Paměťové tablety místo CD

Vědci z Princetonské univerzity ve spolupráci s firmou Hewlett-Packard vyvinuli jednorázové paměťové "tabletky", kter


Vědci z Princetonské univerzity ve spolupráci s firmou Hewlett-Packard vyvinuli
jednorázové paměťové "tabletky", které kapacitou přes 1 GB předčí současné
kompaktní disky. Další výhodou jejich vynálezu je to, že zapisovací ani čtecí
zařízení neobsahuje žádné pohyblivé části.
Podle odhadů vědců by se první sériově vyráběná zařízení pro práci s novým
médiem mohla objevit do 5 let. Záleží zejména na objemech sériové výroby a s
tím spojené výsledné ceně médií i zařízení pro práci s nimi.
Nové paměťové médium, veliké zhruba jako knoflíková baterie do kalkulačky,
využívá dosud neznámých vlastností běžně používaného materiálu. Vědci z
Princetonu totiž zkoumali průhledný polymer označovaný zkratkou pedot (chemicky
polyethylenedioxythiofen), který již řadu let slouží jako antistatická ochranná
vrstva filmů. Při tom zjistili, že pedot je vodivý pouze ve chvíli, kdy jím
prochází nízké napětí. Jestliže je látka vystavena vyššímu napětí, ztratí svou
vodivost naproti tomu jednou provždy.
Právě díky tomu může být pedot použit k jednorázovému ukládání digitálních dat.
Pokud se totiž plocha z polymeru rozdělí na malá políčka vyplňující prostor
mezi protilehlými mřížkami elektrod, je možné každé z nich jednoznačně
adresovat. "Vypálená" políčka pak představují digitální nulu a ta, která
zůstala vodivá, zase jedničku.
Paměťová tableta připravovaná do výroby se skládá z kombinace organického
polymeru a anorganického křemíku. Pracuje na stejném principu jako CD-ROM,
jedno médium tedy umožňuje pouze jeden zápis a relativně neomezený počet čtení.
Nahrávání probíhá tak, že je na požadované body přivedeno vyšší napětí, které
odpovídající plošky polymeru "vypálí". Při čtení už stačí nízké napětí, s jehož
pomocí je zjišťována vodivost jednotlivých bodů mřížky. Výroba nových nosičů by
měla být relativně jednoduchá. Místo poměrně složitých procesů známých z výroby
polovodičů by je totiž mělo být možné "tisknout" na zařízeních připomínajících
klasickou inkoustovou tiskárnu.
Výzkumníci z Princetonu i firmy Hewlett-Packard věří v úspěch svého vynálezu.
Výsledek do značné míry záleží na sériích, v jakých bude vyráběn, a tedy i na
ceně nejen nových nosičů, ale i zařízení schopných s nimi pracovat. A snad také
na tom, jak bude možné tak malou plochu potisknout nebo popsat čitelným textem
napovídajícím, co tato média vlastně obsahují.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.