Perl - jazyk, který vyrostl

DEFINICE Perl je volně šiřitelný skriptovací jazyk se syntaxí podobnou jazyku C. Byl vytvořen v roce 1987 jako dílo j...


DEFINICE
Perl je volně šiřitelný skriptovací jazyk se syntaxí podobnou jazyku C. Byl
vytvořen v roce 1987 jako dílo jediného programátora, jehož cílem bylo
zjednodušit úlohy při správě systému. Od té doby se Perl vyvinul ve výkonné a
pružné programovací prostředí. Je vybaven účinnými nástroji pro zpracování
textů a je zvláště vhodný pro vývoj programů standardu CGI (Common Gateway
Interface).
Podobně jako mnoho příznivců operačního systému Linux a počítačů Macintosh
vášnivě brání tyto technologie před dotěrnými útoky "bezvěrců", tak i jazyk
Perl má své oddané zastánce, kteří jej doslova milují a nedají na něj dopustit.
Jeden příklad za všechny: Jistá důležitá skupina uživatelů Perlu neoznačuje své
členy jako "uživatele" a dokonce ani jako "stoupence", ale místo toho je nazývá
"šiřiteli Perlu" ("Perl Mongers").

"Perl lidi přitahuje, protože je plný zákoutí a má hloubku," říká Jon Orwant,
editor listu The Perl Journal a člen poradní skupiny Perl Mongers. "V Perlu
existuje více způsobů, jak věci řešit, nabízí se tu velká tvůrčí svoboda. Perl
vám vždycky nabídne možnost naučit se nové a šikovnější způsoby, jak něco
udělat," vysvětluje. Perl je podle svých stoupenců dobrou volbou pro rychlý
vývoj aplikací.
Malý, ale kompletní Perl vytvořil v roce 1987 Larry Wall proto, aby
automatizoval některé úlohy při správě systému Unix. Později se jeho produkt
stal oblíbeným prostředkem pro tvorbu širokého spektra aplikací. Skript pro
jednoduchou úlohu lze napsat relativně snadno a přitom je Perl dostatečně
výkonný jazyk, který uspokojí i ty nejnáročnější požadavky autorů a umožní jim
psát pokročilé a efektivní programy. "U ostatních jazyků je viditelná snaha o
eleganci a co nejmenší velikost; Perl se snaží o dokonalost a snadné použití,"
napsal Paul Hoffman ve své práci Perl for Dummies (vydalo nakladatelství Hungry
Minds v roce 2000).
Díky tomu, že se Wallovi podařilo zajistit podporu mnoha programátorů z celého
světa, a to jak pro vývoj volně šiřitelného zdrojového kódu, tak i pro přídavné
moduly, sahají možnosti Perlu daleko za jeho původní oblast použití při správě
systému. Dnes je pro něj k dispozici robustní ladicí prostředí a jeho moduly
řeší úkoly, jako je zpracování údajů ve formátu HTML nebo XML.
Perl umožňuje objektově orientované programování, kterému dává přednost mnoho
IT týmů při projektech, na kterých pracuje současně více vývojářů. Naproti tomu
programátoři řešící jednodušší úlohy nemusejí objekty používat jazyk je tedy
vhodný jak pro sofistikované úlohy spojené s webovou e-komercí, tak i pro
jednoduchou manipulaci s daty.

Texty i web
Perl je jedním z nejpopulárnějších jazyků používaných pro tvorbu webových
aplikací mezi nejznámější z početných uživatelů Perlu patří např. společnost
Amazon.com. Ta jej využívá pro tvorbu front-end přístupu k databázím a k
síťovým službám. "Většina společností v kategorii Fortune 500 používá Perl,"
komentuje to Orwant. Mnozí programátoři stále považují Perl za ideální
prostředí pro čtení, analýzu, manipulaci a ukládání textových souborů.
Koneckonců sám název Perl vznikl jako zkratka slov "praktický jazyk pro
extrakci a reportování" (Practical Extraction and Reporting Language). Toto
označení se však již dnes používá jen zřídka.
Pro některé IT organizace je Perl velmi atraktivní v porovnání s jinými
konkurenčními technologiemi, neboť již existuje nějaký ten rok a odborníci měli
mnoho příležitostí k opravě chyb, stabilizaci celé platformy a zjištění
bezpečnostních rizik. Svým stářím 14 let předčí mnoho jiných, dobře známých
volně šiřitelných projektů, jako jsou Linux nebo webový server Apache.
Adam Faust, administrátor webových stránek elektrárenské společnosti TVA
(Tennessee Valley Autority) z Knoxville, nedávno použil Perl na tvorbu skriptu
standardu CGI (Common Gateway Interface) pro webovou stránku svého
zaměstnavatele. Říká, že s pomocí archivů programů v Perlu a jeho modulů byl
schopen propojit jak firemní databázi využívající serveru Oracle, tak i její
aplikační server IBM WebSphere. "V mnoha směrech je Perl vyspělejší než Java,"
říká Faust.

Multiplatformovost
Zdrojový kód v Perlu může být provozován ve většině významných prostředí včetně
systémů Unix, Windows, z/OS firmy IBM, OpenVMS, NetWare firmy Novell nebo
Macintosh. Existuje dokonce verze pro Windows CE, i když ještě neexistuje
portace na systém Palm OS. "Perl však není považován za ideální volbu pro
embedded aplikace, a to vzhledem ke své relativně velké paměťové náročnosti,"
podotýká Orwant. Stoupenci jiných, specializovanějších jazyků také zastávají
názor, že obecná pružnost Perlu může způsobovat jeho těžkopádnost při řešení
určitého typu úloh, pro které jsou vhodnější právě specializované jazyky.
Například někteří uživatelé volně šiřitelného skriptovacího jazyka PHP tvrdí,
že je snadnější vyvinout dynamické webové aplikace pomocí PHP než pomocí Perlu,
neboť PHP má některé webové funkce již zabudované, zatímco Perl k jejich
aktivaci potřebuje doplňkové moduly. Přesto ale mnozí programátoři, kteří
vyvíjejí své webové stránky v PHP, sahají zpět po Perlu při implementaci
některých back-endových funkcí. Knihovny kódu Perlu jsou rozsáhlé, a proto je
škoda jich nevyužít.
Zdrojový kód prostředí Perlu si můžete zdarma stáhnout z obsáhlého perlovského
archivu CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) na adrese www.
cpan.org. K dispozici je zde i rozsáhlá dokumentace a početné moduly.

Třídění dat s pomocí Perlu
Následující skript v Perlu otevře textový soubor, setřídí řádky podle abecedy a
uloží je do nového souboru:
open (ORIGFILE, "unsorted.txt");
open (FINALFILE, ">sorted.txt");
print FINALFILE sort(<ORIGFILE>);
close (FINALFILE);
close (ORIGFILE);

Hodnocení jazyka
Výhody
výkon
flexibilita
snadný na naučení
rychlý vývoj aplikací

Nevýhody
někdy nepřehledná syntaxe
náročnost na paměť
ve srovnání se specializovanějšími jazyky může být někdy těžkopádnější

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.