Ovládání kurzoru mozkem

Doba, kdy ovládání počítače mozkem nabízeli jen autoři sci-fi a počítačoví šarlatáni, pomalu končí. Nyní to j...


Doba, kdy ovládání počítače mozkem nabízeli jen autoři sci-fi a počítačoví
šarlatáni, pomalu končí. Nyní to již zvládnou i tři opice na Brownově
univerzitě v americkém státě Rhode Island.
Vědci, zabývající se studiem a analýzou signálů v mozku, se v rámci jednoho z
projektů zaměřili na motorické funkce. Pomocí sady miniaturních elektrod
voperovaných do pokusných subjektů snímají povely, které mozek vydává ruce.
Tyto povely také dovedou interpretovat a využívat k ovládání kurzoru počítačové
myši.
V první fázi výzkumníci snímali signály, když pokusné objekty ovládaly kurzor
skutečnou myší. S pomocí nasbíraných dat vytvořili filtry interpretující
mozkové signály a upravující je tak, aby byly přímo využitelné běžným osobním
počítačem. V další fázi již mohli při některých pokusech skutečnou myš odpojit
a k posouvání kurzoru použít výhradně signály vysílané mozkem. Opice přitom i
nadále pohybovaly myší.
Analytická část systému prozatím pracuje o něco pomaleji než živý organismus,
takže kurzor má proti skutečnosti nepatrné zpoždění. To je ovšem měřitelné
pouze nejpřesnějšími přístroji, lidskými smysly je v podstatě nepostřehnutelné.
Pokusy na opicích jsou tedy úspěšné. Očekává se, že brzy bude povoleno
vyzkoušet nový systém na lidech a posléze ho i nasadit v praxi. Podle vědců
najde největší uplatnění jako pomocník kvadruplegiků, tedy postižených, kteří
nemohou pohybovat žádnou končetinou a nyní jsou zcela odkázáni na pomoc druhých.
Stejně jako řada jiných vynálezů také tento zřejmě půjde využít i v armádě.
Například k ovládání některých funkcí letadel nebo jiné bojové techniky. A v
další fázi třeba rovněž k ovládání mechanických exoskeletonů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.