Paradox pro Windows 5.0 CZ

Jsou věci, které člověka v této překotné době překvapí. Je smutné to přiznat, ale většinou se nám do rukou dost...


Jsou věci, které člověka v této překotné době překvapí. Je smutné to přiznat,
ale většinou se nám do rukou dostávají příručky, které slibují naučení čehokoli
snadno a rychle. Mívají tak okolo sta stran a formát někde kolem A5. Jsou-li v
úvodu slova o překvapení, pak mám na mysli knihu, která se z onoho
skoro-pravidla vymyká. Jde o vysokoškolské skriptum Paradox pro Windows 5.0 CZ.
Rozdíl na první pohled vidíte a konečně i cítíte v rukou. 350 poctivých stran
formátu A4. Jedno je okamžitě zřejmé Paradox se s její pomocí rozhodně
nenaučíte rychle. A snadno?
Autor těchto skript zná odpověď: "Rozhodli jste se správně! Jak pro správný
program, tak pro správná skripta," dočtete se hned v úvodu. Zdá se, že výklad
nebude prost jemného humoru. Pravdou ovšem je, že především nebude nijak zvlášť
stručný. Chvílemi se vám bude zdát, že čtete beletrii a nikoli počítačovou
příručku. A potom záleží na tom, jak moc spěcháte.
Pojďme ale nejdříve k vlastnímu obsahu. Jde o učebnici. A to především. Autor
se tedy soustředil nejen na vlastní ovládání databázového programu Paradox, ale
seznamuje vás také s řadou obecných počítačových pojmů z této oblasti. A
samozřejmě také radí jak správně pojmenovávat atributy nebo jak správně
vybudovat strukturovanou databázi.
Co všechno vás tedy čeká? Po již zmíněném úvodu se nejprve naučíte vytvářet,
případně upravovat tabulky a seznámíte se s pojmy, jakými jsou index nebo
referenční integrita. Následuje výklad rozebírající prohlížení a opravy obsahu
tabulek, následovaný popisem tvorby formulářů a sestav.
V poslední třetině knihy se seznámíte s tvorbou dotazů a pak dojdete ke grafům
a křížovým tabulkám. Poslední kapitolu, týkající se Paradoxu 5.0, tvoří
informace o jeho dalších nástrojích určených např. k exportu a importu dat nebo
k práci v síti.
Následuje základní informace o Paradoxu 7.0 pro Windows 3.1 a jeho srovnání s
dříve popsanou verzí. Celá kniha je zakončena jak jinak rejstříkem.
Už na začátku bylo řečeno, že kniha není nijak stručná. Dokumentujme to na
několika příkladech. "V Paradoxu existuje v mnoha případech více cest, které
vedou k provedení určité akce. Můžeme si tak vybrat ten postup, který nám bude
nejvíce vyhovovat. To platí i pro definici nových tabulek. Asi nejformálnějším
postupem je volit z nabídky Soubor, Nový, Tabulka... Pro uživatele, kteří jsou
zvyklí používat myš, existují další dvě cesty..." (str. 25) Jste-li v knihách
zvyklí na ikonu myši, pomlčku následovanou jednořádkovým údajem o tom, jak ji
použít k žádané akci, a pod ní na ikonu klávesnice s tímtéž, tady je nečekejte.
Každá informace se k vám dostane zabalená v celofánu na zlatém podnose.
A může chvíli trvat, než se vám podaří dostat se k jádru: "Co dál? Můžeme
definici datového modelu ukončit. Ale to by nebylo využito všeho, co dialogové
okno umožňuje. Prozkoumejme proto vloženou tabulku. Objeví se dílčí nabídka,
která se týká prozkoumávané tabulky v definovaném modelu." (str. 100).
V některých místech je ovšem situace podstatně lepší pokud jsou např.
popisována tlačítka na nějaké liště nástrojů, jsou zpravidla zobrazena vlevo od
příslušného vysvětlení jejich funkce. Bohužel jsou často velmi drobná.
Neobvyklá je délka některých příkladů. Přiznávám, že jsem se polekal už na
straně 10, kde seznam atributů tabulky zabíral 1 1/2 stránky. Nezapomeňte A4. A
to není zdaleka výjimka. Největší šok vám asi připraví strany 167 187, které
obsahují kompletní katalog cestovní kanceláře. A následuje asi 15 stran
objednávek.
Vzhledem k délce skript se bude možná zdát zbytečnou výtka, že je někdy
nevyužit kus stránky (přesněji její konec v případech, kdy následující stránka
začíná obrázkem). Totéž platí pro obtékání (spíše neobtékání) obrázků. Ale
jedno mě zamrzelo velmi často je komplikovaně popisováno, co je ve které části
zobrazeného dialogového okna přitom by stačilo udělat popisky s šipkami do
obrázku.
Od začátku tohoto textu je mezi námi ona nezodpovězená otázka naučíme se tedy
Paradox 5.0 snadno (když už ne rychle) anebo ne? Nepochybně záleží na vkusu
každého čtenáře. Typický student (nejen) VŠE, který má 3 dny na naučení se na
zkoušku, bude asi autora proklínat. Samozřejmě v případě, že si celý semestr v
textu pilně nepodtrhával nebo se dokonce neučil průběžně.
Běžný zaměstnaný člověk asi také dá přednost nějaké publikaci z rodu "snadno a
rychle". A složitější konstrukce pochopí z nápovědy nebo manuálu. Zpravidla
totiž potřebuje do problému proniknout co nejrychleji pomocí stručného a
přehledného textu. Navíc bude nejspíše preferovat takové členění, které by
usnadnilo použití knihy jako příručky přímo při práci s programem.
A kdy tedy zvolil tuto knihu? Když chcete postupně a pomalu proniknout do
hloubky. Když si budete chtít užít ony celé věty, které nepostrádají slovesa a
vůbec ty větné členy, které v heslovitých příručkách tak často chybí. Když
potřebujete knihu, která je zřej-mě napsaná opravdu pečlivě bez zjevných chyb.
Když si chcete vyzkoušet praktické příklady, které se neomezují na 4 řádky a
jsou opravdu použitelné v praxi. A když na to všechno máte poměrně dost času...
A konečně a to je asi základní předpoklad když vůbec potřebujete znát Paradox
5.0. Tedy program, který nepatří k nejnovějším a díky mohutnému nájezdu
Microsoftu v oblasti kancelářského softwaru zřejmě ani k nejpoužívanějším.
A teď už asi víte všechno. Pokud vás hektická doba nenutí ke spěchu, možná pro
vás bude tato kniha správnou volbou. Knih o Paradoxu zase nevyšlo tolik asi se
tedy přidají i ti z vás, kteří nemají jinou volbu. A my ostatní budeme spěchat
dál...
(Pavel Mikan: Paradox pro Windows 5.0 CZ, vydala Vysoká škola ekonomická,
Praha, 1997, 350 s.)
8 0238 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.