Partnerství vědy s průmyslem

Na pražském ČVUT se uskutečnil již 13. ročník vědeckého semináře Workshop 2004. V průběhu semináře se kromě p


Na pražském ČVUT se uskutečnil již 13. ročník vědeckého semináře Workshop 2004.
V průběhu semináře se kromě představení vědeckých projektů realizovaných na
ČVUT odehrála i diskuse o stavu české vědy a tuzemského vysokého školství.
Shoda panovala v tom, že inovace realizované v domácím výzkumu by měly být
rychleji uváděny do praxe na rozdíl od některých zahraničních zemí se u nás po
roce 1989 dosud nepodařilo dosáhnout potřebné úrovně partnerských vztahů mezi
vědeckými institucemi a průmyslovou sférou. Některé uskutečněné projekty by
ovšem v tomto směru mohly již ukazovat na pozitivní posun.
Příznivý efekt očekávají akademičtí představitelé ČVUT také od chystané reformy
financování vysokých škol. V současné době jsou totiž české VŠ financovány
především v závislosti na počtu studujících a v podstatně menší míře už podle
dosažených vědeckých výsledků. Reforma by tuto demotivující situaci měla změnit
a vysoké školy by tam mohly získat větší podíl na vědecké a výzkumné činnosti.
Computerworld a Science World byly mediálními partnery celé akce.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.