PHP4 a ještě něco k tomu

Dynamická tvorba stránek patří k WWW téměř od prvopočátku. Prostředků na tvorbu a správu dynamického obsahu je ř...


Dynamická tvorba stránek patří k WWW téměř od prvopočátku. Prostředků na tvorbu
a správu dynamického obsahu je řada, výrazněji se jich ale prosazuje jen
několik. Jedním z nich je i programovací jazyk PHP. Těm, kteří chtějí tento
nástroj zvládnout, může dobře posloužit například učebnice základů PHP4 od
Jiřího Brázy.
PHP se postupem času vyvinul v plnohodnotný programovací jazyk a v posledních
verzích už dokonce zasahuje i do oblasti objektově orientovaného kódu. Navíc
jsou neustále vyvíjeny nové verze, takže k jeho dokonalému zvládnutí jedna
knížka nestačí. I autor si uvědomuje, že proces učení končí zpravidla až smrtí,
a proto knihu uzavírá stručný přehled internetových zdrojů, u kterých je možno
čerpat další rady a informace. Nechybějí ani odkazy na místa, kde se tvůrci
aplikací vzájemně dělí o nově získané zkušenosti.
S trochou nadsázky je možno říct, že tato příručka poslouží na cestě k
dynamickému serveru i naprostému začátečníkovi mezi programátory. Neobsahuje
totiž pouze popis PHP4, ale i rady, kde tento volně šiřitelný nástroj získat
nebo jaké pomocné programy a jaké prostředí je dobré používat při vývoji i v
ostrém provozu. Čtenář se zde dozví i nejobvyklejší způsoby formátování kódu,
které zajistí jeho přehlednost a snadnou orientaci v něm i po delší době.
Dokonce ani nevadí, pokud se student příliš nevyzná v elektronických
formulářích nebo stylech obsažených ve formátovacím jazyce HTML, protože i na
ně se zde dostalo. Dynamický obsah je zpravidla uchováván v databázových
serverech, a proto je v učebnici i kapitola věnovaná SQL, konkrétně MySQL.
Stručně řečeno příručka Jiřího Brázy nabízí zhuštěně, ale přehledně podané
informace o možnostech a schopnostech PHP i všeho, co s ním souvisí. Snad jen
jedna výhrada: Probíraná látka je demonstrována na řadě ilustrativních
příkladů, které je bohužel nutno z knížky opisovat autor ani vydavatel totiž
nenabízejí jejich elektronickou verzi.
(Jiří Bráza: PHP4 učebnice základů jazyka, Grada, Praha, 2002, 224 stran, 197
Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.