Palmtopy, handheldy nebo inteligentní mobilní telefony?

Zatímco trh notebooků celosvětově stagnuje, handheldy, palmtopy i inteligentní mobilní telefony se prodávají doslova j...


Zatímco trh notebooků celosvětově stagnuje, handheldy, palmtopy i inteligentní
mobilní telefony se prodávají doslova jako po másle. Důvodů je několik. Jedním
z nich je určitě skutečnost, že už většina z nich přestala být prestižním
předmětem a to v okamžiku, kdy začaly být hromadně užívány. Prodej počítačů do
ruky na západoevropských trzích překročil v roce 1997 hranici 670 000 kusů. Pro
rok 2001 je přitom předpovídán prodej až 3,9 milionu těchto zařízení. To by
odpovídalo ročnímu přírůstku prodejů o více než 55 %. Stojí ovšem za zmínku, že
první odhady odbytu už musely být sníženy. Podepsaly se na tom relativně
neuspokojivé výsledky v roce 1997, kdy se opozdila řada produktů, založených na
operačním systému Windows CE 2.0. Původně se s nimi počítalo již ke konci roku
1997, na trh se však dostaly teprve v 1. čtvrtletí 1998, takže vánoční trh byl
o to skromnější. Celoevropský trh zmíněných zařízení začíná narůstat teprve
nyní a nabízí za této situace výrobcům mnoho možností pro vývoj nových
produktů. V současnosti je jeho růst určován poptávkou domácností. Protože je
ale záměrem firem rozšířit používání palmtopů i mimo tuto oblast, lze
předpokládat, že se někteří výrobci zaměří svými produkty na specifické skupiny
zákazníků. Různé funkční vlastnosti a určité typické značkové charakteristiky
budou hrát svoji roli právě tak jako rozsah podpory a servisu. Přesto však bude
velmi obtížné pro mnohé producenty softwaru uchytit se vedle zavedených firem
jako HP nebo Compaq na trhu, na který se soustřeďuje všeobecná pozornost.
Novinky vyvinuté na úseku přístupu k Internetu, přístupu k datům a bezdrátové
komunikace rozhodně také velmi přispívají k růstu trhu handheldů. A nejen jich.
Další rozvoj komunikačních služeb ovlivňuje i úspěch trhu s inteligentními
telefony a komunikačními doplňky PC.
Handheldy
Zrychlování růstu trhu handheldů vyplývá ze zavedení operačního systému Windows
CE 2.0, z výroby nových nebo vylepšených produktů na jeho bázi a z výhod, které
to přináší výrobcům. K tomu přistupují nové licence na Windows CE (např. Sharp
série HC nebo Impaq série C), které jsou novým impulzem pro tento trh.
Plynulý vývoj komerčních aplikací a realizace o něco větších handheldů,
vycházející z nutnosti větších obrazovek a vylepšených klávesnic založených na
existujících operačních systémech rovněž přispějí k oživení trhu.
Na druhé straně je tu ovšem silná konkurence palmtopů, která může silný růst
handheldů zabrzdit. Např. 3Com dále pracuje na dobře zavedené řadě Palm Pilot a
nové produkty na bázi Windows CE rovněž konkurují jak cenou, tak i funkčností.
Totéž platí pro nově se vynořivší subnotebooky (jako Toshiba Libretto), které
díky svému operačnímu systému Windows 9x znamenají v tomto segmentu silnou
konkurenci především těch uživatelů, kteří dávají přednost jednotnému systému
Windows. Navíc skromný displej a klávesnice handheldů mohou také omezit odbyt.
Barevné obrazovky zase jednak zkracují funkční životnost, jednak enormně
zvyšují cenu.
Palmtopy
Nezadržitelně a mohutně roste i trh perem ovládaných zařízení. Zásluhu na tom
má hlavně firma 3Com se svým Palm Pilotem. K tomuto úspěchu přispělo i
strategické partnerství a licenční smlouvy 3Comu s IBM a Symbol Technologies. Z
200 000 perem ovládaných zařízení, prodaných v r. 1997, má do r. 2001 odbyt
stoupnout na 1,48 milionu přístrojů. Zatím určuje celkový vývoj trhu firma
3Com, ale v budoucnosti k němu přispějí jistě i další konkurenti.
Největší výzvou pro 3Com je příchod nových produktů na bázi Windows CE: po
firmách Casio a Philips ohlásili své nové přístroje i producenti z Dálného
východu. Také přístroj Avigo od Texas Instruments, založený na vlastním
operačním systému, v tom hraje významnou roli.
Vedle nových produktů založených na Windows CE přispívá k růstu trhu také celá
oblast softwaru. Palm Piloty vděčí za svůj úspěch jak spoustě sharewaru a
freewaru, tak i komerčním aplikacím pro tuto platformu.
Jinak platí to, co bylo řečeno o handheldech. Obě skupiny produktů se ucházejí
o stejný trh. Mohlo by sice dojít k přesunu od handheldů ve prospěch levných
elektronických diářů, ale omezené možnosti aplikací i v podstatě nulová možnost
komunikace, tu zřejmě sehrají rozhodující roli ve prospěch první skupiny
přístrojů. Integrace dalších funkcí by na druhé straně podstatně zvýšila cenu.
Osobní digitální asistenti
Osobní digitální asistenti (PDA Personal Digital Assistant) se v západní Evropě
nikdy nesetkali s velkým ohlasem, definitivním hřebíčkem do jejich rakve bylo
počátkem tohoto roku zastavení vývoje operačního systému Newton a systémů na
něm založených (MessagePad 2100 a eMate 300).
Inteligentní telefony
Trh inteligentních telefonů je nutno posuzovat ze dvou hledisek: jednak v
kontextu telefonního trhu, jednak jako skupinu produktů v oblasti palmtopů.
Telefonní trh dosahuje právě nyní svého maxima. Příští vývoj bude určován třemi
trendy: pronikáním telefonu k nejširším vrstvám obyvatelstva, růstem
přidružených služeb a konvergencí pevných a mobilních sítí. Všechny výzkumy v
tomto směru dokládají, že poptávka po mobilních datech poroste.
GSM se stane dominujícím prostředím pro mobilní data v Evropě. Rostoucí
popularita e-mailu a Internetu nepochybně rovněž povede k dalšímu rozšíření
datových přenosů. To s sebou ponese rostoucí poptávku po mobilním přístupu k
těmto datům (zejména po faxu, e-mailu a přístupu k obecně použitelným
databázím). Trh služeb se stane klíčovým faktorem mobilní telefonie. Hovorové
náklady se dlouhodobě přiblíží nákladům tradiční telefonní sítě.
Internetové produkty hrají stále důležitější úlohu při vývoji systémů na
zpracování mobilních dat. A ještě jedna věc je na trhu inteligentních telefonů
důležitá: vysoký počet mobilních stanic ukazuje, že trh je připraven na příští
generaci uživatelů telefonu. A právě z tohoto vývoje těží trh inteligentních
telefonů. Evropská infrastruktura GSM povede k tomu, že se Evropa stane také
vedoucím regionem inteligentních telefonů.
Předpokládá se, že tento trh bude v nejbližších letech vykazovat každoroční
přírůstek přes 90 %. Momentálně ovládá trh ještě Nokia, vývoj nových produktů u
firem Philips a Ericsson na úseku přídavných zařízení a ohlašované novinky
Motoroly a asijských výrobců však signalizují velký zájem dalších výrobců o
tento trh. Zatím se ještě vedou diskuze o "té správné" formě. Zdá se, že
standard zatím určuje nový Nokia 9110 Communicator. Rozvoj trhu inteligentních
telefonů bude rozhodujícím způsobem záviset na následujících faktorech:
infrastruktura GSM: je to rozhodující bod ve vývoji inteligentních telefonů.
Zde se Evropa ukazuje být pokrokovější než Severní Amerika.
nový design: potřeba jednoho produktu, který by v sobě zahrnoval jak hovorovou,
tak i datovou funkčnost, určuje nový
design. Nokia stanovila normu, Kyocera, Toshiba a Panasonic (Matsushita) však
také nabízejí vlastní představu inteligentních telefonů.
nové operační systémy: nové operační systémy počínaje Windows CE až po EPOC
přišly na trh relativně nedávno a trh oživí i licence dalších operačních
systémů, jako např. GEOSu. Další silný impulz přijde i od aplikačního softwaru.
Velkou vzpruhou pro tento trh bude také mobilní datový servis: přenos zpráv,
informací, sportovních výsledků, burzovních zpráv se již nyní stal s SMS
skutečností.
Brzdou pro trh by se mohla stát neexistence standardu pokud jde o ovládání a
funkce přístrojů. To je problémem jak pro výrobce, tak i uživatele. K tomu
přistupuje skutečnost, že ceny výrobků sice rychle klesaly (Nokia Communicator
začal s cca 50 tisíci Kč a nyní stojí jeho nový typ pod 30 tisíc Kč), ale jsou
pořád ještě vysoké. Průzkum IDC v Americe ukázal, že ceny těchto výrobků musí v
přepočtu klesnout pod 15 tisíc Kč, má-li být tato technologie všeobecně
akceptována.
8 2722 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.