Pirátství po Česku

40 % nasazení softwaru nelegální Podle studie, kterou pro firmu BSA zpracovala společnost IDC, se Česká republika jako ...


40 % nasazení softwaru nelegální
Podle studie, kterou pro firmu BSA zpracovala společnost IDC, se Česká
republika jako jediná země z regionu východní Evropy řadí mezi dvacet zemí
světa s nejnižší mírou softwarového pirátství za rok 2003. Vyčíslené ztráty v
České republice způsobené používáním 40 % softwaru bez licencí dosahují hodnoty
106 milionů amerických dolarů.
Pro posouzení stavu softwarového pirátství používá IDC ve své studii novou, prý
přesnější metodologii, a proto nelze podle BSA provádět srovnání s výsledky
prezentovanými předchozími studiemi IPR (International Planning and Research
Corporation) z let 1996 až 2003. Přesto analytici IDC tvrdí, že v loňském roce
došlo oproti předchozímu období k nárůstu celosvětové míry softwarového
pirátství.
V roce 2003 bylo ve světě vynaloženo více než 50 miliard amerických dolarů za
komerční software užívaný na osobních počítačích. Celková hodnota instalovaného
softwaru však dosáhla téměř 80 miliard dolarů.
Podle představitelů firmy BSA softwarové pirátství obírá vlády jednotlivých
zemí o daňové výnosy, omezuje počet pracovních příležitostí a oslabuje lokální
softwarové trhy.
Téměř polovina softwaru používaného v ČR v roce 2003 byla pořízena a používána
nelegálně, což je stále příliš vysoké číslo. Například firma TXN prodává
nástroje pro softwarový management a zájem o ně prý neustále stoupá. Typickými
komerčními klienty přitom jsou organizace se 100 až 300 počítači.
Trestní právo v Česku postihuje za porušování práv autora konkrétního viníka u
firem je první na řadě management, následovaný administrátory počítačové sítě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.