Pincushion distortion

Jsou některá označení v anglickém jazyce, kterých jsme se doposud i přes postupující lokalizaci veškerého programov...


Jsou některá označení v anglickém jazyce, kterých jsme se doposud i přes
postupující lokalizaci veškerého programového vybavení nezbavili a zbavit ani
nemůžeme. Mám teď na mysli hardware, tedy veškerá "hmatatelná" technická
zařízení, většinou vyráběná v zahraničí, která jsou určena pro vývoz do
nejrůznějších zemí a jediným možným jazykem pro neodnímatelné texty přímo na
zařízení je a stále asi bude angličtina. Typickým druhem takového zařízení je
monitor. Ať už obyčejné monitory pro běžné použití v kancelářské praxi, či
speciální a velké monitory pro speciální grafické aplikace, všechny jsou dnes
již vybavovány digitálním řízením parametrů obrazu.
V názvu uvedené označení pincushion distortion přísluší právě k jedné z možných
funkcí, nastavovaných u monitoru. Tento termín má velmi krásný český překlad,
pincushion je totiž "malý polštářek, sloužící k zapíchnutí právě nepoužívaných
špendlíků", tedy jehelníček, jak se můžeme dočíst např. ve Websters II New
University Dictionary, ale samozřejmě i kdekoli jinde. Druhé slovo distortion
znamená v tomto případě zkreslení. Takže pincushion distortion by se dalo
správně česky přeložit jako polštářové zkreslení obrazu, či stručněji
polštářovitost. Jde o takové zdeformování obrazu na monitoru, kdy se vodorovné,
ale zejména svislé čáry na obrazovce monitoru prohýbají směrem ke středu
obrazovky. Toto polštářové zdeformování obrazu je velmi častým nedostatkem,
způsobeným fyzikálními principy obrazovek klasického tvaru s elektronovým
paprskem, vychylovaným elektromagnetickým polem vyskytuje se prakticky u všech
běžných monitorů. Proto je na odstranění této nekvality pamatováno u
nastavovacích prvků. Pokud máte digitální monitor s OSD On Screen Display, tedy
se zobrazením nastavovaných funkcí přímo na obrazovce, můžete objevit v seznamu
funkcí položku pro polštářovitost pod zkratkou SIDE PIN, která znamená side
pincushion, tedy stranovou, boční polštářovitost, projevující se mnohem častěji
než polštářovitost na dolním a horním okraji obrazovky. Opačným projevem
nenapřímenosti svislic může být tzv. barrel distortion, tedy soudkovitost.
Protože ovšem jde o prakticky shodnou nepravidelnost jako v případě
polštářovitosti, jen s opačným znaménkem, nemá tento parametr v seznamu
nastavovaných funkcí zvláštní položku, ba často bývá v dokumentaci společně
označován jako pincushion/barrel, tedy polštářovitost/soudkovitost.
Hned vedle soudkovitosti obrazu je dalším důležitým parametrem k doladění tzv.
trapezoid distortion, tedy lichoběžníkové zdeformování obrazu, stranová
lichoběžnost. U tohoto zkreslení mohou být svislé okraje obrazu sice rovné, ale
nejsou rovnoběžné, obraz je u horního okraje užší nebo širší než u okraje
dolního. U digitálních monitorů s OSD bývá tento parametr označován prostě
TRAPEZOID. Jak u funkce soudkovitosti, tak u lichoběžnosti se úpravy provádějí
prostým zvyšováním nebo snižováním hodnot, tedy tlačítky "+" nebo "-".
Někdy dochází také k tomu, že okraje obrazu jsou viditelně pootočeny vzhledem k
okrajům obrazovky. Potom je vhodné použít funkci ROTATION, tedy rotaci, kterou
je možné pootočit obraz tak, aby byl vodorovný okraj obrazu rovnoběžný s
okrajem obrazovky. Mimo uvedených několik zajímavých parametrů, se samozřejmě
dají na kvalitním monitoru nastavit i horizontal phase, vodorovná fáze, čili
vodorovná poloha obrazu, dále horizontal size a vertical size, neboli vodorovná
a svislá velikost obrazu, lze také obraz svisle vystředit vertical center,
případně nastavit jas (brightness) a kontrast (contrast) obrazu. Stále častěji
se i u levných monitorů objevuje funkce pro neutralizaci magnetického pole,
které při provozu vzniká a indukuje. K této demagnetizaci se užívá funkce
označované degauss (jednotka gauss podle Karla. F. Gausse dříve dočasně
používána pro magnetickou indukci).
Možná, že méně technicky zaměřené uživatele napadne, jak je možné, že dochází k
takovému množství závad v kvalitě obrazu na monitoru, proč není možné, aby z
výroby už vycházel hotový nastavený monitor, který nepotřebuje další zásahy a
změny. Vysvětlení je následující: jak už bylo zmíněno, prakticky každý monitor
dnes používá obrazovky s elektromagnetickým vychylováním elektronového paprsku,
"píšícího" po stínítku obrazovky. Ještě před několika lety, kdy byl nejčastěji
používaným zobrazovacím režimem textový režim a grafického se užívalo jen ve
speciálních případech, bylo možné nastavit monitor jednou provždy ve výrobě.
Bylo téměř stoprocentně jasné, jaký obrazový kmitočet a jaké rozlišení se bude
s monitorem používat. Dnes je naopak možné jeden a tentýž monitor připojit k
různým grafickým adaptérům, které navíc i během provozu mohou přepínat mezi
různě jemnými rozlišeními, může se měnit používaný obrazový kmitočet atd. To
znamená, že choulostivý prvek monitoru obrazovka s vychylovacími cívkami může
pracovat v celém spektru možných režimů. Pokud k tomu ještě připočteme vnější
vlivy elektromagnetických polí (zkuste k sobě postavit na chvíli 2 zapnuté
monitory a pozorovat na jednom změny při vypnutí a zapnutí druhého z nich), je
zhola nemožné přímo ve výrobě přednastavit beze zbytku veškeré uvedené
parametry. Přeji pevné nervy s příslušnými tlačítky nebo dost peněz na monitor
LCD!
8 0884 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.