Philips CDD3610 ATAPI: mechanika CD-R/RW

CD-RW mechaniky dosud nepatří ke standardnímu vybavení, neboť svou cenou i využitím několikanásobně převyšují dos...


CD-RW mechaniky dosud nepatří ke standardnímu vybavení, neboť svou cenou i
využitím několikanásobně převyšují dostupné CD-ROM jednotky. Pokud však vývoj
cen pravidelně sledujete, jistě jste si povšimli poklesu nejen u CD-RW
zařízení, ale i u zapisovatelných a přepisovatelných médií. K testu nám byla
tentokráte poskytnuta CD-RW mechanika Philips CDD3610 a zda se skutečně
naplňují slova "Lets make things better", posuďte sami.
Prodejní balení
Každého zákazníka při nákupu jistě zajímá, co všechno za své peníze dostane. Ti
opatrnější si kompletnost zboží kontrolují přímo při nákupu, marnotratnější
optimisté se spokojí se sdělením prodavače, že je všechno v pořádku.
Celkem objemná krabice obsahuje vlastní mechaniku Philips CDD3610, audiokabel k
propojení se zvukovou kartou, neboť jednotku lze samozřejmě využívat i jako
klasickou CD-ROM mechaniku, a nechybí ani montážní šroubky. Nedílnou součástí
bale-ní je softwarové vybavení pro tvorbu vlastních CD. Na dodaném CD-ROM disku
tak uživatel najde dnes více méně standardní programy Adaptec Easy CD Creator a
Adaptec Direct CD. Kromě nich je zde i adresář s 25 obrázky ve formátu
Photo-CD. Ty s vlastní tvorbou CD disků sice nesouvisí, ale za zhlédnutí jistě
stojí. Pro usnadnění začátečních pokusů je přiloženo i CD-RW médium Philips, na
němž lze prakticky vyzkoušet ukládání souborů s oběma programy bez rizika
zničení média.
Obsáhlou dokumentaci tvoří uživatelské příručky k mechani-ce a dodaným
programům, vše je doplněno registračními kartami k softwaru a záručním listem k
jednotce. Na češtinu jsem však v dodaných materiálech nenarazil, takže uživatel
musí ovládat některý ze 6 světových jazyků.
Hardware
Philips CDD3610 je CD-R/ /RW mechanika s rozhraním ATAPI IDE, schopná přečíst
až 6násobnou rychlostí všechny disky se standardními formáty CD, CD-R a
samozřejmě i CD-RW. Kromě toho však umožňuje i tvorbu vlastních disků ve
formátech CDAudio, CD-ROM XA, CDI, VideoCD (podle specifikace tzv. Orange Book)
na zapisovatelná média CD-R nebo přepisovatelné disky CD-RW. V obou případech
lze však zapisovat pouze 2násobnou rychlostí. Zápis je možný jak na 5,25"
disky, tak i na málo rozšířené 3" kotouče.
Na čelním panelu jednotky je umístěn výstup pro sluchátka, doplněný ovládacími
prvky k nastavení hlasitosti a vysunutí zásuvky disku. Navíc jsou zde 2
indikační diody zelená pro signalizaci vloženého disku a červená pro indikaci
probíhajícího zápisu na médium.
Instalace
Vlastní instalace spočívá v zabudování jednotky do volné pozice v počítači,
připevnění pomocí dodaných šroubků a propojení kabelů audio, napájení a řadiče
disku. Výrobce v dokumentaci uvádí několik kombinací připojení Philips CDD3610,
pevného disku i jednotky CD-ROM. Lze tedy jednotlivá zařízení zapojit tak, aby
spolupracovala.
Mechanika Philips CDD3610 je určena pro práci ve Windows 95. Po restartování
počítače je nový hardware automaticky detekován a nic nebrání instalaci
"vypalovacích" programů. Přestože ovladače pro operační systém MS-DOS nejsou
součástí balení, na WWW stránkách Philipsu jsou zdarma k dispozici. Mechanika
je pak pod DOSem "degradována" na běžnou 6násobnou mechniku CD-ROM.
Vypalování v praxi
Program Easy CD Creator je již celkem dlouho známý produkt a tak snad jen pro
připomenutí uveďme, že je určen pro uživatele, kteří nemají se zálohováním dat
na CD-R, případně CD-RW média žádné zkušenosti. Ve svých volbách nabízí
kopírování jiného kompaktního disku nebo vytvoření vlastního titulu. Easy CD
Creator je vhodný zejména pro ukládání dat na zapisovatelná média CD-R.
Druhý program Direct CD je určen pro práci s přepisovatelným diskem CD-RW. Po
instalaci zpřístupní médium v jednotce jako další disk označený písmenkem, na
nějž je možné postupně přenášet zvolené soubory. Pokud tyto soubory později
nepotřebujete, můžete je z CD-RW média i smazat. Vymazaný soubor zmizí, ale
místo, které původně zabíral, je skutečně k dispozici až po přeformátování
CD-RW média. Pokud je uživatel spokojen s uloženými soubory, může záznam
na médiu uzavřít ve formátu ISO 9660, čitelném v CD-ROM jednotkách. Je však
třeba upozornit, že většina (zejména starších) mechanik CD-ROM mechaniky
nedokáže takto s připravenými disky pracovat.
S programem Direct CD lze samozřejmě ukládat data i na disky CD-R, jejich
následné čtení v jednotce Philips CDD3610 je bezproblémové.
Při používání obou programů je uživatel upozorněn, že tvorbou nelegálních kopií
hudebních, obrazových nebo datových disků, případně jejich částí, se vystavuje
nebezpečí trestního stíhání. Je třeba připomenout, že i trestní zákon v ČR
obsahuje ustanovení o porušování autorského práva (! 152 tr. z.), podle kterého
se protizákonná jednání postihují.
Při testech jsme kromě dodávaných programů vyzkoušeli i jiné softwarové
produkty pro vypalování. Jednalo se o Easy CD Pro a Nero-Burning Rom. Činnost
mechaniky byla v obou případech bezproblémová, výběr programu záleží spíše na
zvycích či potřebách uživatele.
Část testů byla věnována "čitelnosti" různých kompaktních disků. Mechanika
Philips CDD3610 si poradila s CD-R a CD-RW vytvořenými v jiných jednotkách.
Vyzkoušeny byly formáty čtení souborů uložených formou Disk at Once i v režimu
Multisession. Při zkouškách s lisovanými disky, které v předchozích testech i
při úmyslném špatném zacházení utržily řadu šrámů a škrábanců, se jednotka
rovněž osvědčila.
Závěr
Mechanika Philips CDD3610 CD-R/RW společně s dodávaným softwarem tvoří
vyváženou kombinaci, určenou pro zálohování dat i tvorbu vlastních kompaktních
disků. Testovaná mechanika je v prodeji u společnosti Konsigna, s. r. o. za 17
056 Kč vč. DPH (13 980 Kč bez DPH). Cena podle mého názoru odpovídá kvalitám
zařízení.
8 1348 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.