Ovládejte PC na dálku

Ne vždy můžete zasednout přímo před počítač, na kterém potřebujete pracovat. Programy pro dálkové ovládání dok...


Ne vždy můžete zasednout přímo před počítač, na kterém potřebujete pracovat.
Programy pro dálkové ovládání dokáží přenést uživatelské rozhraní vzdáleného
počítače na lokální PC. V tomto testu jsme prověřovali celkem pět programů
zmíněného typu.
Možností využití programů pro dálkové ovládání je jako máku. Ať už jde o server
zavřený v temné a chladné místnosti či třeba o domácí PC dobrého známého,
bohužel bydlícího 200 kilometrů daleko, tu a tam se objeví aplikace, která
nefunguje zcela podle uživatelových představ. S pomocí softwaru pro dálkové
ovládání lze, jak už z názvu vyplývá, na dálku zjednat nápravu nebo třeba jen
zjistit, jestli kamarád náhodou někam špatně neťuknul myší.
Základní možnosti programů pro dálkové ovládání jsou stejné. Některé programy
jsou však rozšířeny o nástroje, které dokáží jisté pracovní úkony usnadnit.

Požadavky na provoz
Výkonnost, bezchybná integrace do prostředí operačního systému a bezproblémový
provoz závisejí na několika individuálních skutečnostech. Bolavými místy jsou
především grafická karta, verze operačního systému a případný firewall, který
blokuje přenos dat.
Vzhledem k tomu, že pro běžného uživatele má zvláštní význam cena softwaru,
vyplatí se v jejich případě zabrousit do světa produktů z platformy open
source, které jsou v současné době k dispozici také pro Windows. V kategoriích
výkonnosti sice tyto produkty kvůli chybějící integraci rozhraní typu DirectX
za komerčními programy zaostávají, avšak k občasné návštěvě vzdáleného počítače
postačí. My jsme se naopak v testu zaměřili na vyspělejší, ale také dražší
produkty, určené zejména k nasazení v podnikových sítích.
Zde jsou důležité otázky ohledně bezpečnosti, které úzce souvisejí se správnou
konfigurací programů. V souvislosti s komunikací přes internet a přes jiné
nezabezpečené sítě si kromě šifrování datových toků (především při zadávání
údajů z klávesnice) zaslouží zvláštní pozornost správa a přenos hesel.
Bezpečnost přitom mohou významnou měrou zvýšit taková opatření, jako například
pravidelné změny hesel, funkce zpětného volání nebo identifikace IP adres.

Použití ve firmách
Má-li být software pro dálkové ovládání používán ve firmě, vystupují do popředí
další faktory. Důležitým rozhodovacím kritériem pro nákup je také možnost
integrace již používaných řešení pro správu platforem a dále cenově zajímavé
licenční schéma softwaru. Avšak aby se zdařila optimální integrace softwaru pro
dálkový přístup do užívaných operačních systémů a aby byl software akceptován
také koncovým uživatelem, je nezbytně nutné věnovat se i pečlivé přípravě na
klientské straně.

Co zvolit?
Hledáte-li software pro dálkové ovládání pro nasazení v rámci čistokrevného
prostředí Windows, nebude se vám vybírat snadno. Kdo klade důraz především na
bezpečnostní prvky, stěží může z finálové skupiny kandidátů vyloučit produkt
pcAnywhere 10.5 od firmy Symantec. Díky podpoře technologií NDS a ADS a díky
vysoké úrovni šifrování se tento software od svých konkurentů značně odlišuje.
Pokud jde o využívání softwaru v prostředí firem, dostávají se do středu
pozornosti licenční podmínky, možnosti centrální konfigurace a integrace do
stávajícího systému firmy. Zmíněné požadavky velmi dobře oslovují produkty
ControlIT 5.0, Carbon.Copy 5.7 a také pcAnywhere 10.5. Pro uživatele, kteří se
chtějí na vzdálená data dívat především ze svého notebooku, se nabízí software
LapLink Gold, kde si i začátečníci budou moci vychutnat požitek z rychlého
způsobu přenosu dat pomocí USB.
Pouze jeden z testovaných produktů umožňuje komunikaci přes hranice platformy.
Je-li třeba pracovat také na platformě OS/2, nejspíše zvolí NetOp Remote
Control 7.0.

Testovací kritéria
Všechny testované produkty jsme hodnotili jak s ohledem na jejich možné
nasazení ve firmě, tak také z pohledu privátního uživatele. Zvláštní pozornost
si zaslouží zejména kategorie instalace, snadnost obsluhy, integrace do
stávajícího systému a bezpečnost. Testovali jsme na Windows 2000, což s sebou
přináší také speciální funkce terminálů.
Pokud jde o instalaci, uživatel se zajímá především o rychlý a bezproblémový
sled jednotlivých fází instalace. Naproti tomu pro firmy jsou podstatné
možnosti individuálního přizpůsobení. Z této perspektivy se tedy jako
rozhodující jeví konfigurační možnosti a nástroje (například správce
softwarového balíku, nástroj pro zadávání příkazů či rozhraní pro správu
softwaru) určené pro správce systému.
Přijde-li řeč na obsluhu softwaru, nabývá na důležitosti kromě portfolia
možností především přehledné rozčlenění jednotlivých prvků programu. Vzhledem k
tomu, že dnes nabízejí široké spektrum nástrojů pro přenos dat, dálkové
ovládání a dohled prakticky všechny produkty na trhu, spočívají rozdíly mezi
jednotlivými řešeními především v jejich prezentaci navenek.
Během integrace do stávajícího systému jsme prověřovali, zdali jsou již ve fázi
instalace softwaru rozpoznána a akceptována existující rozhraní, nebo jestli
příslušné soubory zůstávají na disku ve dvojí podobě či zda jsou dosavadní
soubory dokonce přepsány novými.
Z pohledu správců firemních počítačových systémů hraje rozhodující roli
integrace uživatelské databáze a strukturalizace klientů. Neméně podstatná je
možnost vzdálené instalace.
Výsledky v oblasti bezpečnosti jsou dány především schopností systému vzdorovat
nežádoucím průnikům prostřednictvím autentizace uživatelů, funkce zpětného
volání a udílení práv. Druhým důležitým hodnotícím kritériem je možnost
šifrování a zabezpečení komunikačních kanálů.

Carbon Copy 5.7
Verze 5.7 softwaru Carbon Copy od společnosti Altiris sice podporuje Windows
2000, v podstatě však i nadále zůstává věrná svému osvědčenému způsobu práce.
To má své kladné i záporné stránky.
Software lze snadno instalovat a k dispozici je celá řada windowsových modulů.
Všechny funkce jsou obsaženy v rámci jediného uživatelského rozhraní a ovládají
se pomocí několika základních nástrojů. Carbon Copy nabízí všechny nezbytné
funkce, jakými jsou chat, přenos souborů, dálkový dohled či připojení databáze
uživatelů Windows NT//2000. K dispozici je také podpora infračerveného portu,
chybí však podpora protokolu LDAP.
Pro nasazení ve firmách je zejména vhodná instalace na vícejazyčném CD disku,
která shrnuje všechny lokalizované varianty softwaru na jediné záznamové
médium. V případě velké instalace jsou bezesporu velmi užitečné různé možnosti
instalace, a to i přesto, že stále přetrvává nutnost zabývat se obsahem INI
souborů. Tajným přáním jistě ne jednoho správce systému zůstává implementace
centrální uživatelské databáze.
Zvláštní pozornost si zaslouží funkce Autopilot, díky níž lze v daných
okamžicích synchronizovat obsah adresářů i v případě nepřítomnosti obsluhy. K
dispozici je také šifrování dat za použití vlastní šifrovací sekvence, což
značně ztěžuje datové loupeže.
Přestože software Carbon Copy nabízí prostřený stůl s funkcemi a možnostmi
spojení, jeho těžiště leží v podpoře help desku. Přestože se Carbon Copy může
výrazně profilovat díky synchronizaci adresářů za nepřítomnosti správce, v
hodnocení jiných důležitých kritérií, jakými jsou například bezpečnost nebo
rychlost, za svými konkurenty zaostává.

ControlIT 5.0
Software ControlIT od firmy Computer Associates byl dříve prodáván pod jménem
Remotely Possible. V současné verzi je k dispozici na všech platformách Windows
(Windows 3.1/9x/NT na procesorech Intel a Alpha, Windows 2000 a XP).
Díky propracované integraci do softwaru Unicenter TNG pro správu sítí se tento
produkt doporučuje použít zejména v případech, kdy jsou v rámci firmy již
využívána jiná softwarová řešení firmy Computer Associates.
Testovací verze bohužel není k dispozici ke stažení z internetu a aktuální
ostrá verze komunikuje s uživatelem výhradně v angličtině. Na webové stránce
Computer Associates si však lze vyžádat zaslání CD disku s testovací verzí.
Konfigurace ControlIT je zajímavá především tím, že je prováděna centrálně.
Díky tomu se ControlIT velmi hodí pro použití ve firmách. Jediná databáze
slouží v rámci systému ke správě uživatelů a počítačů. Z ní také probíhá
distribuce nastavení na počítače, které jsou pro spolupráci se softwarem
ControlIT vybrány. Rozhraní produktu Unicenter, integrace uživatelské databáze
Windows NT/2000 a možnost konfigurace pravidel umožňují kvalitní začlenění
softwaru do celého systému.
Vlastní správa produktu se děje především prostřednictvím nástroje Management
Console a při dodržování jisté disciplíny zůstávají přehledné i velmi rozsáhlé
instalace. Podpora firewallů, komunikace pomocí protokolu HTTP nebo možnost
spouštění softwaru pro dálkovou údržbu přes síť představuje jen několik
vlastností softwaru, které práci v prostředí firmy značně zpříjemní.
V případě produktu ControlIT vyniknou jeho silné stránky zejména v případě
nasazení v rámci help desku. Díky možnosti instalace na již používanou
platformu Unicenter se ControlIT od svých konkurentů výrazně odlišuje. Pokud
jde o využití softwaru pro osobní účely, je mnoho z výše vychválených funkcí v
podstatě nadbytečných a správa systému prostřednictvím Management Console
vyžaduje jistou dobu a úsilí, než si na ni uživatel zvykne.

LapLink Gold
V případě softwaru LapLink Gold patří ke standardu automatické porovnávání dat,
přenos souborů a dálkové ovládání. Prostřednictvím brány PC Gateway lze z
LapLinku zajistit také přístup přes internet.
V první řadě je však software koncipován zejména pro uživatele notebooků, kteří
potřebují vyměňovat data s jinými počítači. To je důvod, proč jsou kromě
spojení přes počítačovou síť, modem nebo přes rozhraní ISDN k dispozici také
možnosti komunikace přes infračervený port nebo přes paralelní rozhraní.
Zvláštní zmínku zasluhuje implementovaná možnost komunikace přes USB kabel,
kterou nenabídl žádný jiný software účastnící se našeho přehledu. Vzhledem k
tomu, že rozhraní USB poskytuje podstatně vyšší přenosové rychlosti než ostatní
způsoby, je takto realizované dálkové ovládání a synchronizace dat mnohem
komfortnější a kvalitnější než přes jiné kabelové spojení.
Začátečníci si však mohou na konfiguraci s rozhraním USB vylámat zuby, neboť
jinak kvalitní automatická nápověda v tomto případě selhává. Konfigurace
protokolu TCP/IP je pro port USB jen obtížně reprodukovatelná, avšak naštěstí
se drží standardů. Poněkud závažnější jsou pády softwaru, které byly
zapříčiněny ovladačem portu USB na našem testovacím počítači pod Windows 2000.
Testování jsme mohli dokončit až poté, co nám pomohl výrobce zařízení.
Díky podpoře rozhraní USB je LapLink názornou ukázkou, jak svižně si mohou dva
počítače mezi sebou vyměňovat data. Cílovou skupinou softwaru LapLink jsou
především privátní uživatelé, kteří potřebují synchronizovat data mezi
notebookem a desktopem. Ostatní uživatele může odradit náročná instalace.

NetOp 7.0
Řešení NetOp od firmy Danware nabízí především širokou podporu různých
platforem. Kromě operačních systémů DOS a kompletní rodiny Windows (Windows
9x/Me/NT/2000/XP) lze NetOp jako jediný z testovaných programů instalovat také
na OS/2. Obsluha programu je mimořádně přehledná a veškerá složitá nastavení se
odehrávají v jediném modulu.
Nová verze byla obohacena o některé funkce včetně šifrování (zabezpečit tak lze
veškerou datovou komunikaci, anebo pouze stisknutí klávesy mezi dvěma počítači)
a lepšího, na prohlížeči založeného klienta. Přidán byl rovněž vzdálený klient
pro Linux a zlepšené možnosti pro login. Firmy budou zajímat především
serverové moduly Gateway, Access a Log. S pomocí serveru Access lze například
vybudovat celofiremní uživatelskou databázi, do níž lze zahrnout také
uživatelskou databázi Windows NT/2000. Bezpečnost dále posilují rozsáhlé
možnosti udělování práv, šifrovaný přenos dat a používání hesel. S využitím
uživatelské databáze je možné zavést také funkci zpětného volání, kterou je
dokonce možné sladit s konfigurací služby RAS implementované už ve Windows NT.
NetOp lze dále nastavit jako gateway host, což znamená, že současně dokáže
zvládnout několik příchozích připojení od modemových a síťových uživatelů.
Instalace NetOp na firemní síti může mít více podob, a produkt proto nabízí
několik nástrojů, které vám v tomto ohledu budou nápomocny. Novinkou této verze
je zlepšená integrace s různými databázovými servery, ačkoli dosáhnout
správného nastavení je obtížné a vyžaduje to pozorné prostudování velkého
množství kroků popsaných v manuálu. Síťoví správci mohou využít autentizačních
služeb, které jim nabízejí ovladače Windows Active Directory nebo NT Domain,
takže není zapotřebí duplikovat seznamy a skupiny pro kontrolu přístupů s
NetOp. Rovněž lze využít funkce "tiché instalace" podobnou věc nabízí i
ControlIT. Díky této funkci lze NetOp instalovat napříč podnikem, aniž by bylo
zapotřebí aktivní uživatelovy intervence na jednotlivých počítačích.
Zvláštní pozornost zasluhuje speciální verze NetOP School, která se vyznačuje
možností komunikace mezi přednášejícím a posluchači během školení. Z celkového
hlediska lze konstatovat, že NetOp může na trhu s dálkovými ovladači směle
konkurovat ostatním. Doporučujeme využít extra NetOp Security Server pro
nastavení minimální délky hesel a dalších bezpečnostních parametrů. Nemůžete
zde omezit přístup jednotlivých uživatelů k určitým složkám, pokud to
nenastavíte v jejich uživatelských právech na hostujícím počítači mimo software.

pcAnywhere 10.5
Posledním testovaným programem je software společnosti Symantec. Instalační CD
disk produktu pcAnywhere 10.5 obsahuje předem nakonfigurované pakety, které na
rozdíl od předchozích verzí nedovolují instalaci jednotlivých modulů. Z tohoto
důvodu je třeba si na disku vyhradit pro software přibližně 50 MB místa navíc.
Pro všechny případy je však k dispozici vlastní Packetmanager, s jehož pomocí
lze za účelem distribuce softwaru vytvářet dílčí instalační pakety, které jsou
díky své malé velikosti vhodné pro vzdálenou instalaci.
Při zřizování vhodných komunikačních spojení dokáží uživateli pomoci asistenční
moduly. Každému druhu komunikace je přiřazen samostatný objekt, který se díky
číslu pro zpětné volání a úrovni šifrování vyznačuje bohatými možnostmi
konfigurace.
Jak už je u softwaru z dílny Symantecu zvykem, také nová verze pcAnywhere je
ukotvena hluboko v operačním systému a díky třeba funkci LiveUpdate nebo
rozhraní k softwaru Norton Antivirus zvyšuje spotřebu systémových zdrojů ze
strany základní platformy PC.
Pro nasazení ve firmách nabízí Symantec tzv. Corporate Edition a k ní navíc
speciální verzi softwaru Tivoli Plus. Poslední zmíněný produkt je zajímavý
zejména pro nasazení v rámci řešení Help Desku, neboť podporuje řešení pro
správu softwaru od výrobců Microsoft (SMS), Computer Associates (Unicenter TNG)
a Hewlett--Packard (OpenView). Díky tomu nestojí nic v cestě integraci do
stávajících struktur. Kdo se zabývá pořádáním školení, může využít možnost
vytvořit si schéma přednášky, dění na počítači si nahrát a poté zpětně
přehrávat.
Současná verze pcAnywhere nabízí četné bezpečnostní funkce a kromě běžných
autentizačních metod podporuje také protokoly a služby FTP, HTTP, LDAP, NDS a
ADS.
Produkt pcAnywhere nevede žebříček úspěšnosti na trhu náhodou. Výtku si
zaslouží snad jen jeho "omezenost" na platformu Windows a hluboké zásahy do
operačního systému.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.