Pirátství stále kvete

Výsledky tradiční studie BSA o stavu softwarového pirátství ve světě v minulém roce jsou do jisté míry překvapivé...


Výsledky tradiční studie BSA o stavu softwarového pirátství ve světě v minulém
roce jsou do jisté míry překvapivé. Poprvé v šestileté historii této studie
totiž nedošlo ke snížení míry softwarového pirátství, ale naopak k jejímu
zvýšení. BSA určuje míru pirátství jako množství nelegálně nainstalovaného
softwaru na nově prodaných počítačích.
Jak už jsme uvedli v jednom z předchozích vydání Computerworldu, v celosvětovém
měřítku došlo v loňském roce k mírnému zvýšení této hodnoty na 37 %. Celkové
finanční ztráty způsobené softwarovým pirátstvím se sice loni snížily oproti
roku 1999 o 3,5 % na 11,75 miliardy dolarů, současně však pokračovaly ceny
softwaru v dlouhodobém poklesu a zároveň došlo k dalšímu zbrždění růstu
softwarového trhu. Nižší ztráty tedy bohužel neznamenají snížení míry
softwarového pirátství, spíše potvrzují fakt, že aby spáchali obdobnou
absolutní škodu, musejí se dnes piráti činit více než před rokem. Zvláště v
našem regionu a s našimi historickými zkušenostmi je celkem jasné, proč se
software masivně krade v takových zemích, jako je Vietnam, Čína nebo země
bývalého Sovětského svazu, kde legální programy prakticky neexistují a míra
softwarového pirátství se pohybuje někde okolo 90 %. Alarmující je však
skutečnost že se dlouhodobý trend poklesu pirátství zastavil v
nejrozvinutějších regionech, tedy v Severní Americe a v západní Evropě. I když
tyto země vykazují nejnižší míru softwarového pirátství na světě (např. 24 % v
USA nebo 26 % ve Velké Británii a v Dánsku), dochází právě tady k
nejbolestnějším ztrátám pro výrobce softwaru. Zdá se, že dosavadní nerepresivní
recepty na léčení neduhu softwarového pirátství, mezi něž patří např. snižování
cen a zvyšování důrazu kladeného na uživatelskou podporu, dosáhly v
nejvyspělejších státech hranice svých možností a firmy sdružené v BSA se budou
muset s tímto vývojem buď smířit, nebo hledat cesty nové. Velmi aktivní v tomto
směru je zejména Microsoft. Z poslední doby stačí vzpomenout třeba na nutnost
aktivace Windows XP, případně na program kontrolních nákupů Mystery Shopping či
partnerský program Originální software u nás legálně obě posledně jmenované
aktivity mají v ČR podle Microsoftu značný úspěch.
Dalším faktorem, který brání poklesu míry softwarového pirátství v celosvětovém
měřítku, je, že nejrychleji rostoucí regiony jsou právě ty, kde existuje
nejvyšší míra softwarového pirátství zejména se jedná o oblast Asie a
Tichomoří. Právě v těchto regionech lze podle studie BSA nárůst pirátství i
nadále očekávat.
Podíváme-li se do českých luhů a hájů, zjistíme, že naše 43% míra softwarového
pirátství je sice nejnižší ze států v regionu východní Evropy, rozhodně však
není zanedbatelná. Podle odhadu společnosti Datamonitor dosáhly v roce 2000
ztráty firem z maloobchodního prodeje způsobené softwarovým pirátstvím 7,8
miliardy korun a stát přišel ze stejného důvodu o 6,4 miliardy korun ve formě
daňových úniků. Nepříliš radostným společenským důsledkem narůstající míry
softwarového pirátství může být i úbytek pracovních míst, přičemž softwarový
průmysl zaměstnává podle Datamonitoru v České republice více než 128 tisíc osob
(z toho 22 tisíc přímo, další pracují v navazujících odvětvích).
Vzhledem ke stavu, v jakém se dnes nachází světová ekonomika, jsou jakékoli
ztráty, tedy i ty způsobené softwarovými piráty, pro firmy velmi bolestné. Lze
tedy očekávat stále užší spolupráci BSA s legislativními orgány na jedné straně
a s orgány činnými v trestním řízení na straně druhé. Zatím nejvyšším rozsudkem
v evidenci BSA vyneseným v České republice za porušování autorských práv bylo
odnětí svobody v délce trvání 5 let pro podnikatele z Čáslavi, který za účelem
podnikání používal software bez řádné licence. Výše trestu však byla ovlivněna
i dalšími trestnými činy, které byly spáchány za pomoci nelegálního softwaru.
1 2001 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.