Píši, písáš, písáme

Snad takto jako předzvěst toho, co přijde, by se nechal nazvat následující text, plný gramatických chyb a obecných p


Snad takto jako předzvěst toho, co přijde, by se nechal nazvat následující
text, plný gramatických chyb a obecných přečinů proti českému (v několika
případech i anglickému) jazyku. Jazykový korektor redakce patrně zaplakal, ale
na mou prosbu nechal v potu stvořené větičky v původní nezměněné podobě.
Podobné odlehčené téma "Jak (ne)napsat životopis", bylo už na stránce Kariéry
otištěno (tuším, že v čísle 17), proto byly tentokráte veškeré uvedené perličky
vybrány pouze z průvodních dopisů k životopisům. A i tak to stojí za to.
Běžný čtenář by se mohl domnívat, že průvodní dopis má stylistická pravidla a
že tvoří jakousi slovní předehru k přiloženému důležitému dokumentu. V našem
případě životopisu uchazeče o práci. Střídmost a lehkost slovních obratů
odražená na kvalitním papíře, zdůrazňující kvality kandidáta od prvního
pohledu, výstižnost a smysluplnost předávané informace a v neposlední řadě i
nepodbízivost a absence falešné lichotky.
Omyl, kreativita uchazečů o práci je nad očekávání obrovská a těch několik málo
ukázek, kte-ré jsem na následujících řádcích připravil, potvrzuje má slova.
Záměrně jsem však neuvedl ani jména ani jiné bližší údaje, aby nemohlo dojít k
porušení diskrétnosti údajů kandidátů.
Dodatečně jsem tyto "větné ostrůvky" pojmenoval tak, jak na mne působily a
možná i pro trochu zlehčení a legrace na závěr týdne.
Jednostranný zamerikanizovaný:
Dear agency,
Im looking for job where I could use my experience: telephoning, taking
messages, sending faxis and documents to the USA, welcoming local and USA
visitors.
(jiné hosty zatím vítat neumí)
Zub za zub:
Vážená paní/pane,
obracím se na Vás s žádostí o asistenci při hledání místa asistentky.
Pro jistotu:
Vážení,
reaguji na Váš inzerát z Hospodářských novin na pozici asistentky. V případě,
že bych neuspěla, mám zájem o práci jiné asistentky, nejlépe samostatné, s
rozmanitou prací s lidmi, s možností růstu.
(kdosi poradil, že je dobré napsat)
Poučný:
Vážení,
reaguji na Váš inzerát, kde nabízíte místo asistentky. Jsem mladá, perspektivní
dívka bez závazků. Vím, že na mnoha místech upřednostňujete pracovníky s
předchozími zkušenostmi z uvedeného oboru, ale domnívám se, že děláte chybu.
Alespoň v mém případě. Nezkušenost s sebou nese i klady, které podle mého
názoru převýší zápory. Jsem totiž velmi přizpůsobivá a flexibilní, velmi rychle
se učím a dokáži se rychle adaptovat na nové prostředí. Nejsem zatížena žádnými
špatnými návyky z minulých zaměstnání.
Přelétavý:
Vážená paní, pane,
hledám krátkodobou administrativní práci na částečný, popř. plný úvazek v době
od poloviny března (cca 23.3.) do konce dubna.
Rozverný:
Vážená společnosti,
dovolte mi, abych vás pozdravila a popřála Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti.
Dovolila jsem si napsat několik údajů o své osobě s cílem získat pracovní
uplatnění jako obchodní zástupce u kvalitní společnosti. Jsem přesvědčena, že
disponuji nezbytnými vlohami pro výše zmíněnou pozici, i když moje pracovní
zkušenosti nejsou tak bohaté. Avšak každý musí jednou začít. Co mohu nabídnout?
Prosím o prostudování přiloženého životopisu.
Děkuji za dosavadní pozornost a pakliže Vás moje úvodní řádky včetně
přiloženého životopisu zaujali, budu velice potěšena z případní osobní návštěvy.
Pochlebovačný:
Vážení,
o Vaší firmě jsem slyšela jen ta nejlepší doporučení. Ráda bych Vás požádala o
zprostředkování zkráceného pracovního úvazku s právní tématikou a to zhruba 20
hodin týdně.
Stručný, autoritativní:
Zasílám svůj životopis a žádám zaslání přehledu možných pracovních míst,
odpovídající uvedeným údajům.
Zbytečný:
Vážený pane (paní),
protože jsem se rozhodl opustit svoje pracoviště, posílám Vám svůj životopis a
prosím o rozhovor s jedním z Vašich konzultantů.
Hloubavý, skeptický a odevzdaný:
Vážení,
dovoluji si vás oslovit a posílám vám přiložený životopis. Činím tak proto,
protože se domnívám, že jakýkoliv dotazník není schopen postihnout člověka a
počítačové zpracování požadavků a nabídek je pouze mechanické a vlastně hloupé.
S mým životopisem můžete naložit dle vlastního uvážení a pokud někdo projeví
zájem o další kontakt se mnou, prosím o zprostředkování kontaktu.
Podbízivý:
Vážená firmo,
jste jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších zprostředkovatelských firem a
proto se na Vás obracím se žádostí o spolupráci při výběru vhodného zaměstnání.
(pokračování příště)
8 1306 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.