Patnáct vyvolených webů

Průvodce chemickým, biologickým a matematickým internetem Třetí zastavení nad nominacemi na výroční cenu časopisu Sc...


Průvodce chemickým, biologickým a matematickým internetem
Třetí zastavení nad nominacemi na výroční cenu časopisu Scientific American se
bude věnovat webovým stránkám z oblasti chemie, biologie a matematiky.

Virtual Chemistry
(http://neon.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/)
Virtuální chemie je webem studentů Oxfordské univerzity, kteří vsadili na
dokonalý vizuální efekt. Na stránce "virtuálních pokusů" (Virtual Experiments)
stačí kliknout na obrázky láhví s příslušnými prvky či sloučeninami a pak
můžete ve formátu QuickTime sledovat průběh pokusu a jeho výsledek. V databázi
jsou přitom vedle příkladů základních chemických reakcí i složitější pokusy.

Molecule of the Month
(http://www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/motm.htm)
Pokud vás zajímá, jak vypadá molekula LSD, sarinu, vitamínu B12 nebo
populárního fullerenu buckminsterfullerenu ("kopací míč"), zavítejte právě na
tento web. Každý měsíc se zde do detailu probírá některá ze zajímavých molekul
k dispozici je samozřejmě její 3D model, jakož i podrobný popis a způsoby
přípravy, výroby a praktického použití. Díky rozsáhlému seznamu se můžete
vracet k molekulám, které byly představovány v uplynulých letech (až do roku
1996, kdy web vznikl).

WebElements
(http://www.webelements.com/)
Mezinárodními cenami ověnčený, graficky i informačně dokonale zvládnutý web
Marka Wintera z univerzity v Sheffieldu. Stačí jen kliknout na vybraný prvek na
interaktivní periodické tabulce, abyste se přenesli na stránku, která vám tento
prvek zevrubně představí: název v několika světových jazycích, klíčová data
(např. atomové číslo, atomová hmotnost, značka atd.), podrobný popis, výskyt,
výroba, použití, historie, relevantní sloučeniny a reakce a mnoho dalších
údajů. Tuto vyčerpávající charakteristiku prvku doprovázejí obrázky a
fotografie.

What's That Stuff?
(http://pubs.acs.org/cen/whats tuff/stuff.html)
Tento na první pohled nenápadný, graficky poměrně skromný web je součástí
projektu Chemical & Engineering News. Najdete zde texty, které vám srozumitelně
vysvětlí složení a výrobu látek, s nimiž den co den přicházíte do styku, jako
jsou např. papír, tmel, rtěnka, zubní pasta atd.

Molecules with Silly Names
(http://www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/silly/sillymols.htm)
Autor stránek hledá odpověď na otázku, odkud se berou podivná (a často hloupá)
jména některých látek či spíše molekul, jež je tvoří. Víte třeba, že existují
tzv. "erotické molekuly" (Erotic Acid, Sexithiophene)? Bezesporu zajímavá
stránka, byť právě zde se zřejmě může nejvíce projevit jazyková bariéra
jednotlivé sloučeniny mají v češtině často jiný nebo modifikovaný název.

Embryo Images Online
(http://www.med.unc.edu/embryo_images/)
Web je cenným a ojedinělým příspěvkem ke studiu savčí embryologie. Nabízí sérii
snímků z elektronového mikroskopu, které představují embryo v různých stadiích
vývoje. Interaktivní úvodní panel je rozdělen na jednotlivé části těla (hlava,
kardiovaskulární systém, nervový systém atd.), obrázky jsou dále interaktivní
(příčné řezy apod.) a do neuvěřitelných detailů ilustrují vývoj embrya.

DNA from the Beginning
(http://www.dnaftb.org/)
Tento web je jakýmsi slabikářem, který vám poskytne základy genetiky. Tvoří jej
tři základní sekce: klasická genetika, molekulární genetika a přehled
organizací zabývajících se touto problematikou. Pozornost je samozřejmě
soustředěna na takzvanou "molekulu života" deoxyribonukleovou kyselinu (DNA).
Dozvíte se vše o jejím významu, struktuře a metodách jejího studia.
Interaktivní procházka historií genetiky je doprovázena animacemi a obrázky.
Srozumitelný výklad doplňují video rozhovory a životopisy významných vědců,
kteří přispěli k odhalení struktury DNA.

The Interactive Fly
(http://sdb.bio.purdue.edu/fly/aimain/1aahome.htm)
Tento web je on-line průvodcem po genomu octomilky (Drosophila), která je
uznávanou "celebritou" v oboru vývojové biologie a genetiky. Můžete se zde
seznámit s celou její genetickou výbavou ("alphabetical list of genes") a
dozvědět se, jakou úlohu ten který gen má. Text je doplněn obrázky a
fotogalerií.

MicrobeWorld
(http://www.microbeworld.org/)
Pokud chcete navštívit mikrosvět bakterií a virů, je pro vás připraven portál
Americké společnosti pro mikrobiologii. Z hlediska uživatele je rozdělený na
tři základní oddíly: pro širokou veřejnost, pro učitele a pro děti.

The Tree of Life
(http://tolweb.org/tree/phylo geny.html)
Web obsahuje základní informace o fylogenetické a biogenetické rozmanitosti
živé přírody. Sotva si lze představit dokonalejší nástroj pro pochopení
systému, díky němuž se člověk snaží uspořádat poznatky biologické evoluce, než
je tento interaktivní evoluční strom živé přírody (The Tree of Life). Od jeho
kořene se můžete pouhým kliknutím zanořovat do dalších větví hierarchické (nebo
též takzvané linnéovské) klasifikace, do stále jemnějších rozdělení, které je
vyjádřeno taxonomickou klasifikací (řád, čeleď, rod, druh). Každá stránka je
nadto doprovázena výkladem, obrazovým materiálem, seznamem literatury i linků
na další weby.

World of Mathematics
(http://mathworld.wolfram.com/)
Tento web, oceněný již řadou cen, je dílem Erica Weissteina ze společnosti
Wolfram Research, která pod vedením Stephena Wolframa vyvinula populární
program Mathematica. Mathworld lze považovat za velmi zdařilou interaktivní
encyklopedii matematiky. Najdete zde výkladové oddíly i kapitoly věnované
nejrůznějším problémům matematiky. Webem se můžete pohybovat i v rámci
jednotlivých matematických oborů: algebra, geometrie, teorie čísel,
pravděpodobnost a statistika, topologie atd.

History of Mathematics
(http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/)
Tato webová stránka obsahuje více než 1 500 životopisů matematiků od starověku
do současné doby. Na stránce Matematikové dne (Mathematicians of the day) se
dozvíte o významných výročích.

The Math Forum
(http://mathforum.org/)
Tento web je základním zdrojem informací mj. pro učitele matematiky (stránky
Teacher Exchange, Teacher2Teacher). Za návštěvu rozhodně stojí oddíl Problémy
týdne (Problems of the Week). Se speciálními dotazy či velmi zapeklitými
příklady se můžete obracet na dr. Matiku, jenž vám je pomůže vyřešit (Ask Dr.
Math). Ve fóru pak můžete diskutovat o metodice výuky matematiky nebo o
současných klíčových sporných otázkách.

Mechanical Calculators
(http://www.dotpoint.com/xnum ber/mechanical1.htm)
Lidé si výpočty usnadňovali pomocí nejrůznějších pomůcek odnepaměti. Na webu
Jamese Redina se seznámíte s fascinujícím vývojem těchto počítacích strojů od
abaku, Pascalova počítacího stroje na principu ozubených koleček až po Babbagův
diferenční stroj, od něhož vedl vývoj až k současnému PC.

Introduction to Cryptography
(http://www.ssh.fi/tech/cryp to/intro.html)
Se stále rostoucím významem počítačů a internetu úměrně vzrůstá význam ochrany
informací pomocí kryptografie. Tento web, vytvořený společností SSH
Communications Security, vás srozumitelně a nenásilně seznámí se základy
šifrování. Základní pojmy jsou vysvětleny už na úvodní stránce, součástí
stránek je ale i rozsáhlý kryptografický slovník (Cryptography A-Z).

text ON-LINE
Podrobný přehled nejlepších stránek vyhodnocených časopisem Scientific American
najdete na portálu Science World každý červencový čtvrtek. Příště v této
rubrice náš seriál ukončíme přehledem stránek, které byly oceněné v oboru CW
nejbližším v počítačových vědách.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.