Pevné linky u nás kralují

Podle měření systému Navrcholu.cz jsou pro připojení na internet využívány především pevné linky. Mezi poskytovat...


Podle měření systému Navrcholu.cz jsou pro připojení na internet využívány
především pevné linky. Mezi poskytovateli připojení vítězí Český Telecom a mezi
českými městy pak Praha.
Služba Navrcholu.cz nabízí mimo jiné detailní pohled na to, z jakých typů
připojení, od kterých ISP a ze kterých regionů ČR přicházejí uživatelé na
webové stránky. Největší podíl na návštěvách podle typu připojení mají pevné
linky (46,5 %), a to včetně bezdrátového připojení. Vytáčené připojení k
internetu tvoří 12,8 % všech spojení, což je proti pevným linkám necelá třetina.
Další způsoby připojení, jako je ADSL a kabelová televize, v úhrnu mírně
přesahují běžný dial-up a rozvoj je podle pracovníků firmy Internet Info stále
ještě čeká. ADSL již nepatrně předběhlo kabelovou televizi, ale rozdíl se zatím
pohybuje v pásmu náhodných výkyvů. Přibližně 22 % návštěv českých webů přichází
ze zahraničních počítačů.
Dominantním poskytovatelem podle úhrnného počtu návštěv českých webů, které z
jeho sítě přicházejí, je Český Telecom (Internet OnLine). S mírným odstupem
následuje GTS, na třetí pozici je pak Contactel, těsně následovaný společností
UPC a Tiscali. Akademické sítě (TEN-155) generují na českých webech přibližně 5
% návštěv.
Je třeba však dodat, že pořadí ISP nezohledňuje typ připojení. Český Telecom je
silným poskytovatelem jak v pevných linkách, tak v komutovaném připojení a
ADSL. Dominantou GTS jsou naopak pevné linky, Contactel se opírá o pevné linky
i komutované připojení. UPC však nabízí výhradně připojení po kabelové televizi.
Co se týče regionů, odkud se k webovým stránkám přistupuje, vede Praha (téměř
čtvrtina návštěv), s odstupem následovaná Brnem, Ostravou a Hradcem Králové.
Asi 25 % návštěv přichází ze zahraničí.

Způsob připojení
Způsob internetového připojení k českým webům
Typ připojení Podíl
Pevná linka 40,3 %
Mimo ČR 22,3 %
Dial-up 12,8 %
ADSL 6,9 %
Kabelová televize 6,9 %
Bezdrátová pevná linka 6,2 %
Neznámý 1,7 %
Wi-Fi hotspot 1,1 %
GPRS 0,8 %

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.