Plánování přináší úspory

Software pro plánování kapacity sítě byl vytvořen s cílem podpořit správce sítí při plánování dlouhodobého rů...


Software pro plánování kapacity sítě byl vytvořen s cílem podpořit správce sítí
při plánování dlouhodobého růstu jimi spravované infrastruktury tak, jak to
vyžaduje vývoj firmy. V dnešní ekonomicky nepříznivé době je ještě důležitější
než kdy před tím fakt, že použití vhodných plánovacích nástro-jů může přinést
firmě nemalé úspory.
"Mnoho lidí považuje kapacitní plánování sítě za postup spojený s nákupem
dalších zařízení, ale podle mého názoru je to chybný výklad," říká David Swan,
Senior Manager zodpovědný za globální síťové prostředí firmy Altera, výrobce
programovatelných logických zařízení (PLD). Z centrály firmy v San Jose plánuje
Swan síťové propojení firmy nejen v USA, ale také v Evropě a v Asii.
Náklady na údržbu konektivity firmy prostřednictvím linek frame relay, ATM,
pronajatých linek a okruhů firemní sítě VPN činí více než 100 tisíc dolarů
měsíčně. Při prvních známkách zpomalování výkonu sítě tak podle Swana rozhodně
není jeho první myšlenkou investovat do dalšího růstu.
"První otázka, která mi přijde na mysl, je: ,Není možné efektivnějším způsobem
využít stávající síť?" říká Swan. Proces plánování kapacity, který se v Alteře
používá, dokáže odhalit, které aplikace a kteří uživatelé nadměrně využívají
šířku pásma a kdy. Dokáže také identifikovat jednotlivé druhy využívání sítě
VPN. Tato identifikace pomáhá Swanovi plánovat činnosti tak, aby optimálně
rozložil činnosti vyžadující největší šířku pásma a aby vyhověl požadavkům na
šířku pásma v každém oddělení firmy aniž by firma musela investovat do dalších
okruhů sítě VPN.
"Kapacitní plánování nám díky usnadnění správy umožnilo odložit rozšíření
kapacity pronajatých okruhů nejméně o šest měsíců a v tomto mezidobí jsme mohli
poskytovat lepší kvalitu služeb," uzavírá Swan.

Více za méně
Frank Walters, vedoucí technik sítě v centru Illinois Century Network, sdílí
Swanův postoj. Naštěstí pro Walterse se jeho rozpočet nezmenšuje, a proto může
zaplatit větší šířku pásma, kdykoli to situace vyžaduje. Jedinou překážkou,
kterou musí zdolávat v oblasti plánování kapacity, je urychlené získávání
potřebné šířky pásma od místních poskytovatelů a souhlas od městského úřadu,
aby mohl svým uživatelům včas a co nejlépe vyhovět. Z důvodu odkladu připojení
dalších linek ke stávající síti musí podle vlastních slov brát ohled na to, aby
jeho síť fungovala bezchybně po dobu delší než je šest měsíců a ne méně, jak se
to stávalo dříve. Říká, že někdy to trvá skutečně až půl roku, než u
představitelů města prosadí zavedení nové linky OC-12 a v tomto mezidobí musí
přerozdělit vytížení sítě tak, aby uživatelé nepoznali žádné zpomalení
poskytované služby.
"I když není v našich silách ihned posílit své linky, plánování kapacity nám
pomáhá lépe identifikovat cesty, které ještě nejsou plně využité," vysvětluje
Walters.

Nástroje
Swan a Walters používají softwarové nástroje pro plánování kapacity od
společností NetScout a Clairvoyant. NetScout Capa-city Planner pomáhá síťovým
správcům identifikovat trendy ve využívání sítě na základě historických údajů o
objemu dat jednotlivých operací a pomáhá jim předvídat, ve kterých bodech a kdy
bude třeba přidat šířku pásma. ForeCast Manager od Clairvoyantu pracuje s
informacemi v reálném čase a dokáže rozpoznat problémy momentálního charakteru
a prezentovat je síťovým technikům, kteří hledají operativní řešení.
Výše jmenované produkty jsou pouze dva příklady z větší skupiny softwarových
řešení, která jsou koncipována tak, aby pomohla síťovým technikům rozpoznat, ve
kterém místě sítě je slabý výkon a jakým způsobem je možné jej opět posílit.
Některý software pracuje na základě modelu sítě a provádí simulaci provozu.
Jiné typy produktů vytvářejí scénáře "co se stane když" a na jejich základě
provádějí přesnější kalkulace rozložení zátěže a z toho odvozují, jak se síť
bude chovat v podmínkách vysoké zátěže a velkého toku dat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.