Pervasive computing se začíná organizovat

Počítače si nacházejí cestu takřka do všech oblastí lidské činnosti. A to v nejrůznějších formách. Aby tam vša...


Počítače si nacházejí cestu takřka do všech oblastí lidské činnosti. A to v
nejrůznějších formách. Aby tam však mohly být užitečné, je třeba, aby se
dodržovaly určité standardy.
Zapomeňte na Moorův zákon. Realitou je, že se pracovní stanice za posledních 30
let zase tak moc nezměnily. I přes skutečnost, že se nesmírně zvýšil jejich
výkon. Vstupní rozhraní je ale stále stejné zadávání dat a příkazů stále
znamená nutnost mačkat plastické klávesy a jezdit myší.
Vince Standford, počítačový výzkumník z laboratoře amerického NIST (National
Institute of Standards and Technology) zabývající se pervasive computingem,
tvrdí, že přijde čas, kdy počítač vybavený kamerou bude schopen sledovat, kam
se díváte, a přimět aplikace, aby se podle toho chovaly. Můžete si také
představit, že vás pozná inteligentní kamera a spolu se skupinou mikrofonů v
konferenční místnosti vás bude sledovat, poslouchat, dedukovat, co chcete, a
následně vám dodá informaci, kterou potřebujete. A to vše bez jediného doteku
klávesnice.
"Jak překonáme dnešní způsob práce, který vznikl ve 20. století?" táže se sám
sebe Standford, když pracuje ve své laboratoři v rozlehlém areálu v
Gaithesburgu. Výsledkem jeho práce by měly být standardy, které umožní lidem a
počítačům spolupracovat, ať jsou kdekoliv.

Všudypřítomnost
Pojem pervasive computing se nejčastěji používá v souvislosti s pronikáním
počítačů do nových oblastí, tam, kde dosud kralovala jiná technika. Lze o něm
slyšet v souvislosti se systémy pro řízení domácích spotřebičů (praček,
mikrovlnných trub apod.), ale třeba i výtahů nebo výrobních strojů.
Uvedené slovní spojení je rovněž s oblibou používáno ve významu stále širšího
využívání PDA a mobilních telefonů křížených s počítačem. Zatímco v této
oblasti jsou již standardy do značné míry definovány, u počítačů řídících další
zařízení jde často o proprietární řešení.
Do jisté míry pak lze za samostatnou oblast pervasive computingu označit
sofistikované systémy, které jsou schopny inteligentní reakce na složitější
chování člověka. Protože jde často pouze o prototypy, lze konstatovat, že zde
jsou standardy zatím skutečně v plenkách. V následujícím textu se více zaměříme
právě na tyto systémy.

Různé možnosti
Sofistikovanější aplikace pervasive computingu používají složitá vstupní
zařízení, což znamená, že je nutné vytvářet systémy, které rozeznají lidské
hlasy a gesta systémy, které v podstatě vnímají své uživatele. Počítač je však
v celém systému stále důležitým nástrojem, a tak tato technologie může
zahrnovat např. nové způsoby komunikace s pracovní plochou počítače, jako je
například právě sledování pohledu (gaze-tracking).
Jenže místo abyste zadávali příkazy pouze do jednoho počítače, pervasive systém
rozšiřuje tuto základní myšlenku přístupu na desítky nebo stovky zařízení.
Navíc také nebude záležet na tom, jestli jsou koneční uživatelé u počítače;
jejich napojení na informace bude možné z jakéhokoliv zařízení nebo místa. Z
toho vyplývá, že je to filozofická stejně jako technologická změna.
"Musíte se přeorientovat z myšlenky na jeden počítač s jedním rozhraním
směřujícím k jedné osobě na rozhraní skládající se z mnoha počítačů," říká
Standford.
Tento přístup s sebou ale také přináší problémy. I když se dnešní počítače
často chlubí způsobem práce plug-and-play, pervasive systémy prozatím tak
dokonalé nejsou. Propojení širokého spektra technologií, které musejí fungovat
na různých platformách včetně mobilních a které vykonávají širokou škálu
různorodých funkcí toho všeho skutečně nelze docílit bez standardů.

Práce na standardu
NIST pracuje na otevřeném standardu pro pervasive computing, který nazývá Smart
Flow. Ten má vyřešit problém propojení různých vstupních zařízení, systémů a
senzorů, které takové multimodální prostředí tvoří. Tento standard by měl
umožnit, aby firma vyrábějící například senzory pro video, hlas nebo zjišťování
polohy mohla poslat data ze zařízení ve standardní podobě, která by byla
přístupná analyzátoru jiné firmy.
NIST proto založil pracovní skupinu pro standardy pervasive computingu a začal
na svou stranu získávat výrobce. Zpočátku se soustřeďuje na to, aby se
připojily technologické firmy, ale v blízké budoucnosti zaměří svůj zájem i na
konečné uživatele z větších firem. "Pokoušíme se spolupracovat také se
společnostmi, které jsou velkými uživateli těchto technologií," říká Standford.
Ihned ale dodává, že vytvoření příslušných standardů bude trval léta. A to mimo
jiné proto, že tyto technologie se vlastně teprve začínají objevovat.
I přesto však už podle něj existuje mnoho různých částí těchto technologií ve
stavu, kdy by je bylo možno zkušebně nasazovat. Zatím si ale spolu jednotlivé
systémy "nemohou hrát" právě proto, že standardy ještě neexistují. Standford
současně upozorňuje, že jakmile tyto systémy dospějí, jejich vliv na náš život
bude obrovský.
Jak již jméno naznačuje, institut NIST hledá technologie, které potřebují
standardizovat. Představitelé NIST sami sebe vidí jako neutrální třetí stranu,
které jde o širší společenské dobro. "Naším cílem je, aby všechny zúčastněné
firmy z našich standardů profitovaly," říká Standford.
Institut NIST tvoří hlavní hnací sílu i v procesu analýzy bezdrátové
technologie Bluetooth a ve snaze zajistit, aby bez problémů spolupracovala s
bezdrátovým Ethernetem 802.11. Bluetooth se s Ethernetem dělí o radiové
spektrum (2,45 GHz), ale bohužel se v tomto spektru pletou jeden druhému. Oba
protokoly jsou přitom považovány jako zásadní pro pervasive computing.
NIST také vytváří referenční data pro testování produktů. Například referenční
informace pro rozeznávání řeči jsou užitečné k tomu, aby si výrobci mohli
porovnat přesnost svých programů na rozeznávání řeči s neutrálními hodnotami.
Samotný porovnávací test se skládá z komentovaných záznamů hlasu s proměnlivou
úrovní obtížnosti.
Výrobci souhlasí, že při vytváření standardů NIST potřebují. "Protože standardy
dosud neexistují, každý výrobce si musí vytvořit vlastní protokoly," říká Alex
Malison, ředitel firmy Action Systems, která vyrábí bezdrátové systémy. "Pak
ale neexistuje žádná logická cesta, jak postupovat, když chceme vyrábět něco
nového, co má spolupracovat s ostatními hráči," dodává.

Odezírání ze rtů
Praktické aplikace technologie pervasive computing jsou relativně široké. V
institutu NIST například vybudovali seskupení mikrofonů a kamer a sledují, co
se děje v konferenční místnosti. Pracují také na systému umožňujícím odezírání
ze rtů, sledování pohledů účastníků a rozpoznávání hlasu, které jednou bude
schopné automaticky zaznamenat jednání v místnosti a převést je do digitální
podoby, a to i tehdy, když se budou mluvčí vzájemně překřikovat. Účastníci
budou také schopni dávat příkazy zaměstnancům přímo z jednání.
Pervasive systémy potřebují, aby spolupracovalo mnoho různých technologií.
Například firma Foveal Sytems z New Jersey vyrábí samočinné systémy kamer,
které natočí video poté, co zjistí, že nastoupil řečník, přičemž se přizpůsobí
tomu, jaké vizuální pomůcky používá. Vlastník firmy Foveal, Michael Bianchi,
říká, že potřebuje seskupení mikrofonů, které se "podívá" na učebnu s 50 místy
a zjistí, kde sedí posluchač, který se zrovna ptá vyučujícího otázku. K vývoji
takového systému mikrofonů a k jeho integraci s kamerovým systémem firmy Foveal
jsou pak podle něj nutné společné standardy.
Standford dodává, že se institut NIST rozhodl soustředit se na problém
integrace v pervasive systémech proto, že se k tomu firmy ze soukromého sektoru
neměly. "Když potom výrobci díky spolupráci najdou nové obchodní možnosti, tak
víme, že jsme uspěli. Pak jsme pár měsíců šťastní a zase začneme něco nového."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.