Piják methanolu

Palivové články pro firemní zákazníky i armádu Americká firma MTI Micro Fuel Cells oznámila, že koncem tohoto roku uv...


Palivové články pro firemní zákazníky i armádu
Americká firma MTI Micro Fuel Cells oznámila, že koncem tohoto roku uvede na
trh první přenosná zařízení využívající metanolové palivové články. Ve srovnání
se současným akumulátorem mají při stejné velikosti zhruba 5násobnou kapacitu,
a navíc jsou lehčí. S prvním nasazením se počítá v podnicích a v armádě,
následně by mělo dojít i na spotřební zboží.
Technologie Mobion využívá principu DMFC (Direct Methanol Fuel Cell, přímý
metanolový palivový článek). Články postavené na tomto principu připravuje celá
řada dalších firem, zejména z Japonska a Jižní Koreje. Výrobci předpokládají,
že první použitelné zdroje energie se objeví v průběhu roku 2005. Zatím se
ovšem pouze několika málo z nich daří vyvíjet zařízení, která ke svému provozu
budou potřebovat minimální režii.

DMFC vs. Mobion
Klasická DMFC zařízení potřebují ke své činnosti miniaturní ventilátory a vodní
čerpadla k odvádění tepla a odpadové vody z komůrky, kde probíhá chemická
reakce. Naproti tomu Mobionu stačí k cirkulaci vody soustava mikrotrubiček,
takže se obejde bez čerpadla. Následkem toho klesne vlastní spotřeba energie a
navíc zbude víc místa pro chemické látky, jejichž reakcí tato energie vzniká
zvýší se tedy životnost článku.
Elektrická energie je generována míšením metanolu, vody a kyslíku na membráně.
Odpadní produkty představují oxid uhličitý a voda, která se při chemické reakci
odpařuje a po ochlazení kondenzuje zpět do kapalného stavu.
Komůrka, ve které probíhá chemická reakce, je rozdělena membránou. Na jednu
její stranu je přiváděn stoprocentní metanol, který až zde reaguje s
katalyzátorem a se směsí vody s kyslíkem přiváděnou z druhé strany. Protony
membránou procházejí, ale elektrony jsou z komůrky odváděny a zachytávány v
podobě energie. Oxid uhličitý je vypouštěn do okolí a voda odváděna zpět do
zásobníku.
Když se palivový článek vybije, zbývá v něm v podstatě pouze voda, která se zde
shromažďuje po celou dobu životnosti tohoto zdroje energie.

Jednorázové baterie
Z hlediska běžného spotřebitele, žijícího v éře akumulátorů, může být velkým
problémem potřeba dokupování náhradních náplní.
Ačkoliv firmy jako Toshiba pracují na vývoji nabíječek, není jisté, zda se cena
nabíjecí jednotky vůbec vyrovná ceně všech náhradních náplní potřebných po dobu
životnosti článku. Proto ostatní výrobci počítají spíše s distribucí náhradních
náplní, tedy s návratem do éry klasických jednorázových baterií. I z tohoto
důvodu se Mobion zpočátku zaměřuje na firmy a armádu.
Palivové články tohoto typu použité ve snímačích čárových kódů, vysílačkách,
přenosných telefonech a podobných drobných zařízeních zcela jistě ušetří práci
s pravidelným dobíjením a údržbou akumulátorů.
Pro armádu zase není příliš velkou výhodou možnost dobíjení akumulátorů z
elektrické sítě, protože ta nemusí být v polních podmínkách dostupná. S tím,
jak se zvyšuje elektronizace moderního vojáka, roste i jeho spotřeba energie.
Klasické baterie jsou těžké a mají omezenou životnost. Lehké a výkonné palivové
články by proto mohly být účinným a elegantním řešením stále se zvyšujících
energetických nároků armády třetího tisíciletí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.