Písma mohou přinést nečekané problémy

Dobře, přiznávám, jsme maniaci, pokud jde o fonty. A kdo nám to může mít za zlé? Co potěší vaše srdce a duši ví...


Dobře, přiznávám, jsme maniaci, pokud jde o fonty. A kdo nám to může mít za
zlé? Co potěší vaše srdce a duši více, než vzrušujícím způsobem zakřivená patka
písmena nebo vizuální zdůraznění elegantní iniciály se spodním přesahem? Právě
proto máme nainstalováno přibližně tisíc druhů písma.
Ale fonty se mohou stát také velmi nepříjemnou záležitostí zvláště pokud máte
na síti spoustu uživatelů. Problémy způsobené fonty jsou těžko odhalitelné a
často vypadají stejně jako problém úplně jiný.
Ptáte se, kdy se fonty mohou stát problémem? Zaprvé tehdy, pokud jich máte
nainstalováno příliš mnoho.
Podle Microsoftu existují tato omezení: "V operačních systémech Windows
95/98/Me lze nainstalovat nejvýše zhruba 1 000 TrueType písem. Přesný počet
TrueType písem, která je možno nainstalovat, se liší v závislosti na délce
názvu fontu a názvu souboru... Seznam nainstalovaných písem je uveden v
registru a v GDI (Graphics Device Interface)... Veškerá písma jsou registrována
v jediném klíči registru, délka tohoto klíče v operačním systému Windows 95
nesmí překročit 64 KB. Pokud činí délka názvu fontu v průměru 20 znaků a délka
názvu souboru fontu v průměru deset znaků, pohybuje se maximální počet fontů,
který můžete nainstalovat, mezi 1 000-1 500."
Ale to není vše: "Pokud se soubor písma TrueType nachází v jiném adresáři než
Fonts nebo System, v registru je uvedena plná cesta k tomuto souboru, což
zabere více místa v daném klíči a sníží počet písem, která lze nainstalovat...
GDI obsahuje interní seznam písem a pro jejich názvy je rezervováno 10 KB
paměti. Činí-li délka názvu souboru písma v průměru 10 znaků, maximální počet
TrueType písem, která lze nainstalovat, činí přibližně 1 000."
Vedlejším efektem příliš velkého počtu nainstalovaných písem může být celkové
zpomalení systému, protože zpracování jejich názvů v klíči registru trvá
dlouhou dobu.
Ale ví někdo, jaký je maximální počet fontů pro Windows NT, 2000 a XP? Přes
veškerou snahu se nám to nepodařilo zjistit!

Trable a nástroje
Zdá se tedy, že pokud je příslušný klíč registru ve Windows 95/98/Me příliš
dlouhý, dají se čekat problémy. Pokud se tento klíč poškodí, problém je
pochopitelně také na cestě. Jestliže chybí písmo, lze čekat další problémy.
Je-li poškozen samotný soubor písma, připravte se na ještě větší problémy.
Proto je dosti důležité udržovat si přehled o nainstalovaných písmech.
Pro správu fontů jsme našli několik užitečných nástrojů. Zdarma dostupná
utilita The Font Thing od Sue Fischerové poskytuje velmi dobrý náhled a
základní nástroje pro správu písem. Je tvořena oknem rozděleným na dvě
poloviny: navigační panel nalevo a náhled písma napravo.
V navigačním panelu vidíte seznam nainstalovaných fontů a skupin fontů, můžete
v něm také procházet adresáře a hledat odinstalovaná písma. V náhledovém okně
si můžete zobrazit vzorek jednoho či více vybraných fontů včetně znakové sady a
detailních vlastností. Je zde dokonce k dispozici místo pro vaše poznámky o
každém písmu. I když tato utilita pochází z roku 1999, pracuje bez problémů pod
Windows XP při dané ceně je to vynikající nástroj.
Druhým užitečným nástrojem je Font Agent od firmy Insider Software. Zaměřuje se
více na správu fontů a umí zjistit a opravit problémy s fonty v operačním
systému.
FontAgent umí vyhledat písma na discích, ověřit jejich integritu, eliminovat
duplicitní fonty (což je věc, která se písmovým maniakům snadno stane), opravit
nespárované fonty (písma Type 1 vyžadují ke správnému zobrazení a tisku soubory
Printer Font Metric a Printer Font Binary. Pokud se písmo přesune do jiné
složky, mohou se výše uvedené soubory oddělit; FontAgent tak identifikuje
nespárované, "osiřelé" soubory.) Poskytne také informaci o názvu písma a
volitelně lze vytvářet i knihovny písem pro snadnější orientaci.
K programu FontAgent máme jedinou výhradu zobrazení pod Windows XP není
korektní (panely se nezobrazují barevně) a ovládání není tak uživatelsky
příjemné, jak by mělo být. I přesto se jedná o jeden z nejvyspělejších
nástrojů, které jsme měli možnost vyzkoušet. Verze pro Windows stojí 50 dolarů,
verze pro Macintosh 70 dolarů.
Posledními nástroji, které rádi používáme, je skupina produktů Suitcase od
společnosti Extensis Products. Zatímco Suitcase Windows slouží pro správu fontů
na desktopu, varianta Server plní tentýž úkol v rámci celé sítě.

Užitečné webové adresy
- Informace Microsoftu k omezením počtu nainstalovaných fontů v operačních
systémech Windows 95/98/ME naleznete na adrese
support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;
en-us;Q131943.
- Užitečnou utilitu The Font Thing pro prohlížení nainstalovaných fontů najdete
na adrese members.ozemail.com.au/~scef/tft.html.
- Informace o programu FontAgent, který umí vyhledat písma na discích, ověřit
jejich integritu, eliminovat duplicitní fonty a další užitečné akce naleznete
na adrese www.insidersoftware.com/fontagent/win/.
- Na webu společnosti Extensis Products (www.extensis.com) se nacházejí
podrobné popisy produktů Suitcase Windows i Server.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.