Pivní soutěž pro programátory -- ukažte co ve vás je a vyhrajte 50 000!

Březen měsíc Internetu je akce, zaměřená na podporu rozvoje Internetu a jeho propagaci v České republice. Velká čten...


Březen měsíc Internetu je akce, zaměřená na podporu rozvoje Internetu a jeho
propagaci v České republice. Velká čtenářská soutěž, kterou vyhlašujeme
společně s dalšími partnery v rámci BMI na jiném místě na této stránce, je
proto určena pro širokou veřejnost. Tomu odpovídá i její nízká obtížnost, která
bude samozřejmě nepřímo úměrná vysokému počtu správných odpovědí, a tudíž přímo
úměrná relativně nízké šanci na výhru. Computerworld je však časopisem pro
profesionály rozhodli jsme se proto současně vyhlásit také programátorskou
soutěž a dát příležitost k výhře tomu skutečně nejlepšímu.
Naším partnerem je společnost Praxis (www.praxisxml.com), která do soutěže
věnovala hlavní cenu poukázku na volný nákup zboží v hodnotě 50 000 Kč v
pražské počítačové prodejně CS21. Cílem této soutěže je podpořit zájem o vývoj
internetových aplikací a o využívání perspektivní technologie XML mezi
programátory všech věkových kategorií a jazykových "vyznání".
Elektronické obchodování na Internetu je dynamicky se rozvíjející oblastí,
která už brzy zasáhne většinu obyvatel vyspělého světa. Vznikne tak globální
trh, který překoná současné hranice států a dá lokálním firmám příležitost
oslovit prostřednictvím Internetu zákazníky prakticky na celém světě. Podmínkou
pro to, aby se ve světě elektronického obchodu české firmy neztratily, je nejen
jejich povědomí o nových možnostech, ale také technologická infrastruktura a
kvalita nabízených technických řešení pro komunikaci ze zákazníkem. Mezi nové
perspektivní technologie patří jazyk XML, který umožňuje sdílení informací
uložených v dokumentech na Internetu mezi různými hardwarovými a aplikačními
platformami.
Otevřený standard XML je proto v centru pozornosti firmy Praxis, která se
zabývá vývojem aplikací na platformách Microsoft Windows 95/98/NT/2000, Linux a
Sun Solaris pro domácí i zahraniční zákazníky. Právě takovéto technologie nyní
otevírají našim obchodníkům a programátorům dveře do světa. Formou soutěže
chceme na tuto skutečnost upozornit a ukázat, že máme spoustu dobrých
programátorů, kteří dokáží do těchto dveří rázně vstoupit.
Vaším úkolem bude vytvořit praktickou aplikaci z oblasti elektronického
obchodování na Internetu. Přístup k přesnému zadání získáte od čtvrtka 2.
března na základě vyplnění registračního formuláře na stránce firmy Praxis
http://www.praxisxml.com/
beershop. Příklad zadání uvedený níže v tomto článku je pouze ilustrační a má
sloužit jen pro objasnění mechanismu soutěže.
Soutěž je korespondenční svá řešení v podobě fungující aplikace pro webový
prohlížeč umístěte na Web nejpozději do 27. 3. 2000. V případě, že nemáte
možnost takto zveřejnit své řešení na nějakém vám dostupném webovém serveru,
lze tak učinit přímo na serveru firmy Praxis. Všechna došlá řešení posoudí
odborná porota, která určí vítěze. Základním kritériem hodnocení bude funkčnost
aplikace, navíc bude porota přihlížet k uživatelskému komfortu a k originalitě
a nápaditosti zvoleného řešení.
Autor vítězné aplikace získá jako cenu poukázku na volný nákup zboží v hodnotě
50 000 Kč v pražské počítačové prodejně CS21, kterou věnuje firma Praxis. Na 5
nejlepších řešitelů kromě toho čeká předplatné Computerworldu a všichni
zaregistrovaní řešitelé budou pozváni na slavnostní raut spojený s vyhlášením
výsledků a předáním cen.
Jste připraveni? Tak s chutí do toho!
Příklad zadání
Vaším úkolem bude vytvořit aplikaci na prodej českého piva přes Internet, která
poběží v okně internetového prohlížeče. Všechny informace o výrobcích budou
poskytovány ve formátu XML ze serveru firmy Praxis na adrese
http://www.praxisxml.com/beershop.
Následující příklad je pouze ilustrační a má sloužit jen pro objasnění
mechanismu soutěže skutečné zadání, k němuž získáte přístup po registraci na
adrese www.praxisxml.com/
beershop bude odlišné:
Jako minimální funkčnost stránky (aplikace) může být požadováno:
1. Vyhledávání piva založené na různých parametrech (značka, barva, síla apod.)
2. Zobrazení výsledků vyhledávání
3. Výběr piva podle značky
4. Vytvoření objednávky (značka, množství apod.)
5. Přidání objednaného zboží do nákupního koše
6. Nakupování zboží v nákupním koši
Když zákazník koupí zboží v nákupním koši, musí být platný XML dokument poslán
na server do Praxisu.
Aplikace bude posuzována na základě dodržování "ostré" specifikace,
kompletnosti, funkčnosti, spolehlivosti a vzhledu. Navíc bude vyhlášeno několik
nepovinných úkolů, z nichž jeden nebo více mohou být implementovány dle
vývojářova přání. Pokud bude jakýkoli z těchto úkolů implementován správně,
vývojář získá další body navíc, např.:
1. XML rozhraní. Aplikace poskytuje URL při odeslání objednávky v XML. Stránka
aplikaci odpovídá cenou této objednávky. Odesilatel poté může potvrdit, nebo
zamítnout nákup, a to rovněž s využitím XML.
2. WAP rozhraní. Aplikace by měla poskytnout uživatelské rozhraní přístupné z
mobilního telefonu s použitím aplikačního standardu WAP.
3. Speciální ceny. Na webové stránce najdete speciální formuláře pro ceny.
Například, když nakupující koupí nejméně 2 basy piva najednou, obdrží basu
černého piva za poloviční cenu. Tyto speciální ceny by měly být také brány v
úvahu při stanovení ceny v nákupním koši. Ideální by bylo, kdyby stránka
informovala uživatele o podmínkách speciálních cen ve vhodnou dobu (např.
"Kupujete 2 basy světlého piva. Pokud máte zájem, můžete zakoupit jednu basu
černého piva za poloviční cenu.")
Příklad XML dokumentů:
<beer>
<id>1</id>
<name>Gambrinus Premium</name>
<brand>Gambrinus</brand>
<strength>12</strength>
<color>světlé</color>
<primaryIngredient>chmel</primary
Ingredient>
<price currency="Kč">8</price>
</beer>
<order>
<beer>1</beer>
<container>
<type>basa</type>
<perUnit>
<type>lahev</type>
<size unit="cl">500</size>
</perUnit>
<quantity>20</quantity>
</container>
<price>
<deposit currency="Kč">
<perUnit>3</perUnit>
<perContainer>100</
/perContainer>
</deposit>
<total currency="Kč">320</total>
</price>
</order>
0 0583 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.