Partneři jednali o produktech MIS AG

Pražský Parkhotel byl ve čtvrtek 10. září místem, kde byl uspořádán "Meeting partnerů MIS AG". Jeho účastníci by...


Pražský Parkhotel byl ve čtvrtek 10. září místem, kde byl uspořádán "Meeting
partnerů MIS AG". Jeho účastníci byli seznámeni s technickými novinkami v
oblasti vývoje, zejména pak s těmi produkty, které společnost připravila pro
český trh. Stranou zájmu však nezůstaly ani poznatky z implementací MIS ALEA na
velkých projektech v USA a SRN.
Reklamní slogan společnosti MIS AG říká: "Kde jiné technologie končí, ALEA
pokračuje s rezervou." Tento mezinárodně registrovaný obchodní název patří do
skupiny nástrojů pro tvorbu profesionálních systémů pro controlling, analýzu a
plánování. Důležitým a oceňovaným kritériem je využití stávajících i
historických dat z relačních systémů a jejich rychlé začlenění do tzv. "Data
Warehouse", který pracuje se všemi dostupnými informacemi současně. Společně s
progresiv-ní technologií RT-OLAP (RunTime On Line Analytical Processing)
umožňuje velmi rychle vytvořit operativní analytický a controllingový systém.
Jeho předností je rychlé získávání informací z různých zdrojů a následná
analýza obrovského objemu původně různorodých dat dle momentálních požadavků
uživatelů. Výraznou předností technologie ALEA jsou optimalizova-né nároky na
prostředí, snižující výrazně investice do hardwaru při zachování obrovské
rychlosti a flexibility.
Dominantní platformu produktů ALEA tvoří modely Controlling, jejichž cílem je
zpřístupnit různorodému spektru uživatelů podnikové i externí databáze tak, aby
je sami mohli bezprostředně využívat při své analytické nebo kontrolní
činnosti. Plnohodnotná integrace a propojení informací je pak součástí Řízení
Cash Flow, kdy management podniku přijímá a schvaluje prováděcí rozpočet na
plánované období.
8 2148 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.