Plány Českého Mobilu

Jelikož se situace v Českém Mobilu po bouřlivém startu částečně stabilizovala, pokusili jsme se nyní zjistit, co se ...


Jelikož se situace v Českém Mobilu po bouřlivém startu částečně stabilizovala,
pokusili jsme se nyní zjistit, co se pro jeho zákazníky chystá v blízké
budoucnosti. A začněme pokrytím.
Start sítě Českého Mobilu (jejíž název je Oskar) byl nejrychlejším startem GSM
sítě na světě. Ke konci ledna bylo pokryto přibližně 45 % obyvatelstva a bylo
spuštěno téměř 400 základnových stanic. K začátku března, kdy Český Mobil
oficiálně spouští komerční provoz, by se pokrytí mělo zlepšit sice jen asi o 5
%, ale mělo by dojít k optimalizaci sítě a k doladění některých jejích
parametrů. Tyto činnosti zůstávají sice oku běžného uživatele skryty, ale jsou
často klíčovými determinanty kvality sítě. Do začátku července tohoto roku musí
třetí operátor dle podmínek licence pokrýt přes 80 % obyvatelstva a plánuje
provoz cca 1 000 základnových stanic. Do konce tohoto roku by se pak chtěl
kvalitou pokrytí vyrovnat "starším" operátorům.
Český Mobil v tuto chvíli také intenzivně vyjednává se svými konkurenty o
možnosti sdílení stožárů. Tím se snaží urychlit výstavbu, snížit náklady a
ušetřit krajinu stovek dalších staveb které by mimochodem stály obvykle vedle
stožárů "starších" operátorů.
V současnosti je pro pokrývání používáno pásmo 900 MHz. Pouze v některých
lokalitách, kde má Český Mobil pásmo 900 MHz zakázané (mezi tyto lokality patří
i Praha), je používáno pásmo 1 800 MHz. Nyní třetí operátor vyčkává, jak se
bude vyvíjet kapacitní zatížení sítě. V místech, kde to bude potřeba, dojde
postupně k doplňování přenosových kanálů na frekvenci 1 800 MHz.
Síťová infrastruktura
Síť Českého Mobilu zatím pracuje se dvěma ústřednami v Praze a v Brně. Časem je
plánována ještě jedna ústředna v Praze. Tento centralizovaný model sítě je o
něco levnější, ale zase klade větší nároky na komunikační trasy.
Český Mobil v tuto chvíli intenzivně vyjednává o přímém propojení se svými
konkurenty. Propojení přes síť Českého Telecomu je přece jen příliš drahé a
navíc neumožňuje přenos SMS zpráv. Jelikož jsou tato jednání "v zájmu života"
obou stran, budou zřejmě uzavřena poměrně brzy Český Mobil doufá, že do začátku
března.
Třetí operátor zatím nemá páteřní síť. Některé dálkové spoje jsou vedeny
linkami Českého Telecomu, kde opět vystupuje nepříjemný faktor ceny. Proto
Český Mobil intenzivně vyjednává s firmami ČEZ Tel, Aliatelem a Českými
radiokomunikacemi o možnosti pronájmu jejich sítě. Vybírat si Český Mobil bude
zejména podle dvou faktorů podle ceny a podle garancí spolehlivosti. Obchodní
jednání o podmínkách a zárukách by mělo být záležitostí letošního jara a v létě
(přibližně v červenci) by se mělo začít s implementací. Je možné, že kapacitní
požadavky donutí Český Mobil jednat rychleji.
Služby
Pokud jde o technologické služby, Český Mobil již při startu nabídl jejich
"standardní paletu" včetně hlasové schránky, SMS zpráv a datových a faxových
přenosů. Do budoucna se chystá několik dalších, které zatím nejsou v našich
sítích používané. Nejzajímavější z takových služeb bude Alternative Subscriber
Line (ASL), která umožní mít na SIM kartě dvě telefonní čísla (pochopitelně obě
od Českého Mobilu) a přepínat se mezi nimi.
Další službou, která se chystá, je Advice of Charge (AoC), která umožní
zobrazit přibližnou cenu hovoru ihned po jeho ukončení, tak jak to zatím
funguje u předplacených karet Twist a Go. Jsem ale zvědav, jak dopadne nakonec
implementace této služby. Podle některých informací by nezohledňovala volné
minuty, což by ale dramaticky snížilo její hodnotu. V síti Oskar také již nyní
funguje WAP, právě probíhá jeho testování a příprava konkrétních služeb
založených na této technologii. Připravuje se také technologie GPRS, která
slouží k rychlému přenosu dat v paketovém režimu. Zde lze však jen těžko
odhadovat, kdy budou tyto služby spuštěny, neboť telefony s touto technologií
jsou zatím v nedohlednu (což je ostatně problém všech operátorů).
Samostatnou kapitolou je roaming. Tuto službu nemůže nyní Český Mobil nabízet,
neboť není členem asociace GSM operátorů. Na vstup do ní se však intenzivně
připravuje, takže po jeho přijetí se začne seznam partnerů rychle rozšiřovat.
Klíčovou bude také služba předplacené karty, kterou hodlá Český Mobil nabídnout
od dubna. Je třeba si uvědomit, že zhruba 3/4 nových zákazníků RadioMobilu a
EuroTelu se rozhoduje právě pro tento druh služeb. A nezapomeňme ani na služby
s přidanou hodnotou. Jejich implementace není ani tak záležitostí technologie a
peněz, ale pečlivé přípravy a dlouhých vyjednávání. Protože jde o poněkud
subtilnější problém, ponechejme si jej na některý příští text v této rubrice.
0 0317 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.