Perl pro zelenáče

Nalákána jménem autora (Pavel Satrapa), s velkou chutí a očekáváním jsem se pustila do čtení publikace Perl pro zele...


Nalákána jménem autora (Pavel Satrapa), s velkou chutí a očekáváním jsem se
pustila do čtení publikace Perl pro zelenáče, kterou letos na jaře vydalo
nakladatelství Neokortex.
Jak sám název napovídá, kniha je určena naprostým perlovým začátečníkům. V
úvodu je proto vysvětleno, co to vlastně Perl je, kdy vznikl a k čemu se hodí.
Následuje systematická výuka, která postupuje směrem od jednoduchého ke
složitějšímu. Proto se nejprve naučíte naprosté základy (proměnné a datové
typy, základní vstup a výstup, strukturované příkazy). Když už něco málo umíte,
naučíte se své první výtvory ladit. Tolik první část pojmenovaná "Oťukávání".
V další části, pojmenované poměrně výstižně "Přicházejí těžké váhy", jsou
poměrně pěkně a srozumitelně čtenáři zasvěceni do umění tvorby regulárních
výrazů, práce s asociativními poli, podprogramy a obsluhou vstupů a výstupů.
Díky poslední části ("Na hranicích Perlu") definitivně přestanete být zelenáči.
Naučíte se do svých skriptů vkládat odkazy na práci ostatních (moduly) a
pořádně pracovat s datovými strukturami (ano, teprve teď přicházejí ke slovu
reference a odkazy). Poslední dvě kapitoly této části jsou skutečně prakticky
orientovány. První z nich popisuje práci s databázemi včetně velmi krátké
exkurze do práce s SQL v Perlu. Druhá vás potom provede základy přípravy CGI
skriptů pro Weby. Obsahuje i několik věcných připomínek k bezpečnosti.
Výklad je systematický a je znát, že se autor živí jako pedagog. Důsledně jste
totiž vedeni k tomu, abyste psali skripty přehledně a "slušně" tím se rozumí,
že se máte raději vyvarovat všech exotických konstrukcí, které se mohou snadno
vymknout z rukou. Příklady, kterých je v knize opravdu hojně, jsou názorné a
snadno pochopitelné. Velmi jsem ocenila zmíněné úlohy, které následují po
každém ucelenějším výkladu. Umožní vám v praxi ověřit, zda jste vše skutečně
dobře pochopili. Zdrojové texty nadto nemusíte přeťukávat, protože pro podporu
knihy je určena speciální webová stránka.
(Pavel Satrapa: Perl pro zelenáče, 224 stran, vydalo nakladatelství Neokortex,
Praha, 2000, 224 stran, 199 Kč)
0 1218 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.