Paranoia z vßnoŔnÝho ADSL

V minulÚm třdnu Českř Telecom představil novÚ tarify ADSL, kterřm se výnujeme uvnitř tohoto vydßnÝ, m¨j test vÜak...


V minulÚm třdnu Českř Telecom představil novÚ tarify ADSL, kterřm se výnujeme
uvnitř tohoto vydßnÝ, m¨j test vÜak zaŔal ji× o cca mýsÝc dřÝve. Tomuto kroku
předchßzela řada varovßnÝ, a to dokonce i od koleg¨ z jinřch redakcÝ. Prř mi
Operßtor jen tak mimochodem zmýnÝ hlasovř tarif, nestihne mý připojit v termÝnu
a kdo vÝ, co si nakonec na·Ŕtuje.
Přiznßvßm se mýl jsem svoje pochybnosti. Kdy× jsem se nedßvno stýhoval,
přehlßÜenÝ vody nebo elektřiny zvlßdli poskytovatelÚ k datu stýhovßnÝ, zatÝmco
Operßtor striktný trval na tom, ×e si zaplatÝm jeÜtý celř mýsÝc. Je to tak
přece v PodmÝnkßch. Po peŔlivÚm přeŔtenÝ celÚho textu podmÝnek vßnoŔnÝho
zkuÜebnÝho připojenÝ (no dobře, nebudu lhßt po peŔlivÚm vyhledßvßnÝ d¨le×itřch
slov, jako napřÝklad "tarif", "pokuta" nebo "sazba") jsem ale dospýl k zßvýru,
×e by nic nebezpeŔnÚho hrozit nemýlo.
ADSL jsem objednal v nedýli 19. prosince. Jistý, to ode mý nebylo pýknÚ. Do
ŐtýdrÚho dne zbřvaly 4 pracovnÝ dny; za normßlnÝch okolnostÝ by to podle
představitel¨ Operßtora staŔilo, ale přece jen byly ty Vßnoce. Ve Ŕtvrtek 23.
dopoledne jsem zavolal na infolinku, jak to vidÝ, a vidýla to optimisticky. Do
veŔera se ale nic nestalo.
Padl na mý pesimismus. Kdo si objednal ADSL na Vßnoce na poslednÝ chvÝli, mß
asi sm¨lu. V tÚhle nßladý jsem se jal znovu prohledßvat PodmÝnky. ěÝkal jsem
si, ×e to p¨jde ruku v ruce ADSL nebude, na·ŔtujÝ mi ho a zmýnÝ mi hlasovř
tarif k horÜÝmu.
Na Őtýdrř den rßno přiÜla SMS, ×e se mohu připojit. Instalace byla bez
problÚm¨, připojenÝ rychlÚ jako blesk. VÜechno Ülapalo jako hodinky. Kdokoli se
přes Vßnoce byŁ jen přiblÝ×il k poŔÝtaŔi, obdivný vzdychal nad svi×nřm
nabÝhßnÝm webovřch strßnek i stahovßnÝm soubor¨.
Pak se výtÜinou stoŔila řeŔ na cenu. Donedßvna jsem Ŕasto slřchal řeŔi o
magickÚ hranici 500 KŔ mýsÝŔný, za kterou se budou u×ivatelÚ jen hrnout.
Tentokrßt byla ŔastýjÜÝ Ŕßstka 300 KŔ. Koneckonc¨ v×dyŁ u× vÜichni platÝ za
telefon, tak proŔ jim chce Operßtor ·Ŕtovat za jednu dalÜÝ slu×bu tolik?
Zdß se, ×e kdo internet doma moc chtýl, ten ho mß. Mno×stvÝ lidÝ se sluÜnřmi
přÝjmy mß k internetu přÝstup v prßci a na obŔasnÚ domßcÝ veŔernÝ brouzdßnÝ je
jim i 500 KŔ zbyteŔný moc. A pro lidi s ni×ÜÝmi přÝjmy prř m¨×e břt 300 KŔ
prvnÝ přijatelnß Ŕßstka. Dva dny před koncem zkuÜebnÝ doby jsem připojenÝ na
zkouÜku podle plßnu zruÜil. A poŔkal si na sv¨j lednovř ·Ŕet. ÄßdnÚ podivnosti
se na ným nevyskytly. Ani zmÝnka o tom, ×e by mi nýkdo chtýl mýnit tarif.
Jistý, je to trochu zvlßÜtnÝ zßvýr: VÜechno bylo, jak mýlo. Stejný ale vÝm, ×e
to nýkoho překvapÝ. UrŔitý alespo˛ vÜechny ty, kteřÝ mý varovali. S nýkterřmi
u× jsem mluvil. ěÝkali: "Nechval Operßtora před ·norovřm ·Ŕtem."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.