Pevné linky s termínem

Nařízení platí i pro Česko Evropská komise se rozhodla zakročit proti telekomunikačním operátorům, kteří záměr...


Nařízení platí i pro Česko
Evropská komise se rozhodla zakročit proti telekomunikačním operátorům, kteří
záměrně zdržují instalace pevných linek pro retailové prodejce. Vede ji k tomu
situace v několika členských zemích EU. Základem návrhu Evropské komise je to,
že telekomunikační operátoři budou mít povinnost pevnou linku zřídit v určeném
fixně daném termínu, a pokud jej překročí, pak musejí zaplatit pokutu. V
některých státech EU totiž koncový prodejce služeb musí čekat na instalaci
pevné linky od providera více než sedminásobek času, než je tomu v případě jiné
země. Například pro 64Kb linku Evropská unie navrhuje termín 18 dní, u spoje s
rychlostí 2 Mb/s je to 33 dnů.
Uvedené ustanovení je důležité pro spuštění univerzálního velkoobchodu s
pevnými linkami, které poskytovatelé služeb potřebují například pro prodej
vysokorychlostního internetu.
Evropská komise vyzývá příslušné národní regulátory (u nás je to Český
telekomunikační úřad), aby zajistili, že pravidla definující zřizování pevných
linek budou vpravena do smluv mezi telekomunikačními operátory a retailovými
prodejci. Podle komisařky EU Vivian Redingové toto doporučení povede ke zvýšení
konkurence v oblasti poskytování služeb na pevných linkách a vylepší kvalitu
prodeje.
Pokud regulátoři budou doporučení Evropské komise ignorovat, může EU vydat
závazný pokyn, který již vlády příslušných zemí nebudou moci obcházet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.