Petr Mandík

Následující tip na využití Excelu bude asi nejspíše užitečný žákům a studentům, kteří se ve škole trápí s g...


Následující tip na využití Excelu bude asi nejspíše užitečný žákům a studentům,
kteří se ve škole trápí s grafy nejrůznějších matematických funkcí. Že je
počítač dobrý na hraní, na psaní textů nebo tvorbu tabulek, to většinou vědí
ale že by se v tak běžné věci, jakou je tabulkový kalkulátor, dal udělat také
domácí úkol z grafů, leckoho nenapadne. Slovo spreadsheet si totiž řada lidí
spojí s grafy prodejů, ale nějaký sinus...
Jak tedy na to? Nejdříve je třeba zvolit hraniční hodnoty grafu. Pojďme např.
vytvořit graf již zmíněné funkce sinus mezi body -2p a +2p. Potom se budeme
muset rozhodnout pro velikost kroku protože nám bude stačit "něco okolo" 100
spočítaných hodnot, zvolíme krok pro vynesení jednotlivých bodů grafu 4p/100. A
teď si konečně spustíme tabulkový kalkulátor dále uvedený postup platí v
Excelu, v konkurenčních produktech však bude podobný.
Do buňky A1 dáme vzorec =-2*PI(), jehož výsledkem je počáteční hodnota, do B1
pak =A1+4*PI()/100, tedy hodnotu v předchozí buňce zvětšenou o zvolený krok
(1/100 rozdílu 2p(-2p)). Tento vzorec tažením pravého dolního okraje buňky B1
rozkopírujeme do dalších 98 buněk, takže skončíme v buňce CW1. O řádek níž
spočteme funkční hodnoty. Začneme v buňce A2, kam napíšeme vzorec =SIN(A1). Ten
opět rozkopírujeme až po sloupec CW.
A zbývá už jen drobnost. Označíme všechny spočtené hodnoty ve 2. řádku,
klikneme na tlačítko průvodce grafem a označíme oblast buněk na listu, nad
kterými bude graf umístěn. Potvrdíme oblast hodnot, zvolíme spojnicový graf,
nejlépe 2. typ, a pak už můžeme nechat graf dokončit.
Takto lze do jednoho grafu samozřejmě nechat zobrazit i více průběhů různých
funkcí a pak snadno např. určit jejich průsečíky. A pokud by se ve škole
vytištěný graf nelíbil, alespoň se lze Excelem nechat inspirovat při jeho
rýsování...
9 0045 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.