Paměť z hologramů

Holografická paměť sama o sobě novou technologií není, ale jejímu rozšíření dosud bránil jeden závažný problém...


Holografická paměť sama o sobě novou technologií není, ale jejímu rozšíření
dosud bránil jeden závažný problém: Čtením z ní se data postupně znehodnocují.
Nyní se ovšem zdá, že se jej japonským vědcům povedlo zčásti vyřešit.
Trojrozměrný obraz zaznamenaný na tenkou vrstvu fotorefraktivního materiálu
může sloužit jako vysokokapacitní paměť s mnohem vyšší čtecí rychlostí, než
jakou umožňují dnešní magnetické paměti. Informace je zaznamenána dvěma
laserovými paprsky. První z nich nese zakódovaná data a druhý, referenční
paprsek, jej protíná v určitém úhlu, výsledkem čehož je trojrozměrný vzorek
uložen na fotorefraktivním materiálu. V jednom bloku materiálu je uloženo
několik vrstev dat pod různými úhly referenčního paprsku.
Původní materiál (niobičnan lithia) způsoboval opakovaným čtením znehodnocení
uložených informací. Jeho obohacením o železo a terbium se tato nestálost
podstatně sníží až na 9 hodin kontinuálního ozáření paprskem bez vlivu na
kvalitu dat. To v praxi znamená možnost jejich uchování zhruba na 2 roky, což
dostačující není, ale jedná se o výrazný krok kupředu.
0 0561 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.