Patenty stále hrozí

Médii proběhla zpráva o tom, že Rada EU schválila návrh směrnice o tzv. softwarových patentech, v přesnějším přek...


Médii proběhla zpráva o tom, že Rada EU schválila návrh směrnice o tzv.
softwarových patentech, v přesnějším překladu o patentovatelnosti vynálezů
realizovaných počítačem (Directive on the patentability of computer-implemented
inventions), a odpůrci tohoto ustanovení znovu bijí na poplach.
Ochrana počítačových programů je dnes téměř všude ve světě realizována na
základě autorského práva. To však na rozdíl od patentu nechrání vlastní
myšlenku, ale jen formu jejího vyjádření. Patentová ochrana naproti tomu
poskytuje objeviteli nějakého postupu absolutní monopol na použití tohoto
postupu na dobu zpravidla 20 let. Z historického hlediska bylo primárním cílem
patentové ochrany podpořit aktivitu objevitelů a vynálezců a přimět je ke
zveřejnění jejich objevů. Na oplátku jim byla poskytnuta ona dvacetiletá lhůta,
po kterou mohli ze svých vynálezů nerušeně těžit. Ne pro každou oblast lidské
činnosti je však takovýto postup jednoznačným přínosem. Rozsáhlejší počítačový
program může obsahovat bezpočet patentovatelných míst a není dost dobře
myslitelné, aby programátor zkoumal všechny patenty a zjišťoval, zda svým
programem některý z nich neporušuje. Zatímco silní výrobci softwaru se díky
mohutným portfoliím svých patentů mohou držet vzájemně v šachu a své prohřešky
si velkoryse odpustí, v jejich sítích uvíznou menší firmy, které nemají na
drahé patenty dostatek finančních prostředků pokud se znelíbí velkému
konkurentovi, běda jim. Extrémně katastrofický scénář dokonce předpokládá, že
může být výhodnější zabývat se hromadným registrováním patentů a následným
vydíráním tvůrců softwaru než vlastním vývojem programů. Do vážných potíží se
tak mohou dostat zejména tvůrci open source softwaru. Díky tomu, že je jeho
zdrojový kód volně přístupný, je totiž tento software případnými patentovými
vyděrači velmi snadno napadnutelný. Zatímco ve Spojených státech softwarové
patenty už zhruba 20 let fungují, v Evropě byl zatím z patentové ochrany
software zdánlivě vyloučen. Existuje však jistá klička, která umožňuje
patentovat software v rámci vazby s konkrétním hardwarem, jakoby šlo o
jednoúčelový přístroj. Jak uvádějí odpůrci softwarových patentů, na tomto
základě už v uplynulých letech Evropský patentový úřad udělil přes 30 000 de
facto softwarových patentů. V interpretaci zastánců patentů je proto nová
směrnice schválená Radou EU pouze svého druhu harmonizačním krokem, který má
vyjasnit situaci a odstranit právní nejistotu. V cestě jejímu definitivnímu
přijetí však zatím stojí Evropský parlament, který vůči ní má vážné výhrady. V
dohledné době lze tedy kolem softwarových patentů očekávat další bouřlivou
diskusi. Účelnější, než diskutovat o tom, zda přijmout nebo nepřijmout tuto
směrnici, by však zřejmě bylo uvažovat o tom, jak softwarové patenty zcela
zrušit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.