Pásmo 1800 se zaplňuje

V pásmu 1 800 MHz již nekomunikuje pouze Český Mobil, ale nyní také EuroTel s RadioMobilem. Jak je síť v pásmu 1 800 ...


V pásmu 1 800 MHz již nekomunikuje pouze Český Mobil, ale nyní také EuroTel s
RadioMobilem. Jak je síť v pásmu 1 800 MHz spojena se zbytkem sítě? A co to
znamená pro zákazníka?
Ochranná lhůta devíti měsíců, po které měl Český Mobil exkluzivní přístup k
pásmu 1 800 MHz, skončila 8. července. Od tohoto dne umožňovala licence starším
operátorům RadioMobilu a EuroTelu využívat menší část tohoto frekvenčního pásma
pro svoje sítě. Oba operátoři se této příležitosti ihned chytili. RadioMobil
spustil síť v pásmu 1 800 MHz hned 8. července, EuroTel o celé dva dny později.
Podívejme se, jaký rozdíl je v přenosu v pásmu 1 800 MHz a 900 MHz z fyzikální
podstaty. Elektromagnetické vlny ve vyšším pásmu obtížněji prostupují
překážkami, ale lépe se od nich odrážejí. Standard GSM dále omezuje vysílací
výkon telefonu v pásmu 1 800 MHz na 1 watt. Vlastní "frekvence jako taková"
operátorovi tedy žádné výhody nepřináší. Výhodu přináší přidělení nových
přenosových kanálů, které představuje poměrně levný způsob, jak rozšířit
přenosovou kapacitu sítě. A jelikož je pásmo 900 MHz již plně obsazeno, nezbývá
něž rozdávat z pásma 1 800 MHz.
Z výše uvedené fyzikální charakteristiky vyplývá, že se pásmo 1 800 MHz příliš
nehodí pro pokrývání volného terénu zejména tak členitého, jako je ten náš. Je
spíše vnímáno jako jakási "kapacitní posila" pro pokrývání měst a zejména
jejich center. Díky hustotě základnových stanic ve městě špatné pronikání
signálu do budov operátorům nevadí. Jsou zde však poměrně velké nároky na
přenosovou kapacitu. S dalším rozšiřováním technologií pro vysokorychlostní
přenos dat (HSCSD a GPRS) budou dále růst nároky na přenosovou kapacitu, a tak
se bude toto pásmo používat častěji.
Nasazení v praxi
Oba operátoři samozřejmě používají v plném rozsahu vybudovanou síť v pásmu 900
MHz. Nové pásmo 1 800 MHz je využíváno samostatnými buňkami, které je nutné
postavit k již existujícím buňkám v pásmu 900 MHz. Na některých základnových
stanicích tak lze nyní nalézt 3 buňky v pásmu 900 MHz a 3 buňky v pásmu 1 800
MHz. Část zátěže se sice přenese do pásma 1 800 MHz, je však třeba pečlivě
nastavit, jak mají být hovorové kanály z pásma 1 800 MHz přidělovány, aby došlo
k efektivnímu využití volné kapacity, ale nedocházelo k problémům s kvalitou
hovorů.
I kapacitní plánování duální sítě se stane pro operátory ještě obtížnější. Bude
třeba hlídat nejen celkovou volnou kapacitu v určitém místě, ale i volnou
kapacitu v pásmu 900 MHz. Uživatelů bez duálních telefonů je zatím mnoho (dost
možná, že většina), a těm nelze říci, že se dovolají, až si koupí duální
telefon. Ostatně tento postup by odporoval i licenčním podmínkám.
Jelikož výstavba buněk pro pásmo 1 800 MHz také něco stojí, operátoři s jejich
výstavbou zbytečně nepospíchají. EuroTel, který je v oblasti výstavby sítě
informačně otevřenější, zveřejnil, že k 10. 7. uvedl do provozu cca 120 buněk v
pásmu 1 800 MHz. RadioMobil sice své číslo nezveřejnil, ale pravděpodobně se
bude jednat o podobný nebo jen o málo vyšší počet. Buňky v pásmu 1 800 MHz jsou
zatím hlášeny z Prahy a Brna, postupně budou nejspíš přibývat další velká města.
Často se také setkáváme s otázkou, jaké nové služby přináší technologie GSM 1
800 MHz. Je třeba si uvědomit, že GSM síť nabízí naprosto stejné služby a
technologie, ať už je pro přenos používáno jakékoliv pásmo. Běžného zákazníka
tudíž nemusí příliš zajímat, ve kterém pásmu jeho telefon komunikuje.Telefony
také použití pásma 1 800 MHz nijak nesignalizují, takže uživatel nic nepozná, i
kdyby chtěl. Zákazník použití pásma 1 800 MHz pocítí pouze nepřímo. Zprovoznění
nových buněk v centrech měst ale přinese rozšíření přenosové kapacity, což by
mělo minimalizovat podíl případů, kdy se uživatel nedovolá. Jelikož operátor k
tomuto rozšíření kapacity použije stávající lokality (nemusí platit nájemné za
další "střechy a stožáry"), dochází také k úsporám na nákladech, které se dříve
nebo později promítnou do koncových cen.
0 2043 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.