Painter Classic, Painter 5 a Painter 3D trojice malířů od MetaCreations

Nejúspěšnější člen současné produktové řady firmy Meta Creations, aplikace Painter, není jen dalším editorem pro...


Nejúspěšnější člen současné produktové řady firmy Meta Creations, aplikace
Painter, není jen dalším editorem pro úpravy obrázků, ale jedná se o program
primárně zaměřený na umělecké malování. Painter tedy spíše než pro úpravy
hotových obrázků, které zde lze samozřejmě také provádět, slouží pro kreslení
obrázků zcela nových.
U kreativních uživatelů je Painter oblíben především pro svůj realistický
přístup k malbě, charakterizovaný jak možností volit různé podkladové materiály
pro kreslení, tak hlavně simulováním malby použitím reálných malířských
nástrojů. Umělec tak může používat známé nástroje jako je pastel, uhel, vodové
barvy či krejon, pro které se v počítačovém světě vžil název "natural media".
Tvůrci programu si dali velkou práci s tím, aby vzniklé malby vypadaly stejně
jako při použití odpovídajících skutečných nástrojů. V Painteru tak lze
vytvářet obrázky bez typického počítačového nádechu, charakterizovaného
přesnými tahy nebo ostrými barevnými přechody. A pokud použijete pro ovládání
programu tlakově citlivý tablet, je iluze reálného malování téměř dokonalá,
snad jen s jednou výjimkou vaše ruce zůstanou po použití libovolné kreslicí
techniky čisté.
Tradiční program Painter, jehož současná verze nese pořadové číslo 5, letos na
trhu doplnily 2 další aplikace mající ve svém názvu slovo Painter: Painter
Classic a Painter 3D. Oba nové programy využívají oblíbených technologií
Painteru, i když každá trochu jiným směrem. Zatímco Painter Classic je
zjednodušenou verzí "velkého" Painteru určenou pro začátečníky, Painter 3D
přenáší malovací techniky Painteru do trojrozměrného prostoru. Vlajkovým
produktem firmy MetaCreations však nadále zůstává Painter 5 určený především
pro profesionály a náročné uživatele.
Painter 5.0
Painter 5 je hlavou rodiny malířů od MetaCreations, na trh ho ovšem uvedla
ještě firma Fractal Design. Mezi grafickými aplikacemi je stejně jako jeho
předchůdci jedinečný tím, že umí replikovat reálné malířské nástroje. K
dispozici je nepřeberné množství štětců (pod tímto názvem se skrývají všechny
malířské nástroje včetně tužky, pera nebo uhlu), které se ve verzi 5 rozrostly
o dalších 100 kousků. Nechybí "stylové" štětce, jako je Van Gogh, Seurat nebo
impresionismus, umožňující snadno aplikovat malířský styl příslušných umělců.
Najdeme zde i zajímavý Image Hose pro nástřik obrázků, který je
charakteristický tím, že obrázky nanáší v různých velikostech a polohách, čímž
jim dodává dojem jedinečnosti. Úplnou novinkou jsou tzv. zásuvné štětce
přinášející otevřenou architekturu pro návrh nových štětců. Painter 5 tak lze
obohatit štětci třetích výrobců se zcela novými vlastnostmi.
Přestože Painter je primárně zaměřen na práci s bitmapovými obrázky, poskytuje
také některé typické vektorové nástroje pro kreslení čar, křivek a
geometrických tvarů (obdélník, ovál). Tyto objekty jsou ukládány do
samostatných plovoucích částí (floaters), kde zůstávají editovatelné. Do
plovoucích částí se také po jednotlivých písmenkách ukládá vložený text.
Plovoucí části doznaly ve verzi 5.0 příjemných změn, takže nyní s nimi lze
pracovat podobně jako s vrstvami ve Photoshopu. Painter 5 také ještě před
Photoshopem 5 přišel s dynamickými efekty, které lze aplikovat na plovoucí
vrstvy. Parametry těchto efektů lze kdykoliv měnit a efekt je automaticky
udržován i po úpravách plovoucí části. Přestože Painter 5 přidal další grafické
filtry a umožňuje používat
zásuvné moduly kompatibilní s Photoshopem, zůstává nadále především nástrojem
pro primární vytváření obrázků, spíše než pro jejich zpracování, kde dominuje
Adobe Photoshop.
Painter 5 také nabízí lepší prostředky pro návrh webové grafiky. Některé efekty
(Bevel) a vlastnosti (balicí mod) jsou jako dělané pro grafický návrh tlačítek
a pozadí pro webové stránky. Připravovat lze také webové mapy a to díky
možnosti přiřadit plovoucím částem URL adresu. Obrázek lze samozřejmě uložit ve
webových formátech GIF a JPEG a protože Painter může malovat také do filmů, je
zde možné připravovat i animace.
S Webem je spojen i samotný program, který může prostřednictvím webového
prohlížeče přímo z Internetu stahovat nové palety s nástroji. Zajímavá je
funkce Net Painter, umožňující přes síť (protokol TCP/IP) spolupráci více
uživatelů na malbě jednoho obrázku. V dané chvíli může malovat vždy jeden z
přihlášených uživatelů, zatímco ostatní přihlížejí.
Tradiční slabostí Painteru je méně přehledné a komplikované uživatelské
rozhraní, ve kterém se negativně projevuje množství funkcí a možností nastavení.
Painter 5 v tomto směru přináší zlepšení díky možnosti vytvářet a ukládat
vlastní palety s nejčastěji používanými nástroji. Uživatel tak alespoň částečně
může program přizpůsobit svým představám.
Painter Classic 1.0
Menším bratrem Painteru 5.0 je nově uvedený Painter Classic, který přináší
nástroje "natural media" začínajícím uživatelům za výrazně nižší cenu. Se svými
schopnostmi se na trhu řadí mezi program Dabbler a profesionální Painter 5.
Také v Painteru Classic můžete volit podkladový materiál pro kreslení a
používat populární štětce včetně Image Hose a stylových štětců. Štětců je zde
přirozeně méně než v Painteru 5 (některé jeho štětce zde lze také použít) a
nastavení jejich parametrů je omezeno na velikost, průhlednost a vláknitost.
Nastavení bohužel nelze ukládat a také není možné vytvářet vlastní obrázky pro
Image Hose. Další populární vlastnosti zůstaly zachovány, takže lze např.
kreslicí plátno otočit pro pohodlnější malování, je možné vložit podkladový
obrázek pro snadné obkreslování, případně zapnout "balicí mod" vhodný pro návrh
navazujících vzorů, např. pro pozadí webových stránek. K dispozici je také
základní sada grafických efektů a filtrů. Rozloučit se naopak musíte s
vektorovými nástroji, tvorbou mozaik a animací a s používáním plovoucích částí.
Painter Classic přináší výběr základních nástrojů Painteru 5 pro umělecké
malování. Menší množství funkcí se příznivě projevilo v jednodušším a
přehlednějším uživatelském rozhraní, které si zachovává známé vlastnosti
velkého Painteru včetně nástrojů uspořádaných v zásuvkách a barevného kola.
Painter 3D 1.0
Jak naznačuje název aplikace, přenáší Painter 3D malovací schopnosti programu
Painter do trojrozměrného prostoru, konkrétně na malování povrchu 3D těles.
Přestože se jedná o verzi s pořadovým číslem 1.0, není Painter 3D úplný
nováček. Program totiž vychází z aplikace Detailer, kterou na trh uvedla ještě
firma Fractal Design, původní autor Painteru.
Princip činnosti Painteru 3D je poměrně jednoduchý. Nejprve se do programu
importuje zvolený 3D model v některém z podporovaných formátů (OBJ, 3DMF, VDU,
P3D, DXF, 3DS), případně se zde jednoduchý model (válec, hranol, ...) přímo
vytvoří. Zajímavá je možnost volat Painter 3D z 3D modelovací aplikace Ray
Dream Studio, což předávání modelů výrazně zjednodušuje.
Načtený model se zobrazuje v samostatném okně (bohužel nelze měnit jeho
velikost tažením okrajů), kde s ním lze libovolně pohybovat (otáčet,
přibližovat/ /vzdalovat, posouvat) v 3D prostoru. Je také možné doplnit
osvětlení, případně vložit pozadí a tím scéně dodat realistický vzhled. Protože
Painter 3D obsahuje renderovací nástroj, lze zde vytvářet i finální obrázky 3D
předmětu.
Painter 3D se zaměřuje na malování povrchu 3D předmětů, což neznamená pouze
jeho obarvení, ale také vytvoření reliéfu a definování matnosti, lesku,
světélkování, případně odrazivosti povrchu. Pro definování povrchu jsou
používány tzv. mapy, což jsou rovinné obrázky, zvoleným způsobem mapované na
povrch tělesa. Painter 3D umožňuje u každé mapy určit jeden z pěti druhů
mapování (implicitní, válcový, sférický, kubický a průchozí), který nejlépe
vystihuje tvar předmětu. U nepravidelných těles to bude nejčastěji implicitní
(UV) mapování dané přímo 3D modelem.
Jak již bylo naznačeno, pracovat lze s více (konkrétně šesti) druhy map, z
nichž každá definuje jinou vlastnost povrchu tělesa. Mapy jsou samostatné
obrázky, které jsou přiřazeny modelu, případně jeho jednotlivým částem. U
modelů skládajících se z více částí, lze s výhodou využívat možnosti sdílet
stejnou mapu pro více částí modelu, např. pro jednotlivé nohy pavouka. Mapu je
možné vytvářet od nuly, nebo lze načíst již hotový obrázek a dále ho upravit.
V Painteru 3D je možné malovat přímo na povrch 3D modelu stejně, jako když ho
držíte v ruce, nebo lze mapu otevřít jako rovinný obrázek v samostatném okně
(změny se mezi okny okamžitě přenášejí). Při zobrazení mapy v samostatném okně
je užitečné zapnout promítnutí 3D předmětu do mapy, takže je vidět, kam na
povrch předmětu budete malovat. Pro malování jsou používány tytéž nástroje a
techniky jako u Painteru 5 a také uživatelské rozhraní je téměř totožné.
Bohužel, stejně jako u klasického Painteru, je i zde pracovní plocha skládající
se z řady palet trochu nepřehledná, zvláště pokud naráz otevřete více map.
Celkově dosahuje Painter 3D výborných výsledků při malování na pravidelné
předměty, např. při návrhu různých obalů. U tvarově složitějších modelů se ale
někdy vyskytují problémy s vhodným mapováním a také vlastní kreslení už není
tak přirozené.
Závěr
Rodina malířů od MetaCreations se letos rozrostla na 3 členy. Jste-li
uživatelem začínajícím s počítačovým malováním, potom je pro vás Painter
Classic ten pravý. Náročnější malíři asi sáhnou po Painteru 5 a tvůrci
počítačových 3D modelů mohou malovat s Painterem 3D. Všechny tyto programy mají
společné používání nástrojů "natural media", realisticky simulujících skutečné
malířské náčiní.
8 2143 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.