Paušální internet v koncích

Ceny se přiblížily službě ADSL Od počátku tohoto měsíce upravila společnost GTS některé podmínky paušálního p...


Ceny se přiblížily službě ADSL
Od počátku tohoto měsíce upravila společnost GTS některé podmínky paušálního
připojení k internetu, jimž vévodí především omezení dostupné doby připojení.
Společnost Czech On Line podobnou službu dokonce zrušila.
Změnami ve službě GTS Pohoda Doma chce firma GTS podle svých slov dosáhnout
zvýšení dostupnosti vytáčeného internetového připojení pro běžné uživatele.
Nově je proto zaváděna časová regulace, údajně za účelem zajištění rovnocenných
podmínek pro všechny zákazníky. Uživatelé tak mohou v rámci služby GTS Pohoda
Doma strávit na internetu každý víkendový nebo sváteční den 8 hodin, v
pracovních dnech pak 4 hodiny. Celkově však nesmí počet hodin, po které je
uživatel připojen k internetu, měsíčně převýšit hodnotu 120.
Podle představitelů firmy GTS se alternativní operátoři také marně snaží
dohodnout s Českým Telecomem o paušálním zpoplatnění propojení mezi operátory.
Stávající situace je pro GTS prý vzhledem k výši propojovacích poplatků
ekonomicky neúnosná. Zaváděná regulace je však dočasná, a pokud údajně někoho
znevýhodňuje, pak jsou to ti uživatelé, kteří paušální připojení nadměrně
užívají. Uživatelé, kteří s novými podmínkami nesouhlasí, mohou bez udání
důvodů od smlouvy odstoupit bez jakékoli penalizace a bude jim prý automaticky
vrácen i aktivační poplatek.
Firma Czech On Line měla svou službu paušálního internetu podle původních
předpokladů provozovat ve zkušebním provozu do konce května tohoto roku, kvůli
ekonomické nerentabilitě ji však ukončila na konci dubna. Údajně se uvažuje o
obnovení, ale pouze v případě, že budou podmínky pro uživatele a operátora
stejné, tedy že Czech On Line bude Českému Telecomu platit propojovací poplatky
pro internetové spojení postavené rovněž na paušálním základě.
Český Telecom prý chce dokončit zkušební provoz, na který si vyhradil tři
měsíce, a teprve pak celou aktivitu vyhodnotit.
Paušální přístup k internetu byl zprovozněn v únoru tohoto roku a jeho základní
myšlenkou bylo zpřístupnit za pevně stanovený obnos internet uživatelům
komutovaného připojení. Cena za sjednané spojení se pohybovala od asi 500 do
750 korun, ke kterým však bylo nutné připočítat ještě poplatky za provoz
telefonní linky. Nejlevnější připojení ADSL s 3GB limitem přenesených dat a s
výrazně vyšší přenosovou rychlostí však již dnes stojí méně než 800 korun
měsíčně, takže některým uživatelům se může jako vhodnější jevit právě tato
služba.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.