Pátá webová sféra

Lepší webové služby Společnost IBM oznámila novou, již pátou verzi svého aplikačního serveru WebSphere, v níž je...


Lepší webové služby
Společnost IBM oznámila novou, již pátou verzi svého aplikačního serveru
WebSphere, v níž je mj. kladen důraz na webové služby.
Mezi novinky v oblasti web services patří zahrnutí open source SOAP parseru
Axis 3.0, který by měl zlepšit zpracování požadavků na webové služby, a podpora
Web Services Invocation Frameworku technologie IBM, která umožňuje nasazení
webových služeb v prostředí síťových protokolů jako CORBA IIOP, MQSeries a JMS
i přes AOL Instant Messaging. Další funkcionalitou je privátní UDDI registr pro
tvorbu interních archivů webových služeb.
Pro zvýšení bezpečnosti obsahuje 5. verze WebSphere Application Serveru gateway
pro web services, která je nasazena mezi firewally pro autentizaci požadavků
přicházejících zvenčí. Pro implementaci obchodního procesu lze mezi sebou
propojit více webových služeb.
Nová verze je kompatibilní se specifikací J2EE 1.3, takže umožňuje asynchronní
messaging pro komunikaci mezi Enterprise JavaBeans to by mělo umožnit rychlejší
provádění změn v rámci aplikace (někteří další dodavatelé aplikačních serverů
už zmíněnou specifikaci nějakou dobu podporují). Server IBM má údajně vyhovovat
i specifikaci J2EE 1.4, která teprve bude zveřejněna.
Při nasazení na mainframech řady zSeries bude aplikační server provádět
samostatně konfiguraci a opravy bez nutnosti výpadku. Nová verze také podporuje
vizi grid computingu umožňuje nasazení v prostředí internetu, kdy části
aplikace běží na jiných systémech v gridu. K dalším funkcím patří HTTP
clustering pro rozkládání zátěže a clustering na úrovni servletů pro správu
propojení mezi webem a aplikačními servery.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.