Pekelné otáčky v rytmu laseru

Od našeho posledního testu z CW 07/2001 prošly vypalovací mechaniky řadou vylepšení. Především se značně zvýšila...


Od našeho posledního testu z CW 07/2001 prošly vypalovací mechaniky řadou
vylepšení. Především se značně zvýšila rychlost zápisu. Do testu se nám
podařilo získat mechaniku Lite-On s parametrem 32rychlostního záznamu na CD-R
médium. 650 MB dat tedy "vysmahnete" na médium za necelé 4 minuty, to už je
opravdu něco! 32rychlostním zápisem však vývojáři neřekli poslední slovo a nutí
paprsky modrého laseru do vyšších rychlostí. V době vzniku tohoto článku
připravuje firma Plextor do distribuce dokonce model se 40násobným zápisem na
disky CD-R.
Ono vylepšování se však netýká jenom "rychlostních" dispozic. Mechaniky dnes
například dokáží automaticky korigovat rychlost záznamu podle typu použitého
média. Další zajímavou technologii dala světu před více než rokem společnost
Sanyo. S tzv. Burn-Proofem můžete provádět zálohu dat a navíc psát dokument ve
Wordu nebo navrhovat výkres v Autocadu bez rizika zničení média.
Tato metoda se stala natolik oblíbenou vlastností, že do dnešního dne tuto
vymoženost do svých mechanik implementovali v různých podobách a pod různými
názvy všichni výrobci. A to včetně vždy ve všem konzervativní značky Sony.

Jak jsme testovali
Testy jsem prováděli na počítači osazeném procesorem Pentium III, 256 MB
operační paměti, grafickou kartou s čipem GeForce2 GTS (32 MB), pevným diskem
Seagate o kapacitě 40 GB a rychlosti rotace ploten 5 400 ot./min. Mechaniky
byly instalovány na sekundární kanál řadiče Ultra DMA66 a konfigurovány v
režimu master.
Mechaniky jsem prověřovali v zápisu i přepisu 650 MB dat na disk CD-R v režimu
multissesion a na disk CD-RW (paketový záznam) a měřili čas od započetí
vypalování až po vysunutí hotové zálohy, tedy cédéčka z mechaniky. Jako
software byl vždy použit ten, který byl k mechanice přibalen (většinou se
jednalo o Nero Burning Room). Pokud byla mechanika dodána v balení bulk bez
softwaru, použili jsme výše zmíněný program firmy Ahead, který je mezi
uživateli v současné chvíli patrně nejoblíbenější.
Absolutním vítězem v rychlosti zápisu se podle očekávání stala mechanika
Lite-On s časem 3 minuty a 59 sekund, následovaná početnou skupinou
24rychlostních mechanik s časem málo přes 4 minuty. V přepisu byla situace
obdobná, Lite-On se schopností přepisovat 12násobně dosáhl času 7 minut a 8
sekund a s přehledem zvítězil.
Dále jsme prověřovali schopnost mechanik zaznamenávat data na média o
velikostech 90 (790 MB) a 99 minut (870 MB). K dispozici jsme měli média
společnosti Eximpo Multidisk CDR-90 a CD-R99.
Zjistili jsme, že celkem 2 mechaniky Plextor, Lite-On dokáží zapsat na
99minutové médium, avšak pouze Plextor pak z takového média dokáže číst!
Většina mechanik si pak poradí se záznamem na 90minutová média, s výjimkou
produktu Sony, pro který je maximem 80 minut, tedy kapacita 700 MB.
Overburning
Zabývali jsem se také tzv. overburningem. Overburning je stručně řečeno
schopnost mechaniky zaznamenat data za fyzicky označenou oblast pro nahrávání.
Většina médií dnes nabízí k vypálení o několik MB více, než je například
standardizovaných 700 či 650 MB. Při záznamu mechanika zkrátí lead-out (oblast,
která říká, že byla ukončena část s daty) a následně takto uvolněný prostor
využije k záznamu dat. Lze konstatovat, že všechny testované rekordéry tuto
vlastnost podporují. Výjimkou je opět pouze mechanika společnosti Sony.
Acer CD-RW 2010A
První mechanikou v abecedním pořadí je vypalovačka společnosti Acer CD-RW
2010A. Základní údaje, jak samotný název napovídá, jsou následující: rychlosti
40/20/10 x v pořadí čtení CD--ROMů, vypalování a přepisování. Acer dále
disponuje 2MB vyrovnávací pamětí a solidní přístupovou dobou 100 ms. Mechanika
se rovněž může pochlubit technologií proti podtečení bufferu Seamless Link a na
čele mechaniky přítomností tlačítek pro spouštění a přeskakování audiostop.
V testech se tato mechanika příliš nevyznamenala a zůstala s výsledky jak
přepisu, tak i zápisu u dna startovního pole. Pravda, ze všech testovaných
mechanik nabízí "nejpomalejší" 20násobný zápis. Navíc je při záznamu mechanika
velmi hlučná.
Všechny výše zmíněné neduhy však může vyvážit příjemná cena retailového balení.
U společnosti 100Mega si mechaniku včetně softwaru Nero Burning Room 5 můžete
pořídit již za 3 482 Kč bez DPH.
Benq CD-RW 2010A
Benq CD-RW 2010A je nachlup stejnou mechanikou jako Acer CD-RW 2010A. Acer
Multimedia se totiž rozhodla pro podporu prodeje svých produktů uvést v život
značku Benq. Benq CD-RW 2010A se tedy i v testech choval úplně stejně jako Acer
a doprovodil jej na dno tabulky testů. Měl rovněž problémy s nadměrnou
hlučností při zápisu, přepisu, ale také při čtení.
Podobně jako v případě Aceru je tím nejpoutavějším faktorem při výběru této
mechaniky její cena. U mechaniky Benq CD-RW 2010A je dokonce nejnižší z celého
přehledu a u společnosti Karma ji dostanete za 2 819 Kč bez DPH. Sice v
bulkovém provedení (igelitovém pytlíku), ale včetně softwaru Nero Burning Room
5.
Lite-On LTR-32123S
Mechanika Lite-On LTR--32123S je prozatímním rekordmanem a nejrychlejší
vypalovací mechanikou, která nás v redakci poctila svou přítomností. Vypaluje
totiž 32násobnou rychlostí (datový tok 4 800 KB/s) a přepisuje 12násobně.
Připočteme-li k tomu čtení CD-ROMů 40x, 80ms přístupovou dobu, technologii
Smart-Burn a proklamovanou kompatibilitu s 90 a 99minutovými médii, stala se
poprávu první testovanou "obětí".
Ve výkonnostní testech dosáhla podle očekávání ve vypalování nejlepšího
výsledku a pokořila hranici 4 minut při záznamu celých 650 MB dat, tedy
klasického 74minutového CD-R disku.
Poněkud zklamáni jsme byli v případě zmíněných "dlouhých" médií. Jak 99, tak i
90minutová média se nám sice podařilo úspěšně vypálit. Bohužel však v prvním
případě takto vypálené CD nečetla ani mateřská mechanika, ve druhém případě je
sice četla, ale zde jsme nepochodili u klasických CD-ROMů. V retailovém balení
včetně software firmy Ahead, datového a zvukového kabelu dostanete mechaniku za
přijatelných 4 519 Kč bez DPH.
NEC NR-7900A
Mnozí si pod značkou NEC vybaví především monitory a LCD, avšak tato firma má
dlouholetou tradici i ve výrobě storidge. NEC NR-7900A, 24rychlostní
vypalovačka (10x přepis a 40x čtení) je toho adekvátním důkazem. Mechanika je
dále vybavena 2MB bufferem, přístupovou dobou 98 ms a podporou proti podtečení
vyrovnávací paměti JustLink licencovanou firmou Ricoh.
V testech mechanika dosáhla velmi slušných výsledků a v zápisu a přepisu se
směle držela po boku takových mechanik jako Plextor či Samsung. V záznamu na
CD-RW médium dokonce obě tyto mechaniky trochu předstihla. NEC umí overburning
i DAO--RAW a jeho limitem jsou "pouze" 80minutová média.
NEC NR-7900A zdobí poměrně nízká cena 3 514 Kč, avšak dostanete pouze "holou"
mechaniku bez softwaru, který si však za cca 300 Kč bez DPH (Ahead Nero) můžete
dokoupit.
Plextor PX-W2410TA
Značka Plextor je synonymem kvality a pestrosti funkcí a formátů a nejinak tomu
bylo i v případě mechaniky PX-W2410A, která se může pochlubit 24x zápisem, 10x
přepisem a 40x čtením. Mechanika je dále vybavena velkou 4MB vyrovnávací
pamětí, disponuje přístupovou dobou 140 ms a samozřejmě také podporou proti
podtečení bufferu v originální podobě technologie Burn-Proof (Sanyo).
K odvodu zbytkového tepla je mechanika na zadní straně vybavena ventilátorem,
přesto však není hlučná, ba ani za provozu. Plextor je vybaven i jednou novou
vlastností technologií PoweRec II, což je schopnost, kdy si sama mechanika
změří kvalitu média, a rychlost nastaví (podle jejího zvážení) na nejvyšší
možnou. Podobnou technologií je v našem testu ještě vybavena Yamaha CRW3200E.
Ve výkonnostních srovnáních záznamů na média CD-R i CD--RW si mechanika vedle
velmi slušně, avšak slabým místem je vysoká hodnota přístupové doby. V testu
jsme jí naměřili 145 ms, což je nejhorší výsledek z celého přehledu. Mechanika
rovněž umí vypalovat 90 a 99minutová média, s jejich čtením mimo mechaniku jsme
však byli úspěšní pouze v případě devadesátek.
Přestože tyto mechaniky patřily vždy k nejdražším, model PX--W2410A stojí v
retailovém balení 5 340 Kč bez DPH, a to včetně vypalovacího softwaru, cédéčka
s utilitami, dvou médií, zvukového kablíku a dvouleté záruky!
Samsung SW-224B
24rychlostní mechanika (10x CD-RW, 40x CD-ROM) Samsung byla v našem testu
příjemným překvapením. Společnost Libra Electronics ji prodává spolu se
softwarem Roxio Easy CD Creator za velmi sympatických 3 380 Kč, a jak se
později ukázalo, dosáhla tato mechanika také solidních výsledků v testech.
Samsung je vybaven 2MB bufferem, přístupovou dobou 100 ms a podporou proti
podtečení vyrovnávací paměti ExacLink. Umí také overburning a DAO-RAW.
V již zmíněných testech se svými časy vydobyla pozici mezi mechanikami NEC a
Plextor, v záznamu na CD-R médium dosáhla času 4 minuty a 13 sekund, což byl
celkově třetí nejlepší výsledek! Samsung také úspěšně vypaloval 90minutová
média. Výhrady jsme měli pouze k provedení indikace, vyvedený světlovod na
předním čelíčku má průměru pouhých 1 mm. Mechanika si pro své vlastnosti a a
zajímavý poměr cena/výkon jistě zaslouží vaši pozornost.
Sony CRX175E
Společnost AT Computers do testu nasadila 24rychlostní mechaniku Sony CRX175E
(10x přepis a 40x čtení) vybavenou 2MB bufferem, přístupovou dobou 110 ms a
podporou proti podtečení vyrovnávací paměti Power-Burn.
Ač má mechanika pouze jednu indikační diodu, tak podobně jako u mechaniky
Plextor svítí v různých barvách při čtení a při záznamu na disky CD-R či
CD--RW. Mechanika podporuje zápis způsobem DAO-RAW, nepodporuje však (jako
jediná v testu) overburning, tedy "přepalování" média.
V testech si vedla se střídavými úspěchy. Na poli CD-R patřila mezi ty lepší,
naopak horších výsledků dosáhla v přepisu. U přepisu může potěšit fakt, že
mechanika kromě záznamu 10x a 4x nabízí ještě režim 8x. Co se délky médií týče,
podporuje 80minutová média, větší média jí však zůstávají zapovězena.
Sony CRX175E přijde v bulkovém "provedení" bez softwaru a s roční zárukou na 3
999 Kč bez DPH.
Teac CD-W524E
Mechanika Teac je mezi početnou "vypalovací" obcí zastoupené hojně, a troufnu
si tvrdit, že v současné době (také pro svou zajímavou cenovou politiku) patří
k nejprodávanějším.
24rychlostní Teac (10x přepis a 40x čtení) je vybavena 2MB bufferem, skvělou
přístupovou dobou 80 ms a podporou proti podtečení vyrovnávací paměti
WriteProof. Podporuje DAO--RAW, CD-MRW i overburning.
Výsledky z testů tato mechanika příliš neoslnila a zůstala za očekáváním.
Potěšil nás fakt vypalování 90minutových médií a přítomnost dvou indikačních
diod zajišťující větší přehled o tom, co se v mechanice děje.
Za Teac CD-W524E zaplatíte u společnosti Elap velmi příznivých 4 750 Kč. V
retailovém balení kromě mechaniky najdete také například datový kabel a
software Ahead Nero 5.5. Co je však nejzajímavější, na mechaniku dostanete
2letou záruku!
Yamaha CRW3200E
Nakonec Japonec! Mechanika z produkce firmy Yamaha model CRW3200E je nabízena v
mnoha modifikacích jako externí FireWire, SCSI nebo USB 2.0.
Testovaná IDE mechanika zapisuje 24rychlostně, 10x přepisuje a 40x čte, dále je
vybavena 8MB (!) bufferem, přístupovou dobou 130 ms a podporou proti podtečení
vyrovnávací paměti Safe-Burn. Podporuje DAO-RAW i overburning.
Zvláštností této mechaniky je tzv. CD Mount Rainier Rewriting, tedy podpora
formátu CD-MRW. Standard CD-MRW vznikl za podpory čtyř společností (Compaq,
Microsoft, Philips, Sony) a umožňuje využití CD-RW médií jako náhrady za
klasické diskety. Více se o této technologii můžete dozvědět na webu
www.yamaha.com. Yamaha také na rozdíl od ostatních vypalovaček v testu používá
k rychlosti záznamu na CD-R médium místo Z-CLV zápis P-CAV.
V testech tato mechanika dosáhla mezi 24rychlostními borci nejlepších časů jak
při přepisu, tak i při zápisu. Slabým místem jako v případě Plextoru je pouze
vysoká hodnota přístupové doby, v našich testech dosáhla hodnoty 136 ms. Na
závěr bych se rád zmínil ještě o jedné zajímavosti. Indikační dioda na předním
čelíčku svítí luxusně modře a při zápisu fialově!
Za tohoto 24rychlostního rychlíka budete však muset sáhnout hlouběji do své
kapsy a vytáhnout 5 800 Kč bez DPH za bulkové provedení bez softwaru!

Computerworld excellent
Levná: Samsung SW-224B Vybavená: Plextor PX-W2410TA

Ocenění CW Excellent si z tohoto přehledu odnášejí mechaniky Samsung a Plextor.
Prvně jmenovaná nabízí skvělý poměr cena/výkon. Za 3 380 Kč bez DPH získáte
24rychlostní vypalovačku a 10rychlostní přepisovačku včetně přibaleného
softwaru Roxio Easy CD Creator.
Plextor je rovněž 24rychlostní (10x CD-RW) vypalovačkou, ale vybavenou
dvojnásobným množství cache (4 MB), nežli je tomu u Samsungu. Mechanika je
vybavena novou technologií PowerRec II, která automaticky přiřadí médiu vhodnou
záznamovou rychlost.
Obě mechaniky dále disponují technologiemi proti podtečení bufferu, podporují
DAO-RAW, overburning, 90minutová a v případě Plextoru dokonce 99minutová média.
CD-RW MECHANIKY

ModelAcer CD-RW 2010ABenq CD-RW 2010ALite-On LTR-32123SNEC NR-7900APlextor
PX-W2410TASamsung SW-224BSony CRX175ETeac CD-W524EYamaha CRW3200E
Rychlosti
(CD-ROM/CD-R/CD-RW)40/20/10x40/20/10x40/32/12x40/24/10x40/24/10x40/24/10x40/24/1
0x40/24/10x40/24/10x
Rychlosti CD-R20x, 16x (Z-CLV)20x, 16x (Z-CLV)32x, 24x, 20x (Z-CLV)24x, 20x
(Z-CLV)24x, 20x (Z-CLV)24x, 20x (Z-CLV)24x, 20x (Z-CLV)24x (Z-CLV), 16x,24x
(Partial CAV),
12x, 8x, 4x12x, 8x, 4x16x, 12x, 8x16x, 8x, 4x16x, 12x, 4x, 1x16x, 12x, 8x,
4x16x, 12x, 8x, 4x12x, 8x, 4x16x, 12x, 8x, 4x, 2x, 1x
Rychlosti CD-RW10x, 8x, 4x10x, 8x, 4x12x, 10x, 8x, 4x10x, 4x10x, 4x 10x, 4x
10x, 8x, 4x10x, 4x10x, 8x, 4x
Ochrana proti podtečení bufferuSeamless Link Seamless Link
Smart-BurJustLinkBurn-ProofExacLink (SuperLink)Power-BurWriteProofSafe-Burn
Velikost bufferu2 MB2 MB2 MB2 MB4 MB2 MB2 MB2 MB8 MB
Firmware stávající/novějšíH.BK/
H.JHH.BK/H.JHXS07/ne1.23/ne1.00/1.03R201/R2021.0j/1.1b1.0A/ ne1.00/1.0B
Přístupové doby100 ms100 ms80 ms98 ms140 ms100 ms110 ms 80 ms130 ms
MTBF (25 %)/SPDIF výstup30 000/ano30 000/ano70 000/anovýrobce neuvádí/ano60
000/anovýrobce neuvádí/ano100 000/ano100 000/anovýrobce neuvádí/ano
Podpora 90/99min. médiíne/nene/neano/ano*ne/neano/ano*ano/nene/neano/neano/ne
Overburn/DAO-RAWano/anoano/anoano/anoano/anoano/anoano/anone/anoano/anoano/ano
CD-Text/Mixed Mode
CDano/anoano/anoano/anoano/neano/anoano/anoano/neano/anoano/ano
SoftwareNero Burning RoomNero Burning RoomNero Burning Room 5.5.5.3, Ahead
IncdNero Burning RoomRoxio Easy CDneNero Burning Roomne
5.5.5.3, Ahead Incd 5.5.5.3, Ahead Incd 5.5.5.6, Ahead Incdne2.31.1,
PlexToolsCreator (basic edition),5.5, Ahead Incd
2.31.12.31.1Direct CD2.31.1
Média v ceně CD-R/CD-RW1/1ne1/1ne1/1nene1/1ne
Cena bez DPH3 482 Kč (retail)2 819 Kč (bulk)4 519 Kč (retail)3 514 Kč (bulk)5
340 Kč (retail)3 380 Kč (bulk)3 999 Kč (bulk)4 750 Kč (retail)5 800 Kč (bulk)
Záruka1 rok1 rok1 rok1 rok2 roky1 rok1 rok2 roky2 roky
Zapůjčil100MegaKarma CzechKarma CzechKarma CzechServodataLibra ElectronicsAT
ComputersElapEuromedia
Webová adresawww.100mega.czwww.karma.czwww.karma.czwww.karma.czwww.
servodata.czwww.libra.czwww.atcomp.czwww.elap.czwww.empraha.cz
*podporuje pouze 94:59 (min:s)ĘĘ(Referenční média značky Multidisc do testů
poskytla firma Eximp.)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.