Pevní proti mobilním

APVTS chce nižší ceny za propojení Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí nesouhlasí s cenami za ...


APVTS chce nižší ceny za propojení
Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí nesouhlasí s cenami za
propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi. APVTS se proto obrací na ČTÚ.
Představitelé APVTS uvedli, že v současnosti je cena za volání mezi pevnými a
mobilními sítěmi mnohonásobně vyšší než v případě volání mezi pevnými či mezi
mobilními sítěmi. Propojovací poplatky mezi pevnými a mobilními sítěmi ve výši
3,66 Kč/min jsou podle provozovatelů pevných sítí neúměrně vysoké. Výsledkem
pak je, že provoz se stále více přesouvá do mobilních sítí, např. i s využitím
technologie GSM bran. Paradoxní je, že koncoví uživatelé GSM bran platí za
hovory do mobilních sítí méně, než mobilní operátoři určují za propojení pevným
operátorům (kterým ČTÚ užívání GSM bran zakázal).
Členové APVTS se cítí v současné situaci diskriminováni "dochází k nebezpečné
bariéře pro telefonování, která protikonkurenčně podporuje růst jednoho
segmentu trhu na úkor druhého", praví se v prohlášení APVTS. Mobilní operátoři
de facto nutí své zákazníky volat co nejméně do pevných sítí a vysokých
propojovacích poplatků ve směru pevná síť->mobilní síť zřejmě využívají ke
křížovému financování svých jiných služeb.
APVTS se bude snažit současně jednat s provozovateli mobilních sítí a dosáhnout
rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ve svůj prospěch. Regulátor by měl
podle provozovatelů pevných sítí postupovat ve dvou krocích: V první fázi
snížit propojovací poplatky na "přijatelnou mez", ve druhé pak přijmout
ucelenou metodiku pro výpočet jejich aktuální výše (na základě skutečně
vynaložených nákladů, zřejmě např. i včetně rozdílu terminace ve špičce/mimo
špičku, podobně jako je tomu v pevných sítích).
"Formálně" byl podnět ČTÚ podán následujícím způsobem: Na regulátora se v tuto
chvíli obrátil jeden z členů APVTS, společnost GTS, s žádostí o vyřešení svého
sporu s T-Mobile. GTS přitom navrhuje propojovací poplatky mezi pevnými a
mobilními sítěmi ve výši 0,80 Kč/min.
Pokud by se podařilo snížit cenu za propojení, došlo by podle APVTS i ke
snížení cen hovorů pro koncové uživatele.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.