Paegas po třetím čtvrtletí

RadioMobil, provozovatel sítě mobilních telefonů Paegas, pořádal ve svém sídle tiskovou konferenci, kde bilancoval sv


RadioMobil, provozovatel sítě mobilních telefonů Paegas, pořádal ve svém sídle
tiskovou konferenci, kde bilancoval své výsledky ve 3. čtvrtletí. Při této
příležitosti předvedl pracoviště svého "oddělení péče o zákazníky", které
provozuje zejména "Infolinku".
RadioMobil během 3. čtvrtletí opět výrazně posílil svoji síť. Během 3.
čtvrtletí se v České republice zvýšil počet základnových stanic o 15 %. Ve
velkých městech to však bylo více v Praze konkrétně o 29 %. Toto posílení sítě
již nijak výrazně nezvýšilo teritoriální pokrytí České republiky (které je v
tuto chvíli již dostatečné), neboť se jednalo většinou o "zahuštění" sítě.
Tímto "zahuštěním" se zvýšila dostupnost signálu ve městech a zejména uvnitř
budov. Zde bych však rád upozornil na to, že vlastní počet základnových stanic
vysílačů (a s tím související dostupnost signálu) není jediným kvalitativním
ukazatelem GSM sítě.
RadioMobil dále ukázal novinářům pracoviště, kde je umístěna Informační linka.
Během "špičky" zde na dotazy volajících odpovídá cca 60 operátorů, v noci
obvykle tři. Počet operátorů je postupně rozšiřován tak, aby kopíroval nárůst
počtu zákazníků. Osobně mě nejvíce zajímalo, jak vypadá software, který je na
Infolince používán. Pro evidenci zákazníků je používáno několik proprietárních
aplikací, běžících na 32bitových Windows. Vlastní informace o novinkách v síti,
cenách, pokrytí a podobně jsou (kupodivu) k dispozici na intranetovém WWW
serveru (a prohlíženy prostřednictvím klasického HTML prohlížeče).
Síť Paegas v současné době pokrývá podle údajů RadioMobilu) přes 92 % české
populace a využívá ji přes 340 tisíc zákazníků. RadioMobil má také roamingové
dohody se 108 operátory v 59 zemích, což jsou čísla vysoká i ve světovém
měřítku.
8 2883 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.