Palivo pro PDA

Revoluce v technickém pojetí Prototyp palivového napájecího článku, který se již vejde i do velmi malých spotřebi


Revoluce v technickém pojetí
Prototyp palivového napájecího článku, který se již vejde i do velmi malých
spotřebičů, jako jsou například mobilní přehrávače hudby, představila
společnost Toshiba.
Nový článek DMFC (Direct Methanol Fuel Cell), jehož uvedení na trh se
předpokládá během příštího roku, dokáže například MP3 přehrávač napájet
prostřednictvím 2 ml paliva až dvacet hodin.
Dosavadní články pracovaly na principu mísení metanolu s vodou a vzduchem,
přičemž byly rovněž vyžadovány výkonné větráky pro eliminaci zbytkového tepla.
To zvyšovalo prostorovou náročnost článků, a tudíž byly pro praxi méně
použitelné. Nová technologie firmy Toshiba, označovaná jako pasivní DMCF,
uvedené komponenty (větrák a pumpu pro míchání vody, vzduchu a metanolu)
nevyžaduje a proto může být využita i v miniaturních zařízeních. Využíván je
téměř čistý metanol a oproti dřívějším článkům je údajně až pětinásobně
účinnější.
Článek měří 22 x 56 x 4,5 mm (kromě zásobníku paliva) a výstupní výkon je 100
mW. V blízké době má prý být představen podobný model i pro příkonově podstatně
náročnější notebooky.
O dalším, i když principiálně jiném zařízení se můžete dočíst v tomto CW také v
sekci Technologie věda.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.