P2P prochází skrz podnik

Roy Wilsker má přání, které nepochybně koresponduje s tím, co by chtěli i mnozí další z vedoucích pracovníků fir...


Roy Wilsker má přání, které nepochybně koresponduje s tím, co by chtěli i mnozí
další z vedoucích pracovníků firemních IT oddělení. "Pokoušíme se dát lidem
možnost pracovat dohromady jako partneři," říká ředitel pro technologické
plánování ve společnosti Tyco Healthcare. "Zkoušeli jsme e-mail,
videokonferencing nebo vybudovat centrální weby pro sdílení aplikací. Avšak
bylo evidentní, že naši zaměstnanci potřebují lepší, přehledný a přitom
sofistikovaný způsob, jak vzájemně spolupracovat v síťovém prostředí."
Wilsker se začal poohlížet po nabídkách z oblasti P2P (Peer-to-Peer)
technologií, které slibovaly, že právě tyto požadavky splní. Zhruba před 9
měsíci do nich vložil svoji důvěru a dnes tvrdí, že se to vyplatilo. Ačkoliv
byly svého času považovány za aplikace poměrně omezených možností určené pro
nelegální šíření hudebních nahrávek, nyní si P2P získávají pozornost
podnikových technologů, kteří v nich vidí cestu ke zjednodušení jejich síťových
infrastruktur a možnost využití těchto aplikací pro plynulejší workflow v rámci
firem. Důležitou roli zde hraje také to, že se mnozí z dodavatelů takových
řešení stále více orientují směrem k integraci podpory XML a webových služeb,
což podstatně zjednodušuje nasazení takových řešení ve stávající infrastruktuře.

XML a webové služby
V nedávné době uvedly nové verze a upgrady svých aplikací a řešení založených
na P2P firmy jako Groove Networks, NextPage či Endeavors Technology. Groove
nyní nabízí svůj systém Workplace Version 2.5, který prohlubuje integraci s
Microsoft Outlookem a nabízí vylepšená rozhraní webových služeb pro sdílení
souborů. NextPage představila Folio 4.4 s upgradem pro Windows XP a
zdokonaleným uživatelským rozhraním, které umožňuje efektivnější vyhledávání a
přístup k obsahu. Endeavor pak ve svém P2P softwaru zejména zlepšil funkce pro
správu dokumentů.
"To hlavní, oč zde dnes běží, je integrace. Množství firem, stejně tak jako
sami dodavatelé softwaru si uvědomují, že efektivní práce s dokumenty,
databázemi i archivy aplikací rozptýlenými po celém podniku je dlouhodobým
problémem," říká Dana Gardner, ředitel pro oblast podnikové internetové
infrastruktury ve společnosti Aberdeen Group. "Následujícím krok, který povede
ke zvýšení produktivity, tedy bude spočívat ve schopnosti najít lepší a
jednodušší přístup k datům firemních aplikací, dokumentům i k webovému obsahu."
S tím, jak jsou P2P řešení stále lépe integrována s firemními aplikacemi s
podporou webových služeb a sad nástrojů založených na XML, je patrný i
viditelný posun směrem k vyšší produktivitě firemního workflow. "P2P díky tomu
umožňují zajistit lepší konektivitu a integraci zpracovávaného obsahu a
aplikací," říká Gardner.

Tvorba pracovních míst
Wilsker ve zmíněné společnosti Tyco Healthcare pracuje na tom, jak propojit 20
tisíc uživatelů v rámci stále se rozrůstající společnosti. Původně se pokusil
využít na oblast IT orientované projekty firmy Groove za účelem migrace z
Windows 98 na Windows XP nebo pro potřeby správy zpracování dat. "Použití
nových řešení v rámci IT oddělení může pomoci rychleji odhalit případné
nedostatky systému a navíc přispěje k lepšímu pochopení, jak příslušná
technologie funguje," říká. Šéf technologického plánování nyní zamýšlí rozšířit
v následujících měsících nasazení P2P i na další jednotky podniku včetně
výzkumu a vývoje. "Hodláme používat systémy Groove celosvětově ve všech
pobočkách," dodává Wilsker.
Z praktického hlediska mu P2P poskytuje mj. i nižší náklady spojené s
implementací a rychlejší zaškolení uživatelů ve srovnání například s vytvořením
smíšeného prostředí se sdílenými aplikacemi, videokonferencingem a e-mailem.
API pro webové služby přitom podle Wilskera rozšiřuje sdílení dat i na další
uživatele a aplikace. S prostředím Groove Workspace mohou být provázány
nejrůznější typy souborů, diskuse, dokumenty, kalendáře a různé on-line
aplikace. Podpora XML a web services ve verzi 2.5 navíc umožňuje využít při
spolupráci v P2P síti i potřebné aplikace firmy Microsoft, které v podniku
používají pro práci s dokumenty atd.
Gardner ze společnosti Aberdeen očekává, že úspěch P2P řešení bude záviset na
tom, do jaké míry se jejich dodavatelům povede je integrovat s běžně
využívanými nástroji a kancelářskými aplikacemi Microsoftu. "Základním pilířem
je možnost práce se softwarem Microsoft Office. Podpora dokumentů balíku Office
a technologií XML je v současnosti zřejmě tím nejdůležitějším faktorem," říká.
Wilsker nyní pracuje na tom, aby mohl využívat systém Groove spolu se softwarem
SharePoint Portal Server a e-mailovým klientem Outlook pro zlepšení správy
sdílených informací v prostředí jeho společnosti. "Nástroje, které nabízí verze
2.5, umožňují dokumenty vytvořené v aplikaci Groove publikovat pomocí
SharePointu a zajistit jejich dostupnost ve firmě."
Nicméně systém Groove podle Wilskera nemusí být jako řešení pro zajištění
vzájemné spolupráce ideální pro každého. Architektura na něm založená pracuje
podle jeho zkušeností nejlépe v rámci menších a středně velkých skupin
uživatelů. "Nemyslím si, že by Groove byl aplikace, kterou může používat např.
tisíc zaměstnanců současně. U nás ji využíváme pro sdílení informací ve
skupinách o 5-50 uživatelích."

Správa obsahu s P2P
Mnohé z firem začínají v P2P systémech v rostoucí míře spatřovat jejich
možnosti a výhody využitelné pro správu obsahu. Díky P2P přitom redukují běžné
problémy spojené se správou obsahu, neboť vytvářejí prostředí pro jeho
automatizovanou distribuci v síti, kde jsou shromážděny různorodé typy
dokumentů.
Například v rámci zhruba 2 roky starého projektu federální vlády v USA je
budován portál, který zpřístupňuje odlišné druhy dokumentů a dat v prostředí
P2P sítě mezi vzdálenými federálními organizacemi a agenturami. Ze strany
většiny manažerů se na budování portálu označovaného FedStats.net ozývají
převážně kladné ohlasy, na projektu se přitom podílí zhruba 70 organizací.
Brad Niemann, IT manažer ve vládní agentuře Enviromental Protection Agency, je
členem skupiny pracující na vývoji portálu FedStats Interagency Task Force.
Hlavním problémem při budování sítě je poskytnout možnost formátovat mnoho
rozdílných typů dokumentů tak, aby bylo možné přistupovat k nim prostřednictvím
portálu. "Uživatelé vyžadovali řešení pro sdílení různorodého obsahu, ať už jde
o proprietární formáty souborů, PDF soubory, relační databáze nebo webová
data," říká Niemann. Odpovědí na tyto požadavky bylo nasazení softwaru firmy
NextPage. Když uživatelé potřebují najít na portálu nějakou informaci, zmíněné
řešení ji hledá i na počítačích partnerských organizací a používá XML pro
konverzi stylů souborů, které lze následně prohlížet pomocí běžného browseru.
Systém navíc eliminoval potřebu nasazení samostatných serverů v každé
organizaci a s tím i dalších zaměstnanců, kteří by se museli starat o jejich
správu. "P2P systém nám umožnil snížit náklady díky tomu, že jsme mohli
eliminovat část infrastruktury ve střední vrstvě. Navíc jeho nasazení v naší
infrastruktuře nebylo obtížné, neboť podporuje standardy webových služeb
založené na XML, jako např. SOAP. Díky tomu bylo snadné zprovoznit prostředí
pro internetový virtual messaging. Podle Niemanna je zájem o P2P ve vládních
organizacích mnohem vyšší, než je všeobecně známo. "Velmi rozsáhlé využití
nacházejí P2P technologie např. v armádě, i když se o tom moc nemluví. Je třeba
mít na paměti, že P2P velmi úzce souvisí s myšlenkou a vývojem internetu vůbec.
Základním principem je, že jestliže dojde k výpadku v jednom uzlu, síť jako
taková musí fungovat dál."
Poté, co dokázaly své kvality v oblasti doručování obsahu i jeho správy,
hledají si nyní P2P řešení své místo i soukromém sektoru. Společnost Deloitte &
Touche U.K. používá P2P síť založenou na řešení NextPage, aby mohla poskytnout
potřebná data a informace svým zhruba 2 tisícům auditorů bez toho, aby byli
nuceni procházet změtí nejrůznějších archivů. "To nás ušetří potřeby provádět
rozsáhlou správu obsahu," tvrdí Peter Danson, senior manažer pro technologie
klientských služeb ve firmě. "Jinak bychom museli stahovat soubory dat na naše
servery, směrovat je do potřebného prostředí, testovat je a plýtvat přitom
diskovým prostorem."
Podobně se například pobočka společnosti Mitsubishi Motors v Americe rozhodla
nasadit software Magi firmy Endeavors Technology pro zajištění bezprostředního
přístupu k archivu informací obchodních zastoupení z celých Spojených států.
Navíc díky němu zautomatizovali sběr reportů od jednotlivých poboček a jejich
formátování pro následné zpracování v prostředí podnikových mainframů.

Vývoj pokračuje
Ačkoliv řešení P2P ještě stále procházejí vývojem a postupně dozrávají, můžeme
již mluvit o tom, že si získala všeobecnou pozornost a jsou kladně přijímána ve
stále větší míře. "Pořád je vidět, že lidé nepřestali spojovat pojem P2P s
Napsterem a jemu podobnými aplikacemi," říká Niemann. "Navíc není lehké
rozloučit se se zavedenou a osvědčenou architekturou klient/server. Nicméně
tyto problémy budou ustupovat s tím, jak se lidé přesvědčí o přínosu P2P pro
způsob vzájemné interakce."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.