PDA pomáhá zdravotnictví

Odvětví zdravotní péče, které bylo co se týče IT technologií tradičně považováno za zaostávající, se v součas...


Odvětví zdravotní péče, které bylo co se týče IT technologií tradičně
považováno za zaostávající, se v současnosti stává lídrem v nasazování
mobilních a bezdrátových technologií.

Více než 80 % ze 34 dotázaných velkých amerických zdravotnických organizací
bezdrátové sítě LAN již implementovalo nebo tak hodlá učinit během příštích 12
měsíců. Uvádí to ve své studii týkající se adopce bezdrátových technologií v
různých vertikálních odvětvích společnost IDC. Podle průzkumu, jenž byl
publikován letos v únoru, 79 % z 253 oslovených řídících pracovníků ze
zdravotních institucí uvedlo, že budou v letošním roce využívat bezdrátové
informační systémy. Více než polovina z nich dodává, že hodlají používat i
zařízení typu handheld.
"Lékaři byli první širší zaměstnaneckou základnou, jež začala při práci
používat PDA," tvrdí Ellen Daleyová, analytička ze společnosti Forrester
Research. "Na jedné straně stojí skupina lidí, jimž vyhovuje nosit s sebou PDA,
a na druhé straně je zde relativně levný způsob, jak zavést bezdrátovou
komunikaci v nemocnici. Nemocnice se rozhodly tyto dva aspekty propojit, aby
tak přispěly ke zlepšení péče o pacienty."
Více než 60 % respondentů z oblasti zdravotní péče ve studii IDC uvedlo, že
bezdrátové aplikace určené pro odvětví medicínské služby využívají. Tento podíl
podle IDC převyšuje i hodnoty, které uvedli pro stejný typ otázky respondenti z
jiných odvětví, jako je například bankovnictví či průmyslová výroba.
V rámci zdravotnictví patří mezi nejpopulárnější způsoby využití mobilní a
bezdrátové technologie přístup k elektronickým lékařským záznamům (Electronic
Medical Records, EMR) a jejich aktualizace přímo u lůžek pacientů. Oblibě se
těší i náramky s čárovým kódem na zápěstí pacientů, zamezující záměně těchto
lidí a umožňující přizpůsobit objednávku i následnou distribuci léčiv, nebo
bezdrátové přívěsky pro hlasovou komunikaci.

Redukce chyb
Vybavování lékařů a sester, jež jsou prakticky neustále v pohybu, mobilními
zařízeními může vést především ke snížení případných chyb. A to především díky
tomu, že tento personál bude schopen přistupovat k datům a vkládat je do
systémů přímo z místa, kde je péče pacientovi poskytována.
Mobilní technologie s sebou nicméně přináší také nové výzvy. Zdravotní
organizace musejí mimo jiné především zabezpečit data pacientů, garantovat
použitelnost zařízení a nalézt způsob, jak bezdrátové přístupové body (access
point) provozovat tak, že nebude docházet k narušení samotné péče.
Například dětská nemocnice Childrens Memorial Hospital v Chicagu se rozhodla
využít mobilní technologii právě v souvislosti se snahou o eliminaci chyb
souvisejících s podáváním léků. V prosinci loňského roku dokončila zavádění
širokopásmového distribučního systému od společnosti InnerWireless, který
funguje jako služba pro podporu provozování WLAN, osobních komunikačních
služeb, mobilních telefonů, handheldů a obousměrných rádiových systémů.
"Sestry nyní mohou snímat čárové kódy z náramků na zápěstí pacientů pomocí
skeneru připojeného k tenkému klientovi. Zařízení je umístěno na vozíku, jenž
je přes bezdrátovou síť napojen na aplikaci, která řídí distribuci léčiv,"
popisuje William Brook, šéf IT uvedené nemocnice. "Takto každá ze sester ví, že
podává patřičný lék tomu správnému dítěti v odpovídající denní dobu," říká
Brook. "Je to pro nás otázkou záruky kvality."
Ačkoliv Brook tvrdí, že sestry nyní referují o vyšší přesnosti při správě
léčiv, přece jen s sebou systém přinesl i několik problémů. Během pilotní fáze
projektu čárových kódů používala nemocnice podle Brooka laptopy na pojízdných
vozících, avšak ukázalo se, že jsou zranitelné viry a také že existuje hrozba
neautorizovaného přístupu ze strany studentů medicíny. Nemocnice tedy začala
využívat technologii pro vzdálený přístup od firmy Citrix, jejímž
prostřednictvím se tencí klienti dostávají k aplikacím přímo.
Kromě problémů s používáním přenosných počítačů přišel Brook i na to, že
instalace bezdrátových přístupových bodů je v prostředí nemocnice mnohem
obtížnější, než by tomu bylo například v kancelářské budově. Pracovníci často
museli instalovat přístupové body v noci, kdy byly veškeré aktivity minimální,
a používat sterilní závěsy, aby se ujistili, že se do pokojů pacientů nedostane
žádný prach či jiný materiál, vysvětluje Brook. "Bezdrátová infrastruktura nám
však umožnila eliminovat nepokryté body v pagingovém systému nemocnice a navíc
bude plně využívána hned poté, co bude nasazen EMR systém podporující využití
handheldů pro vkládání dat," poznamenává Brook.

Zachování bezpečnosti
Organizace Sutter Health ze Sacramenta nainstalovala WLAN sítě ve zhruba 75 %
ze svých 27 nemocnic, jež provozuje v severní Kalifornii. Podobně jako
Childrens Memorial Hospital se i Sutter zaměřil na kombinaci technologie
čárového kódu s tenkými klienty u lůžek pacientů, aby dosáhl snížení počtu chyb
při podávání léků. "Naše firma ale navíc do svých plánů zahrnula rovněž
bezdrátový přístup pomocí přenosných počítačů chceme ke konci roku 2006 začít
ve všech svých nemocnicích začít implementovat integrovaný EMR systém," uvádí
John Hummel, CIO uvedené organizace.
Díky využití technologie Citrixu je firma Sutter schopna kontrolovat, k jakému
typu informací mohou lékaři přistupovat a co si mohou do svých mobilních
zařízení stahovat. Tak je podle Hummela zajištěna bezpečnost dat o pacientech,
a tudíž lze vyhovět předpisům pro ochranu jejich soukromí. "Ve většině případů
je jediným údajem, který si doktoři stahují, pouze náhled obrazovky," tvrdí.
"Striktně omezujeme, k čemu mohou přistupovat nemohou to být například osobní
informace o pacientech nebo jiná citlivá data. Jakmile se odpojí, zmizí jim z
handheldu veškeré informace. Nic není lokálně ukládáno."
Přechod na bezdrátovou komunikaci ovšem v některých doktorech vzbudil
očekávání, že budou moci využívat sítě WLAN v nemocnici podobně jako veřejný
hotspot někde v kavárně nebo na letišti. "Wi-Fi síť máme zabezpečenou, takže k
nám nemůžete jen tak přijít a dostat se do některého z našich uzlů," vysvětluje
Hummel. Dodává, že vedení nemocnice nyní zvažuje, jakým způsobem zbavit
frustrace uživatele, kteří chtějí použít bezdrátové karty ve svých vlastních
laptopech či jiných zařízeních namísto toho, aby museli používat pouze karty
poskytované nemocnicí.

Problémy existují
Ačkoliv zdravotní instituce postupují v nasazování mobilních systémů rychle
kupředu, stále jsou zde podle analytiků bariéry, které ostatním v tomto odvětví
brání, aby je následovali. "Handheldy s podporou bezdrátových technologií
většinou dobře fungují například při on-line tvorbě předpisů nebo pro jiné
jednoúčelové aplikace," říká John Quinn ze společnosti Capgemini Health. "Avšak
pro klinickou dokumentaci zpracovávanou pomocí EMR systémů mají handheldy v
porovnání s množstvím informací, jež je třeba zpracovávat, příliš malou
výpočetní kapacitu."
Proto roste v případě bezdrátového přístupu ke klinickým systémům zájem o
využívání sofistikovanějších produktů, jako je například Tablet PC. "Je ale
třeba navrhnout takovou architekturu tak, aby bezdrátová aplikace mohla
zvládnout příliv dat bez rizika výkonnostních problémů a zajistit, že žádná
data pacientů nebudou na těchto zařízeních ukládána. A to se pro mnohé
dodavatele ukazuje jako dosti obtížné," dodává.
"Nakonec skončíte u velmi, velmi rozsáhlých databází, s nimiž zařízení musejí
pracovat jako s lokálními a to není pro IT architekta snadný úkol," vysvětluje
Quinn. "Co mám natáhnout do tabletu, jak zajistím synchronizaci a jak přitom
zachovám natolik dostatečný výkon, aby mohli doktoři takové řešení efektivně
využívat?" Navíc i ta nejmenší degradace výkonu mobilních zařízení podle něj
vyvolává riziko, že budou lékaři používání takové aplikace odmítat.
"Mezi primární důvody, proč tyto projekty zatím neplní očekávání, patří
nedostatek zájmu ze strany doktorů," varuje Quinn. "Může k tomu dojít třeba
proto, že objeví několik chyb v konfiguraci systému. Kvůli tomu přestanou
aplikaci důvěřovat a budou mít pocit, že je lépe držet se i nadále papíru a
pera." I přesto, že bude třeba zdolat všechny výzvy a obtíže, je jisté, že si
mobilní technologie na poli zdravotní péče získávají své pevné místo.


Mobilní technologie v oblasti zdravotnictví
Nejpopulárnější aplikace: Přístup k elektronicky uchovávaným medicínským
záznamům a jejich aktualizace přímo od postelí pacientů, dále porovnávání
informací z čárových kódů na náramcích pacientů a zásob léčiv kvůli realizaci
objednávek léků, využívání mobilních zařízení pro klasickou hlasovou komunikaci.
Některé z prvních organizací využívajících mobilní a bezdrátové technologie:
Sutter Health, Childrens Memorial Hospital v Chicagu, The Cleveland Clinic,
Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu.
Klíčové úkoly: Zajistit, aby systémy vyhovovaly bezpečnostním předpisům a
zákonům, přesvědčit lékaře, aby využívali bezdrátové aplikace, navržení
architektur, které si poradí s velkými objemy dat.

Technika k obleku
Mercy Medical Center v Iowě je jednou z rostoucího počtu nemocnic, které
spoléhají na mobilní zařízení, aby své lékaře komunikačně lépe propojily se
zdravotními sestrami. Mercy využívá hlasem aktivované "přívěsky" od společnosti
Vocera Communications, jež jsou 7,5 cm dlouhé a váží zhruba 60 gramů. Sestry
nosí přívěsky na krku a využívají je pro vyhledání lékařů, volání do lékáren či
pro odpovědi pacientům, kteří stisknou knoflík pro přivolání personálu do
pokoje.
"S těmito zařízeními mohou sestry volat či přijímat hovory kdekoliv v nemocnici
nejsou tedy už odkázány na telefony na sesterských stanovištích," popisuje Jeff
Cash, CIO této instituce. Nemocnice zakoupila 300 přívěsků Vocera, aby jimi
nahradila telefony firmy SpectraLink, které podle Cashe sice fungovaly dobře,
ale byly příliš těžké na to, aby je sestry mohly běžně nosit u sebe.
Zavedení přívěsků do provozu vyžadovalo, aby Mercy zajistila pokrytí nemocnice
bezdrátovým signálem. S využitím systému WLAN Solutions Engine od společnosti
Cisco je Mercy schopna měřit výkon všech přístupových bodů. Dojde-li k výpadku
jednoho z nich, je tento nástroj schopen automaticky zvýšit sílu signálu
sousedního zařízení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.