PICS: co skrývá WWW server

W3C neboli Konsorcium WWW myslelo i na klasifikaci obsahu webových stránek, kterou je možno použít jako nadstavbu server


W3C neboli Konsorcium WWW myslelo i na klasifikaci obsahu webových stránek,
kterou je možno použít jako nadstavbu serverů i prohlížečů. Tato nadstavba se
jmenuje PICS (Platform for Internet Content Selection Platforma pro výběr
obsahu Internetu) a nabízí systém označování všech objektů, které je možno
definovat pomocí URL.
PICS může být buď součástí libovolného dokumentu, nebo může být uloženo jako
samostatný objekt (a to buď přímo na klientském počítači, nebo na nějakém
autorizačním serveru v Internetu). Může popisovat buď jednotlivé soubory, nebo
celé složky souborů. Obecně platí, že hodnocení PICS pro dokument HTML se
vztahuje nejen na text, ale i na všechny obrázky, které jsou v tomto dokumentu
obsaženy. Odkazy na jiné dokumenty už se zase řídí jiným hodnocením.
Součástí PICS je kromě stupně nezávadnosti pro jednotlivé kategorie také název
souboru (nebo celé složky) a datum platnosti tohoto hodnocení, přičemž to
poslední je nepovinné. Vzhledem k různým systémům, které využívají v rámci PICS
různé žebříčky, je součástí informace také označení konkrétního systému.
V rámci PICS se samozřejmě nezapomíná ani na sexuální a násilné projevy, které
jsou součástí naučně-vzdělávacích programů a které jsou tudíž podávány poněkud
jinak, než jak je tomu na stránkách HotSex a jim podobných. Takové materiály
bývají i v neinternetovém světě zpravidla přístupné dětem školního věku, takže
je nesmysl zakazovat je v Internetu.
Zde samozřejmě záleží především na inteligenci zvoleného systému. Některé z
těch, které nevyužívají standardů PICS, totiž zakazují přístup na všechny
stránky, kde se vyskytují vyjmenovaná slova. Takže se třeba může stát, že mohou
znepřístupnit i stránky o anglickém Essexu, v jehož názvu se vyskytuje jedno z
klíčových slov.
8 2250 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.