panelu již dobře integrovány. Teprve když splníte všechny
tyto požadavky, máte připravený dobrý základ k zavedení kontrolního panelu,"
upozorňuje Gassman. "Společnostem, které však z nějakého důvodu nejsou na
zavedení kontrolních panelů připraveny a vše uspěchají jen kvůli nařízení
shora, však jejich používání přinese pouze problémy."
(pat) 6 1050

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.