Písmenka z paprsků laseru

Nákup monochromatické tiskárny do malé kanceláře nebo domácnosti bývá provázen hodnocením jejích technických para...


Nákup monochromatické tiskárny do malé kanceláře nebo domácnosti bývá provázen
hodnocením jejích technických parametrů, pořizovací ceny, nákladů na provoz i
možnosti rozšíření. Stejné údaje jsme sledovali při zpracování přehledového
testu devíti zařízení, s nimiž se můžete setkat na pultech prodejen.
Porovnáme-li tiskárnu v ceně do 25 000 Kč bez DPH zakoupenou dnes a v
minulosti, pak letošní model nabízí vyšší výkon, lepší výbavu, stejné nebo
úspornější náklady na provoz a rozmanitější způsob komunikace s počítačem.
Většina výrobců má tak ve svém produktovém portfoliu levné modely, které lze
rozšířit podle přání zákazníka.

Je z čeho vybírat?
Výběr modelů u všech prodejců je velmi široký, do přehledu se nám však vešlo
jen 9 zařízení. Reprezentují většinu dostupných značek na trhu a naznačují, s
čím se zákazník při nákupu může setkat. Vedle produktu se standardně
instalovanou duplexní jednotkou a překvapivě nízkou pořizovací cenou stojí
výrobky s již zabudovaným síťovým komunikačním rozhraním. Většina zařízení
nabízí ovladače pro platformu PC i Macintosh, emulaci PCL i PostScriptu,
komunikační paralelní a USB rozhraní. Chcete-li ušetřit, pak se zřejmě zaměříte
na tiskárny s nižší rychlostí opakování. Pokud pro vás nejsou pořizovací
náklady překážkou, můžete vybírat i z rychlejších modelů, které vám umožní tisk
ve vyšším pracovním rozlišení.

Průběh testů
Při testech jsme jednotlivá zařízení připojovali k počítači s procesorem
Pentium III 500 MHz, operační pamětí 256 MB RAM a IDE pevným diskem 8 GB s 5
400 ot./min. Základní testovací výtisky obsahují prostý ASCII text, vhodný pro
měření maximální rychlosti při zpracování prvního výtisku. Výtisky dokumentu z
MS Wordu kontrolujeme schopnost zařízení správně zpracovat loga, různé fonty a
barvy písma. Obrázek TIFF z kolekce Adobe Photoshop 5.0 CZ nám dobře posloužil
k testování tisku celostránkové rastrové grafiky, kontrolní dokument pro
CorelDraw s barevnými přechody a růžicí šikmých čar nám pomohl orientovat se v
kvalitě tisku vektorových úloh. Všechny výtisky Wordu, vektorové a rastrové
grafiky byly provedeny v takových rozlišeních, která tiskárna nabízí. U
některých modelů jsme zkoušeli základní režim 300 x 300 dpi, střední kvalitu
tisku 600 x 600 a obrazové zpracování 1 200 x 600. U tiskáren s hardwarovým
rozlišením 1 200 x 1 200 jsme se nevyhýbali ani takovému nastavení. Časy tisku
byly měřeny při síťovém připojení tiskárny, u výrobku bez této zásuvky jsme
volili rychlý USB port. Měření času výtisku zahrnuje dobu od odeslání požadavku
na tisk do výstupu potištěného papíru na odkládací plochu zařízení.

Celkové hodnocení
Po ukončení testů je možné zobecnit několik zjištěných faktů: Současné tiskárny
dokáží bez ohledu na značku výrobce a nastavené pracovní rozlišení perfektně
zpracovat jakékoliv textové úlohy. Rozdíly v kvalitě zpracování začínají být
patrné až při tisku úloh s částečným nebo úplným pokrytím stránky rastrovou či
vektorovou grafikou. Pro běžné prezentace je volba 600 x 600 dpi dostatečná, s
ovladači PCL5e (pokud jsou k dispozici) jsou výtisky zpracovány mnohem
rychleji. Nastavení vyššího rozlišení, například 1 200 x 600 nebo 1 200 Image
Quality, sice zlepší kvalitu výtisku, ale prodlouží čas tisku o polovinu, v
některých případech se vyšplhá potřebná doba na dvojnásobek. Hardwarové
rozlišení 1 200 x 1 200 dpi se projeví ve vysoké kvalitě výtisku, ovšem doba
prvního výtisku je proti režimu 600 x 600 nezřídka 3x delší. Druhým společným
faktorem je hledisko pořizovací ceny. Za nižší pořizovací náklady může uživatel
získat buď pomalejší tiskárnu, méně vybavený model s možností dalšího
rozšíření, nebo naopak zařízení se zajímavým poměrem vybavení, výkonu a ceny, u
něhož však původní úsporu zaplatí v následném dražším provozu. Pokud by všechny
testované tiskárny byly vybaveny síťovým rozhraním a postscriptovým ovladačem,
změnila by se testovaná kategorie na zařízení s cenou 20-35 tisíc Kč. Závěrem
je možné shrnout, že pořízení tiskárny pro malou kancelář s několika
zaměstnanci nemusí přesáhnout 15 000 Kč. Plně vybavený model s vysokým měsíčním
zatížením, automatickým oboustranným zpracováním tiskových úloh, doplňkovými
zásobníky a síťovým připojením nezřídka stojí trojnásobek uvedené ceny. Ke
snadnému přehledu snad poslouží tabulka výkonů a technických specifikací, při
jejímž čtení se jen zamyslete nad svými potřebami a finančními možnostmi.

Brother HL-1450
Abecedně první v pořadí je tiskárna Brother HL-1450, která byla do prodeje
uvedena v lednu letošního roku. Doplňuje a postupně nahradí tiskárny Brother
HL--1030 a 1240-1270, pracuje ve vyšší rychlosti opakování, jmenovitě 14 stran
A4 za minutu, a využívá rozlišení od 300 x 300 do 1 200 x 600 dpi. Procesor
Fujitsu MB86832 66 MHz na základní desce doplňuje paměť 8 MB RAM, rozšiřitelná
až na 36 MB. Standardní USB a paralelní port lze za příplatek doplnit o síťové
rozhraní. Zařízení je připraveno pro práci pod operačními systémy Windows
95/98/Me/2000 a NT 4.0 na PC a Mac OS 8.6 nebo novější na počítačích Macintosh.
Vedle emulací PCL6 a BR-Script 2 (firemní PostScript Level 2) jsou k dispozici
i volby tisku v režimu IBM Proprinter XL nebo Epson FX--850. Tiskárna při své
práci odebírá papír ze spodní zásuvky s kapacitou 250 listů A4, případně z
čelní štěrbiny pro samostatné listy nebo obálky, výstup na horní plochu je
připraven k uložení 250 výtisků. Za příplatek je možné požadovat i další spodní
zásobník pro 500 archů tiskových médií. Brother HL-1450 rozhodně nemá problémy
s kvalitou výtisků, výbornému zpracování je však podřízena rychlost prvního
výtisku, zejména pokud se jedná o velkoplošné rastrové snímky. Testovaný
produkt mile překvapil velmi nízkou pořizovací cenou 12 500 Kč, náklady na
provoz ve výši 0,70 Kč jsou spíše průměrné.

HP LaserJet 2200
Na opačné straně cenového a výkonového spektra stojí tiskárna HP LaserJet 2200.
Základní model řady 2200, který dokáže pracovat v rozlišeních od 300 x 300 do 1
200 x 1 200 dpi hardwarově, byl ze všech testovaných produktů nejrychlejší v
počtu 18 vytištěných stran A4 za minutu. HP LaserJet 2200 je dodáván s ovladači
HP PostScript Level 2, PCL 5e a PCL6, dokáže pracovat s počítači připojenými
paralelním či USB portem a podporuje PC se systémy Windows 3.1x/95/98/2000/NT
4.0/Me a XP. Zařízení je možné připojit i k počítači Macintosh se OS 7.5.5 nebo
vyšším, na internetových stránkách výrobce lze získat také ovladače pro IBM
OS/2 a Unix/Linux. Tiskárna je vybavena procesorem RISC 133 MHz a jejích 8 MB
operační paměti umožňuje rozšíření až na 72 MB. Standardní spodní podavač na
250 listů A4 doplňuje přední výklopný víceúčelový zásobník pro dalších 100
archů, horní výstupní plocha postačuje pro 150 výtisků. S dalšími finančními
prostředky můžete získat buď rozšířenější modely 2200 s duplexním modulem,
síťovou kartou, nebo zvětšit kapacitu podavače dokoupením dalších spodních
zásobníků. Při testu tiskárna předvedla rychlý tisk v režimu 300 a 600 dpi s
ovladačem PCL5e a pomalejší precizní zpracování úloh s driverem PCL6. V obou
případech bez problémů dosáhla rychlosti opakování 18 stran za minutu.
Pořizovací cena 23 056 Kč je vysoká, naopak náklady 0,59 Kč na stranu A4 jsou
velmi výhodné.

IBM InfoPrint 1116
U dražších tiskáren zůstaneme i tentokrát, IBM InfoPrint 1116 je totiž nabízen
za pořizovací cenu 24 950 Kč. Za své peníze si zákazník může odnést zařízení
schopné vytisknout v rozlišení od 300 x 300 do 1 200 x 600 dpi s vyhlazováním
(tzv. 1200 Image Quality) až 16 stran A4 za minutu. Tiskárna IBM je jediná,
která nedokáže s počítačem komunikovat prostřednictvím paralelního portu,
protože místo něj je v produktu zabudováno síťové rozhraní 10/100 Mb/s. Další
možnost připojení představuje všudypřítomný USB port. Rychlost zpracování
tiskových úloh ovlivňuje jak 16 MB paměti s volitelným zvýšením kapacity na 80
MB, tak procesor RISC 133 MHz. Šikmý zadní podavač s kapacitou 150 archů A4
doplňuje samostatný podavač jednotlivých obálek nebo médií s vyšší gramáží.
Výstupní zásobník je umístěn před vstupním podavačem a jeho kapacita vystačí
pro 100 výtisků. Právě kapacita vstupu a výstupu jsou slabší stránkou výrobku a
ne zcela přesně odpovídají možnostem využití. Ovladače PCL6 a emulace
PostScript Level 2 jsou připraveny pro Windows XP/2000/Me/98/95/NT 4.0 nebo
vyšší, Unix, Linux i Mac OS. Síťově připojený produkt je sledován
prostřednictvím programu MarkVision. Po testech můžeme tiskárnu pochválit za
výborný tisk písma a průměrně zhodnotit kvalitu rastrových a vektorových
obrázků. Průměrnou známku získává i za provozní náklady 0,75 Kč na stranu A4.

Kyocera Mita FS-1050
Nejrychlejším procesorem RISC Power PC 405 200 MHz, pamětí 16 až 144 MB a
schopností zpracovat za minutu 14 výtisků A4 se může chlubit Kyocera Mita
FS--1050. Stejnými údaji bych mohl představit i její rodnou sestru s označením
FS-1010. Z těchto neidentických dvojčat jsme se rozhodli otestovat dražší
model, protože je podle našeho názoru s displejem a ovládacími tlačítky lépe
připraven pro snadnější konfiguraci budoucího (volitelného) síťového připojení.
Parametry tisku je možné nastavit i s pomocí utility Dálkový ovládací panel.
Tiskárna Kyocera Mita dokáže pracovat v běžném rozlišení 600 x 600 dpi a s
technologií KIR2 zvládá i 2 400 x 600 dpi. Testovaný model byl vybaven spodním
zásobníkem pro 250 listů a předním odklopným víceúčelovým podavačem pro 50
médií. Výstup papíru je směrován na horní desku tiskárny s kapacitou 150 listů.
Komunikaci s počítačem zajišťuje paralelní obousměrné rozhraní Centronics IEEE
1284B a USB. Tiskárna emuluje PCL6, KPDL2 (firemní PostScript 2), IBM
ProPrinter, Diablo 630 a Epson LQ. Volitelné vybavení vedle síťového rozhraní a
slotu pro CompactFlash karty zahrnuje další spodní podavače, které množství
současně založených médií podstatně zvyšují. Test potvrdil rychlost opakování
udávanou výrobcem a přesvědčil o kvalitním, avšak nepříliš rychlém prvním
výtisku jednotlivých úloh. Nad ostatními produkty Kyocera Mita FS-1050 vyniká
dvouletou záruční dobou a velmi nízkými náklady 0,48 Kč na stranu A4.

Lexmark E322
Do druhé poloviny testu nás dovede tiskárna s vyšším pracovním výkonem, nízkou
pořizovací cenou a nevelkou kapacitou vstupního či výstupního podavače. Lexmark
E322 je na trhu ve dvou základních provedeních, přičemž levnější model pro
připojení k počítači využívá USB a paralelní port. U dražší síťové varianty
E322n je paralelní Centronics port nahrazen síťovou kartou 10/100 Mb/s.
Testovaný model E322 používá procesor RISC Toshiba 3927 s pracovní frekvencí
133 MHz a 8MB paměti rozšiřitelné až na 72 MB. Ovladače pro Windows a Macintosh
emulují PostScript 2 a PCL6 a tiskárna s nimi dokáže pracovat v rozlišeních od
300 x 300 dpi do 1 200 Image Quality, při rychlosti opakování 16 stran za
minutu. Zadní šikmý podavač pro 150 listů A4, samostatný podavač obálek i
přední 100listový výstup lze volitelně doplnit spodním zásobníkem na 250 archů.
V základní výbavě totiž nemůžeme hodnotit kapacitu podavače jako zcela
dostatečnou. Tiskárna dokáže velmi rychle zpracovat výtisky se samostatným
textem, ale jakékoliv grafické prvky ve zvolené úloze zatěžují paměť a
prodlužují dobu tisku, zejména pokud se uživatel rozhodne využít volby kvalitní
zpracování Image Quality. Standardní 12měsíční záruka je shodná s většinou
ostatních produktů, pořizovací cena 13 930 Kč je vzhledem k rychlosti opakování
velmi výhodná, naopak náklady na tisk 0,83 Kč na stranu A4 nepatří k údajům,
kterými by se měl testovaný produkt nějak výrazně chlubit.

OKI Okipage 14i/n
Druhou tiskárnou v testu, kterou bylo možné již při instalaci připojit do
počítačové sítě, byla Okipage 14i/n. Neznamená to však, že by její uživatel
nemohl využít USB nebo paralelní obousměrné rozhraní. Pracovní rozlišení od 300
x 300 do 1 200 x x 600 dpi i rychlé první výtisky vyhoví běžnému kancelářskému
provozu. Zařízení je dodáváno s ovladači PCL5e a Adobe PostScript Level 2,
dokáže pracovat pod operačními systémy Windows i Mac OS, s podporou síťových
protokolů TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI a DLC/LCC. Procesor MIPS3000 na základní
desce doplňuje 8 MB paměti, přičemž maximální paměť může mít kapacitu 40 MB.
Okipage 14i/n je vybavena spodním podavačem pro 250 papírů, manuálním podavačem
obálek a nestandardních médií a horním výstupem pro 200 výtisků. Za příplatek
lze doplnit další spodní zásobník na 550 archů papíru či víceúčelový
automatický podavač na obálky a média vyšší gramáže. Vlastnosti tiskárny a
tisku je možné nastavit na ovládacím panelu s tlačítky a alfanumerickým
displejem. Testovaný produkt patřil k nejrychlejším v hodnocení časů prvního
výtisku, zejména při sledování nejčastěji využívaných zpracování prostého textu
či dokumentů Word. Okipage 14i/n poskytuje velmi dobrý výkon za rozumnou
pořizovací cenu 19 990 Kč. Výhodné jsou nejen provozní náklady 0,59 Kč na
stranu A4, ale také záruka, která kombinuje 12 měsíců na tiskárnu s doživotní
garancí na tiskovou LED hlavu.

Panasonic KX-P7105
Tiskárny Panasonic v našich testech neuvádíme často, se zájmem jsme proto
nahlédli do dodávané technické dokumentace. Příručka uživatele hovoří nejen o
schopnosti tiskárny zpracovat úlohy v režimech 300 x 300, 600 x 600 a 1 200 x
600 dpi, ale také o rychlosti opakování 14 stran za minutu. Těmito hodnotami
zařízení nijak nevybočuje z mantinelů nastavených ostatními produkty.
Překvapením je však standardně zabudovaný duplexní modul pro oboustranné
zpracování dokumentů. U tiskárny za 12 990 Kč se bezpochyby jedná o doplněk,
který by čekal málokdo. Panasonic KX-P7105 je dodáván s ovladači pro PC s
Windows 95/98 a vyšší verze, s nimiž komunikuje po připojení paralelního nebo
USB kabelu. Spodní zásobník na 250 výtisků a přední štěrbinu pro potisk obálek
či médií nestandardního formátu je možné za příplatek doplnit dalším spodním
podavačem, který kapacitu vstupu rozšíří na 800 listů. Horní výstup 150 listů
nelze dále rozšiřovat. Při testu dosáhla tiskárna velmi dobrých časů během
tisku dokumentů s logem a rastrové grafiky. Tisk ASCII textu ji zdržel déle než
ostatní produkty, absence postscriptového ovladače se projevila na pomalejším a
ne zcela přesném tisku vektorové grafiky. Za dodání PostScriptu si můžete
volitelně připlatit, nebo se bez něj obejít. Standardně však budete platit
velmi vysoké provozní náklady, které se pohybují ve výši 0,97 Kč na stranu A4.

Tally 9412
Tiskárna Tally nepatřila v testu k nejvýkonnějším modelům, za příznivou
pořizovací cenu však nabízí rychlost opakování 12 stran A4 za minutu a pracovní
rozlišení od 300 x 300 do 600 x 600 hardwarově a 1 200 x 1 200 dpi s
vyhlazováním technologií EET. Pomalejší zpracování první úlohy ovlivňuje
procesor RISC 66 MHz a 4 MB operační paměti s výhledem na celkové rozšíření
kapacity na 68 MB. Na rozdíl od ostatních testovaných zařízení je Tally 9412
velmi dobře vybavena pro uložení většího počtu tiskových médií. Spodní zásuvka
automatického podavače totiž slouží k uložení 550 listů formátu A4 a dalších
100 listů se vejde do výklopného čelního víceúčelového podavače. I výstup
potištěných listů je řešen poměrně velkoryse, neboť horní odkládací prostor pro
250 archů tiskem dolů doplňuje zadní výklopná přihrádka s možností uložení 100
výtisků tiskem nahoru. Tiskárna je v základní verzi dodávána s ovladači PCL5e,
PCL6 a dokáže emulovat Epson FX 850, za příplatek je možné získat i PostScript
Level 2 s rozšířením paměti na 8 MB. Majitelé počítačů s Windows 3.x/95/98/NT
4.0 nebo 2000 mohou využít původní ovladače, doplňkové postscriptové drivery
najdou uplatnění i u PC s Linuxem nebo počítačů Macintosh.
Komunikační rozhraní USB a paralelní Centronics IEEE 1284B lze volitelně
doplnit i interní síťovou kartou. Tiskárna je v prodeji za 15 101 Kč a náklady
na výtisk strany A4 jsme z dodaných cen vypočítali na 0,68 Kč.

Xerox Phaser 3400
Novinkou na trhu je Phaser 3400, který je konstrukcí velmi podobný předchozímu
testovanému výrobku a uživatelům nabízí stejnou kapacitu vstupních a výstupních
zásobníků papíru. Na rozdíl od Tally 9412 je však vybaven procesorem RISC Power
PC s taktem 166 MHz a základní paměť 16 MB je možné volitelně rozšířit na 80
MB. Phaser 3400 pracuje v maximálním hardwarovém rozlišení 1 200 x 1 200 dpi a
kromě ovladačů PostScript Level 3, PCL5e a PCL6 dokáže využít i emulace Epson a
IBM ProPrinter. Mezi podporované systémy patří Windows 95/98/NT 4.0/2000/Me/XP,
Red Hat Linux 6.0 nebo vyšší a počítače Macintosh s Mac OS 8.6 nebo novější
verzí. Za minutu je možné na tiskárně vytisknout až 16 stran A4, měsíční
zatížení 40 000 výtisků je v kategorii testovaných produktů velmi vysoké.
Základní model tiskárny, označovaný výrobcem jako Phaser 3400B, je vybaven
paralelním a USB komunikačním rozhraním. Za příplatek bude tiskárna obohacena o
interní síťové rozhraní a další spodní podavač na 550 listů papíru. Při
zpracování textových a vektorových tiskových úloh byla tiskárna velmi rychlá,
zpomalit se jí podařilo jen zadáním tisku rastrového celoplošného obrázku v
maximálním rozlišení. Potěšitelné je, že ve všech režimech zařízení poskytuje
kvalitní kontrastní výtisky s výborně zpracovanými fonty písma i přechody
barev. Méně radosti zřejmě projeví zákazník nad údajem o pořizovací ceně 25 757
Kč, celkem spokojen naopak bude s provozními náklady 0,68 Kč na stranu A4.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.