Perličky zo Slovenska

Telekomunikačný úrad SR vyhovel žiadosti o licenciu, ktorú podal EuroTel Bratislava podía zákona o telekomunikáciách ...


Telekomunikačný úrad SR vyhovel žiadosti o licenciu, ktorú podal EuroTel
Bratislava podía zákona o telekomunikáciách a po splnení zákonom stanovených
podmienok licenciu vydal slovenskému mobilnému operátorovi. Informoval o tom
hovorca TÚ SR Roman Vavro. NajdÖležitejšou novinkou je spoplatnenie pásma 450
MHz, na ktorom EuroTel poskytuje služby v štandarde NMT, pričom doteraz ho
využíval bezplatne. Druhou zmenou je, že licencia stanovuje základné parametre
kvality služieb dané počtom výpadkov a poruchovosti, pričom TÚ SR bude
dodržiavanie kvality kontrolovať. EuroTel je povinný vytvoriť informačný systém
na sledovanie kvality.
Počet zamestnancov spoločnosti SWH Siemens Business Services dosiahol k 20.
júlu už 545 íudí. Spoločnosť SWH ako najväčší "softwérový dom" na Slovensku
prijala iba od začiatku roka 70 nových pracovníkov.
Spoločnosť Motorola založila slovenskú pobočku v Bratislave.
Hewlett-Packard sa preorientoval na samostatný právnický subjekt, vznikla tak
nová s. r. o.
Spoločnosť PSG uskutočnila už tretiu veíkú akvizíciu, po kúpe spoločnosti Netax
a Gratex International prevzala spoločnosť Computel. Túto akvizíciu umožnil
spoločnosti PSG vstup investora.
EuroTel pripravil pre zákazníkov nové služby sú založené na spájaní mobilných a
dátových technológií a rozširujú použitie mobilného telefónu. Ponuka tvorí
štyri "balíčky": Mobil Internet 1 až 4. Mobil Internet 1 predstavuje spÖsob,
ako získavať informácie z Internetu cez SMS správy, súčasťou je aj SMS na
e-mail alebo fax. Mobil Internet 2 sprístupňuje informácie z Internetu pomocou
technológie SIM Toolkit. Mobil Internet 3 prináša pohodlný prístup k
internetovému obsahu a jeho službám pomocou technológie WAP. Mobil Internet 4
poskytuje plnohodnotný prístup do siete Internet s využitím všetkých jeho
štandardných služieb. Prezeranie webových stránok je prístupné odkiaíkoívek,
kde je pokrytie signálom.
0 2317 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.