Pamatujete si?

Možná tu situaci znáte. Nic zlého netuše přijdete domů a zjistíte, že se něco chystá. Nechápavě zíráte na své ...


Možná tu situaci znáte. Nic zlého netuše přijdete domů a zjistíte, že se něco
chystá. Nechápavě zíráte na své bližní. Ti si chvíli vyměňují významné pohledy
a pak vás někdo z nich vezme stranou a zeptá se, jaký dárek jste si připravil.
Zahanbeně odbíháte do nejbližšího obchodu a hasíte požár za minutu dvanáct.
Pokud i vás neustále takto někdo z příbuzných, přátel či známých překvapuje
dnem svých narozenin nebo jmenin, pak se vám jistě hodí program, který si bude
desítky více či méně významných dat pamatovat za vás. Roli spasitele na sebe
může vzít aplikace Calendar Maker.
Calendar Maker umí evidovat údaje o narozeninách a svátcích, které se buď vážou
na konkrétní datum, anebo jsou takzvaně plovoucí, to znamená, že se vymezují
například prvním pátkem v určitém měsíci, a tudíž datum, na které připadají,
může být každý rok jiné. Aplikace dále bere v potaz významná výročí. Pokud
nějaké datum nespadá do žádné z uvedených kategorií, může ho uživatel zařadit
mezi ostatní význačné dny. Program vás tak zbaví každoročního zatrhávání v
papírovém kalendáři.
Pokud přece jen dáváte přednost papírové formě dat, umožní vám samozřejmě
Calendar Maker vše vytisknout v přehledné formě.
Provázané aplikace
Instalační balíček obsahuje čtyři aplikace. Kromě Calendar Makeru jsou to CIF
Editor, CIF Scheduler a Registry Sweeper. Zkratka CIF znamená Calendar
Information File (kalendářový informační soubor). Editor umožňuje rychle
zaznamenávat události a ukládat je do speciálních souborů *.cif. CIF Editor umí
pracovat s americkou (měsíc/den/rok) i s evropskou (den/měsíc/rok) ustálenou
formou zápisu dat.
Vyskytuje-li se nějaká událost pravidelně,
např. jednou týdně nebo měsíčně, CIF Scheduler ji umožní vložit do *.cif
souboru, aniž by bylo třeba ji pokaždé vypisovat.
Registry Sweeper slouží k vymazání konfiguračních záznamů aplikace ze
systémových registrů. K dispozici je rovněž standardní soubor nápověd.
Bez zajímavosti není ani základní soubor, který vznikne při instalaci
(holidays.cif). Nacházejí se v něm totiž všechny americké svátky jak fixní, tak
plovoucí. Můžete se tak rychle a přehledně seznámit s tím, co všechno se dá v
USA slavit. A budete se divit. Při instalaci je automaticky zaregistrována
koncovka cif. V systému je pak asociována s aplikací Calendar Maker stejně tak,
jako jsou např. soubory typu *.txt asociovány s Poznámkovým blokem. Práce se
záznamy
Jednotlivé záznamy lze vytvářet, mazat a editovat. Mazání je ulehčeno možností
odstranění většího počtu položek najednou. Stačí myší označit všechny záznamy,
které
je potřeba smazat, zmáčknout ikonu pro smazání, a práce je hotova. Pokud
vkládáte více záznamů najednou, činíte tak většinou nahodile. S touto
eventualitou autor aplikace počítá a nabízí vám seřazení již vytvořených
záznamů podle data. Řadit je možno všechny kategorie záznamů. Pokud jste už s
výsledkem spokojeni, můžete jej uložit do souboru *.cif. Vznikne-li tímto
způsobem více souborů, můžete mezi nimi data vzájemně exportovat a importovat.
Není však možné takto přesouvat jednotlivé položky, ale vždy pouze celé
soubory. Vzhledem k tomu, že program obsahuje užitečnou funkci pro hromadné
mazání položek, není ale uživatelovo pohodlí nijak zvlášť narušeno. Vždy stačí
vložit příslušný soubor, přebytečné záznamy označit a najednou odstranit.
Na každý typ významných událostí (narozeniny a svátky, volné dny atd.) si
můžete též vytvořit speciální soubory, mezi kterými lze v základním menu
přepínat.
V aplikaci je definována celá řada nastavení. Lze například zvolit, zda se při
vkládání, editování nebo mazání záznamu má program pro jistotu zeptat, jestli
příslušnou akci chcete opravdu provést. Zejména u odstraňování položek se
doporučuje nastavit dialogové okno vyžadující potvrzení. Dále je možno měnit
vzhled aplikace změnou fontů, zarovnáním nadpisů doleva, doprava nebo na střed,
či modifikací barev.
Budete-li chtít svůj kalendář vytisknout, můžete zvolit tisk na výšku, nebo na
šířku, definovat vlastní velikosti okrajů, nebo použít standardní rozměry
stránky. Vytisknout lze buď celý rok najednou, anebo pouze jednotlivé měsíce v
závislosti na volbě uživatele. Výsledkem je velmi přehledný kalendář mající u
vybraných dní zapsanou poznámku, že právě ten a ten den je tím a tím významný.
9 1935 / ijan

Calendar maker 2.0a
Aplikace pro tvorbu kalendářů
Adresa: http://www.ntplx.net/~curtin/calmaker/index.htm
Autor: Brian Curtin
Platforma: Windows 95/98
Licence: freeware
Velikost: 1,8 MB

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.