Pentagon v přestavbě

Informační technologie postupují takovým tempem co je dnes nové, je za 18 měsíců zastaralé že se většina IT mana...


Informační technologie postupují takovým tempem co je dnes nové, je za 18
měsíců zastaralé že se většina IT manažerů raději snad vůbec nezatěžuje s
nějakým "dlouhodobým plánováním". Pro plukovníka Roberta Kirsche,
projektového manažera IT pro desetiletý plán renovace Pentagonu, ovšem
dlouhodobé plánování představuje jednoznačnou prioritu.
Kirsch vysvětluje, že jeho úkolem je opatřit nejmodernější technologii, která
nejenže bude vyhovovat požadavkům současného uživatele, ale bude koncipována
tak, aby byla s to brát v úvahu technologické změny "v průběhu příštích
padesáti let".
To znamená, že plukovník, který pracuje pro Army Comunications-Electronics
Command (Cecom), musí jednat rychle. Jde o začlenění nových technologií do
projektu bezprecedentního rozsahu, který má odpovídat dnešním i budoucím
potřebám asi 25 000 uživatelů zaměstnaných v hlavním štábu vojenské instituce
s globálním rozmístěním. Kirsch se například nedávno rozhodl převést převážnou
část telefonní sítě v celé budově která kromě telefonních zahrnuje i linky pro
faxy, modemy a další zařízení na vysokorychlostní páteř z optických vláken,
namísto aby dále rozšiřoval stávajících 90 000 linek. Tuto strategii zvolil,
protože je přesvědčen, že bude přínosná, i když jeho tým už začal budovat
gigantickou ústřednu, aby se nějak zvládlo to obrovské množství drátů.
John Scott z úřadu pro informační management a telekomunikace (IM&T), který je
za tuto část projektu renovace Pentagonu zodpovědný, říká, že jeho nadřízeným
se nejdřív nezdál přechod z analogových obvodů na optická vlákna s kapacitou
48 Mb/s příliš úsporný, ale "úspornost v dlouhodobější perspektivě" podle něj
nakonec u projektu, který má hospodárně fungovat ještě hluboko v příštím
století, rozhodla. Výši úspor však odmítl odhadnout.
Pro přenos utajovaných dat i neutajovaných informací tým IM&T instaluje dvě
fyzicky oddělené páteře synchronní optické sítě, které používají přepínače v
asynchronním módu přenosu k přenášení hlasu, obrazu a dat stejnými cestami z
optických vláken.
Kirsch dohlíží na práci dvou primárních smluvních dodavatelů této páteře:
společnost Bell Atlantic má v rámci své dlouhodobé smlouvy na projekt
modernizace telekomunikací na starosti instalaci ve sklepení Pentagonu, a GTE
Government Systems loni získala smlouvu na instalaci nadzemní části páteře.
"Tito dva dodavatelé společně nejen natáhnou kilometry kabelů, ale instalují
také potřebná přepínací a koncová zařízení do více než 30 ústředen a přes 470
telekomunikačních skříní," uvádí Sajeel Ahmed, ředitel technické kanceláře
Pentagonu. Instalace páteře a ústředen je fázově spojena s fyzickou renovací
Pentagonu, která bude probíhat v jednotlivých křídlech po dobu následujících
pěti let. Vnitřek každého z křídel bude rozebrán až na holé zdi.
Tato generální oprava bude zahrnovat i odstranění toho, co Kirsch označuje
jako "myší hnízda z drátů", instalovaná ještě v počátcích provozu budovy někdy
v roce 1943. "Tato vedení byla instalována tak zmateně," říká Ahmed, "že
pracovníci při rekonstrukci kolikrát nemohli přijít na smysl některých těchto
drátů, ačkoliv průběh každého z nich byl pečlivě vysledován, než se začalo s
jeho odstraňováním."
Nová páteř Pentagonu do toho vnese řád. Fyzická instalace bude provedena v
pečlivě rozvržených kolektorech nebo žebřících. Každý obvod pak bude zmapován
prostřednictvím počítačového výkresu, takže řešení závad bude v budoucnu
usnadněno a bude možno se vyhnout i dalším "myším hnízdům".
Pokud jde o uživatele, fyzickým projevem tohoto projektu, naplánovaného na
celé desetiletí, bude jednoduchá deska na zdi. V ní budou zástrčky pro
telefony a faxy, další pro síťové spoje od Ethernetu po ATM pro počítače a
další pro kabelovou televizi. Kirsch říká, že pokud jde o uživatele,
výsledkem bude informace "zapni a jeď". Nová infrastruktura, kterou plukovník
hodlá odevzdat "s dodržením rozpočtu i termínu", by měla sloužit následujících
50 let.

9 1920 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.