Paušální hovory už i v ČR

Nové tarify představil Český Telecom Volat o víkendech, svátcích a mimo špičku bez dalšího zpoplatnění do českýc...


Nové tarify představil Český Telecom
Volat o víkendech, svátcích a mimo špičku bez dalšího zpoplatnění do českých
pevných sítí mohou ti zákazníci Českého Telecomu, kteří si koupí speciální
tarif anebo přikoupí balíček ke svému existujícímu tarifu. Jde tak o první
pokus zavést takzvaný flat rate, tedy volání za paušální náklady. Alternativní
operátoři však tuto novou aktivitu svého konkurenta nevítají.
Nové cenové programy jsou určeny především pro domácnosti. Program Telefon
Víkend umožňuje volat o víkendech a svátcích za 479 Kč měsíčně. Tarif Telefon
Volno nabízí volné volání i v době mimo špičku pracovních dní (celkem 108 hodin
týdně), a to za cenu 529 Kč. Ostatní hovory jsou účtovány stejně jako u tarifu
Telefon 120. K existujícím programům řady Telefon a Internet lze balíček
přikoupit za cenu 149 Kč, respektive 199 Kč. Do konce října jsou poplatky
zvýhodněny o 50 Kč měsíčně.
Maximální délka hovorů je přitom pouze 30 minut. Po uplynutí této doby je
volání účtováno po minutách. Další 30minutový minutově nezpoplatněný hovor však
lze vytočit okamžitě po uplynutí toho předchozího.

Vlna odporu
Firma Contactel proti uvedené nabídce ČTc protestuje prý se jedná o další
příklad monopolistického chování dominantního operátora, neboť současné
nastavení propojovací smlouvy znemožňuje konkurenčním operátorům přijít na trh
s obdobnou nabídkou za propojení v tranzitní úrovni totiž operátoři platí 12
korun za hodinu, což nenabízí prostor k přípravě srovnatelného tarifu. David
Duroň, marketingový ředitel ČTc, však tvrdí, že jde o nabídku, kterou může
poskytnout kterýkoliv alternativní operátor se stejným rizikem, jaké nese ČTc.
Contactel však zvažuje podání podnětu Českému telekomunikačnímu úřadu zejména s
ohledem na vnitřní nákladovou strukturu ČTc pro tento produkt. Podle
představitelů Contactelu podobná nabídka, kterou v minulosti představil
Deutsche Telekom, byla nakonec zrušena zásahem tamního regulátora právě kvůli
tomu, že propojovací režim nedával žádný prostor pro konkurenci.

Paušál i pro internet
Někteří pozorovatelé tvrdí, že by nová služba paušálního poplatku za volání
mimo špičku šla zneužít i pro paušální přístup k internetu v uvedeném období.
Řada poskytovatelů totiž nabízí jako přístupové body své sítě i telefonní
čísla, která nezačínají prefixem 971, a tak by se při volání na ně mohly
vztahovat podmínky pro paušální zpoplatnění.
Jiní však poukazují na to, že by šlo o porušení číslovacího plánu, který
stanovil ČTÚ, a že by jeho provozovatel musel zaplatit citelnou pokutu v řádu
až milionů korun. A to je možná důvod toho, proč například internetový
poskytovatel Tiscali učinil veřejný apel na ČTÚ.
V něm jej vyzývá, aby okamžitě jednal o zavedení paušálního vytáčeného přístupu
k internetu. Zavedení bylo prý opožděno na základě tvrzení Českého Telecomu, že
by mělo negativní dopad na jeho síť JTS. Mezitím však Český Telecom zahájil své
dvě vlastní paušální služby, a to Internet NaDoma a Telefon Volno, respektive
Víkend.
Odmítnutí Českého Telecomu zavést paušální vytáčený přístup k internetu pro
zákazníky podle firmy Tiscali naopak vycházelo z tvrzení, že paušální uživatele
by lákalo uskutečňovat dlouhé hovory, což by ohrožovalo kvalitu univerzální
služby a dostupnost čísel tísňového volání.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.